Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

3.

Předkládá: členové zastupitelstva města za koalici
Zpracoval: oddělení organizační a sekretariátů členů RMO

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 21. 10. 2022

Stanovení celkového počtu členů Rady města Olomouce a určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

stanovilo v souladu s § 84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, počet členů Rady města Olomouce na 11, počet uvolněných členů rady města na 7 a počet neuvolněných členů na 4


 
2

určilo v souladu s § 84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, funkce, pro které budou členové Zastupitelstva města Olomouce od 21. 10. 2022 uvolněni, a to funkce primátora a 6 náměstků primátora


 


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon