Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Zpracoval:

Majer Michal, Mgr. Bc.

Fritscherová Jarmila, PhDr.

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  14. 3. 2016

 
Prevence kriminality
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  důvodovou zprávu
 
2schvaluje  Program prevence kriminality města Olomouce na rok 2016 dle příloh č. 1, č. 2, č. 3 důvodové zprávy a Koncepci prevence kriminality města Olomouce na období let 2016 – 2020 dle přílohy č. 4 důvodové zprávy
 
3schvaluje  pokračování výkonu stávající funkce manažerky prevence kriminality a stávající Komise

pro prevenci kriminality a bezpečnost jako institucionálních předpokladů k realizaci Programu prevence kriminality na léta 2016 – 2020, dle důvodové zprávy

 
4ukládá  předložit na Ministerstvo vnitra prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 14.3.2016

T: ihned

O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu