Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

4.

Předkládá: členové zastupitelstva města za koalici
Zpracoval:

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 21. 10. 2022

Volba členů Rady města Olomouce

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

zvolilo v souladu s ust. § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dnem 21. 10. 2022 primátorem města Olomouce

 

Mgr. Miroslava Žbánka, MPA

s kompetencemi:

Kancelář primátora, interní audit a kontrola, ochrana obyvatel, právní oblast, zahraniční vztahy, zastupování statutárního města Olomouce navenek, Městská policie Olomouc a Zoologická zahrada Olomouc.


 
2

zvolilo dnem 21. 10. 2022 náměstky primátora města Olomouce a určilo jejich kompetence:

 

Ing. Otakar Štěpán Bačák (spOLečně)

s kompetencemi:

Ekonomika, řízení a kontroling městských firem, městská zeleň a odpadové hospodářství a Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s.

 

Ing. arch. Tomáš Pejpek (ProOlomouc a Piráti)

s kompetencemi:

Strategický rozvoj, útvar hlavního architekta, rozvoj a směřování IT, SmartCity

 

Mgr. Miroslava Ferancová (ANO 2011)

s kompetencemi:

Majetkoprávní záležitosti, doprava, sport, Hřbitovy města Olomouce

 

Mgr. Viktor Tichák, Ph.D. (ProOlomouc a Piráti)

s kompetencemi:

Školství, kultura, cestovní ruch, komise městských částí a detašovaná pracoviště, Knihovna města Olomouc, Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc a příspěvkové organizace v oblasti školství, u nichž plní SMOl funkci zřizovatele (mateřské a základní školy)

 

Mgr. Miloslav Tichý (ANO 2011)

s kompetencemi:

Investice, dotační projekty

 

Bc. Kateřina Dobrozemská (ProOlomouc a Piráti)

s kompetencemi:

Sociální politika, bytová politika


 
3

určilo v souladu s ust. § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupování primátora města takto:

 

a) Ing. Otakar Štěpán Bačák, 1. náměstek primátora

 

b) pořadí zastupování dalšími náměstky:

Ing. arch. Tomáš Pejpek (ProOlomouc a Piráti)

Mgr. Miroslava Ferancová (ANO 2011)

Mgr. Viktor Tichák, Ph.D. (ProOlomouc a Piráti)

Mgr. et Mgr. Miloslav Tichý (ANO 2011)

Bc. Kateřina Dobrozemská (ProOlomouc a Piráti)


 
4

zvolilo v souladu s ust. § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dnem 21. 10. 2022 neuvolněnými členy Rady města Olomouce:

 

Evu Kolářovou, DipMgmt (ANO 2011)

Jaromíra Lošťáka (ANO 2011)

Václava Kryla (ANO 2011)

Ing. Lukáše Krbečka (spOLečně)


 


Důvodová zpráva:

bez písemného materiálu

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon