Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

8.

Předkládá: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, člen ZMO za koalici
Zpracoval: Leštinská Vlasta, PhDr., vedoucí odd. personálního a právního
Daubnerová Alena, JUDr., vedoucí odboru správních činností

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 21. 10. 2022

Organizační záležitosti - odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města Olomouce, odměňování za funkce členů výborů, předsedů a členů komisí RMO a zvláštního orgánu, kteří nejsou členy ZMO a příspěvek na úpravu zevnějšku

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

stanovuje výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZMO dle přílohy č. 1 předložené důvodové zprávy s účinností od 21. 10. 2022


 
3

schvaluje souhrnnou odměnu za výkon funkce neuvolněného člena RMO, který vykonává další funkce ve výborech nebo komisích anebo ve zvláštním orgánu Komisi pro projednávání přestupků, poskytovanou jako souhrn dvou odměn za funkce s nejvyšší odměnou stanovenou zastupitelstvem s účinností od 21. 10. 2022


 
4

schvaluje souhrnnou odměnu člena ZMO, který není neuvolněným členem RMO a vykonává více funkcí ve výborech nebo komisích anebo ve zvláštním orgánu Komisi pro projednávání přestupků, poskytovanou jako souhrn tří odměn za funkce s nejvyšší odměnou stanovenou zastupitelstvem s účinností od 21. 10. 2022


 
5

schvaluje pravidla výpočtu měsíčních odměn neuvolněným členům ZMO při souhrnu odměn za více vykonávaných funkcí dle předložené důvodové zprávy s účinností od 21. 10. 2022


 
6

stanovuje výši paušální částky náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům ZMO ve výši 300 Kč/hodina, maximálně 30 000 Kč/měsíc s účinností od 21. 10. 2022


 
7

schvaluje výši měsíčních odměn za výkon funkce člena výboru, předsedy/člena komise nebo člena zvláštního orgánu Komise pro projednávání přestupků, kteří nejsou členy ZMO dle přílohy č. 2 předložené důvodové zprávy s účinností od 21. 10. 2022


 
8

schvaluje souhrnnou odměnu za výkon více funkcí ve výborech nebo komisích anebo ve zvláštním orgánu Komisi pro projednávání přestupků, fyzické osobě, která není členem ZMO, poskytovanou jako souhrn tří odměn za funkce s nejvyšší odměnou stanovenou zastupitelstvem s účinností od 21. 10. 2022


 
9

schvaluje pravidla výpočtu měsíčních odměn při souhrnu více vykonávaných funkcí ve výborech nebo komisích anebo ve zvláštním orgánu Komisi pro projednávání přestupků fyzické osobě, která není členem ZMO dle předložené důvodové zprávy s účinností od 21. 10. 2022


 
10

schvaluje příspěvek na úpravu zevnějšku při zastupování SMOl na veřejných občanských obřadech členům Komise pro občanské záležitosti ve výši 500 Kč/den s účinností od 21. 10. 2022


 
11

schvaluje příspěvek na úpravu zevnějšku při oddávání ve výši 300 Kč/obřad v obřadní síni a 800 Kč/obřad na jiném vhodném místě s účinností od 21. 10. 2022


 


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon