Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

6.

Předkládá: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, člen ZMO za koalici
Zpracoval: JUDr. Alena Daubnerová, vedoucí odboru správních činností

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 21. 10. 2022

Pověření k oddávání

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

pověřuje v souladu s § 11a zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přijímáním prohlášení snoubenců o uzavření manželství tyto členy Zastupitelstva města Olomouce:

Mgr. Markéta Zaleská, Mgr. Matouš Pelikán, Bc. Štěpán Kellner, Mgr. Dominika Kovaříková, RNDr. Jan Holpuch, Ph.D., Mgr. Josef Kaštil, JUDr. Martin Major, MBA, Ing. Bc. Rostislav Hainc, Ing. Petr Navrátil, Ph.D., MUDr. Ivo Mareš, MBA, Ivana Plíhalová, Ing. Lukáš Krbeček, Ivo Háger, Ing. Aleš Prstek, Ing. arch. Pavel Grasse, Mgr. David Novák, Zdeněk Žák, Bc. Jan Žůrek, Mgr. Radim Lindner, Mgr. Pavel Michalík, Lukáš Popelák, Václav Kryl, Jaromír Lošťák, Eva Kolářová, DipMgmt, Ing. Zuzana Martynková, DiS., Ing. David Alt, Ing. Pavel Jelínek, PhD., Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D.


 


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon