Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval:

oddělení majetkových řízení

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  14. 3. 2016

 
Majetkoprávní záležitosti - věcná břemena
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1revokuje  usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010, bod programu 4, bod 20 dodatku k důvodové zprávě ve věci schválení darování části pozemku parc. č. 295/3 orná půda (dle GP parc. č. 295/9 ostat. pl.) o výměře 37 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví manželů Petra a Heleny Vlašánkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.
 
2schvaluje  zřízení služebnosti umístění a provozování chodníku a veřejného osvětlení a služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 295/9 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.
 
3schvaluje  zřízení služebnosti umístění a užívání budovy č. p. 94, bydlení, na pozemcích parc. č. st. 132/1 a parc. č. st. 132/2, oba zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, ke služebnému pozemku parc. č. st. 132/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, ve prospěch budovy č. p. 94, bydlení, na pozemcích parc. č. st. 132/2 a parc. č. st. 132/1, oba zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.
 
4nevyhovuje žádosti  paní Zuzany Kochtové o schválení bezúplatného zřízení služebnosti umístění a užívání budovy č. p. 94, bydlení, na pozemcích parc. č. st. 132/1 a parc. č. st. 132/2, oba zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, ke služebnému pozemku parc. č. st. 132/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, ve prospěch budovy č. p. 94, bydlení, na pozemcích parc. č. st. 132/2 a parc. č. st. 132/1, oba zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.
 
5schvaluje  zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky tlakové kanalizace na pozemcích parc. č. 486 orná půda a parc. č. 502 ostat. pl., vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 494/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 389, rodinný dům, a pozemku parc. č. 494/2 orná půda, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.
 
6schvaluje  zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 429/4 ostat. pl. a parc. č. 557/6 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch Univerzity Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 4.
 
7revokuje  usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2015, bod programu 3., bod 4.2. důvodové zprávy ve věci schválení zřízení služebnosti provozování elektrické přípojky NN na pozemku parc. č. 1903/39 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti MARPER spol. s r. o. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 5.
 
8schvaluje  zřízení služebnosti uložení a provozování elektrické přípojky NN na pozemku parc. č. 1903/39 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti MARPER spol. s r. o. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 5.
 
9schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1147 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.
 
10schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1147 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.
 
11schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1646 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.
 
12schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1646 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.
 
13schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1010/3, parc. č. 1036/1 a parc. č. 1042, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 8.
 
14schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1010/3, parc. č. 1036/1 a parc. č. 1042, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 8.
 
15schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 464 zahrada v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 9.
 
16schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 464 zahrada v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 9.
 
17schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 596 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 10.
 
18schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 596 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 10.
 
19schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1045/1 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s. dle důvodové zprávy bod č. 11.
 
20schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1045/1 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s. dle důvodové zprávy bod č. 11.
 
21schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 300/1 orná půda, parc. č. 300/3 ostat. pl., parc. č. 300/4 orná půda, parc. č. 300/6 orná půda, parc. č. 307/4 trvalý travní porost, parc. č. 310 trvalý travní porost, parc. č. 593/1 ostat. pl., parc. č. 715/8 ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 12.
 
22schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního vedení NN na pozemcích parc. č. 300/1 orná půda, parc. č. 300/3 ostat. pl., parc. č. 300/4 orná půda, parc. č. 300/6 orná půda, parc. č. 307/4 trvalý travní porost, parc. č. 310 trvalý travní porost, parc. č. 593/1 ostat. pl., parc. č. 715/8 ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 12.
 
23schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 265/9 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 13.
 
24schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního vedení NN na pozemku parc. č. 265/9 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 13.
 
25schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 631/1 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 14.
 
26schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 631/1 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 14.
 
27schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1416/2, parc. č. 1416/3, parc. č. 1416/4, vše ostat. pl., v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 15.
 
28schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1416/2, parc. č. 1416/3, parc. č. 1416/4, vše ostat. pl., v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 15.
 
29schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 616/8 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 16.
 
30schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního vedení NN na pozemku parc. č. 616/8 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 16.
 
31schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 401/6, parc. č. 401/7, parc. č. 401/8, parc. č. 401/17 a parc. č. 439/1, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 17.
 
32schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 401/6, parc. č. 401/7, parc. č. 401/8, parc. č. 401/17 a parc. č. 439/1, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 17.
 
33schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 600/1 ostatní plocha v k. ú. Svatý Kopeček, parc. č. 1403 orná půda, parc. č. 1225, parc. č. 1412 a parc. č. 1502, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Droždín, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 18.
 
34schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 600/1 ostatní plocha v k. ú. Svatý Kopeček, parc. č. 1403 orná půda, parc. č. 1225, parc. č. 1412 a parc. č. 1502, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Droždín, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 18.
 
35schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1122 a parc. č. 1231/1, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 19.
 
36schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1122 a parc. č. 1231/1, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 19.
 
37schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 331/2 ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 20.
 
38schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 331/2 ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 20.
 
39schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 636/2 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 21.
 
40schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 636/2 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 21.
 
41schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1045/26 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 22.
 
42schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1045/26 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 22.
 
43schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 328/26 ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 328/26 ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 23.
 
44revokuje  usnesení ZMO ze dne 22. 12. 2014 bod programu 3., bod 53. důvodové zprávy ve věci schválení úplatného zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1935 ostatní plocha, parc. č. 780/1 ostatní plocha, parc. č. 783 ostatní plocha, parc. č. 779/18 orná půda, parc. č. 1920/9 ostatní plocha, parc. č. 1920/8 ostatní plocha vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 779/18 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 24.
 
45schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 779/18 orná půda, parc. č. 499, parc. č. 780/1, parc. č. 780/2, parc. č. 783, parc. č. 1920/8, parc. č. 1920/9 a parc. č. 1935, vše ostatní plocha, uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 779/18 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 24.
 
46revokuje  usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5, bod 134. důvodové zprávy ve věci schválení úplatného zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 592/1, parc. č. 715/8, parc. č. 592/3, parc. č. 592/4 a parc. č. 593/1, vše ostatní plocha, parc. č. 307/1 a parc. č. 307/4, vše trvalý travní porost v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 345/14, parc. č. 588/2, parc. č. 588/6 a parc. č. 715/12, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a na pozemku parc. č. 987/8 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 25.
 
47schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 592/1, parc. č. 592/4, parc. č. 592/6, parc. č. 593/1 a parc. č. 715/8, vše ostatní plocha, parc. č. 307/1 a parc. č. 307/4, vše trvalý travní porost, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 588/2, parc. č. 588/6 a parc. č. 715/12, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a parc. č. 987/8 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 25.
 
48schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1033 ostat. pl. v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 26.
 
49revokuje  usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3., bod 50. důvodové zprávy ve věci schválení zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 292/1 ostatní plocha, parc. č. 292/4 vodní plocha a parc. č. 354/1 orná půda, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 27.
 
50schvaluje  zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 292/1 ostatní plocha, parc. č. 292/4 vodní plocha, parc. č. 354/1 orná půda, parc. č. 297 ostat. pl., parc. č. 296/11 orná půda, parc. č. 296/10 orná půda, parc. č. 292/5 ostat. p.l., parc. č. 296/6 orná půda, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 27.
 
51revokuje  usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu č. 3., bod č. 17 dodatku č. 1 důvodové zprávy ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1751 ostat. pl., podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 120/4, parc. č. 125/2, parc. č. 120/6, vše ostat. pl., v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 28.
 
52schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1751 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1751, parc. č. 120/6, parc. č. 120/4, parc. č. 125/2, vše ostat. pl., v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 28.
 
53schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN a NN na pozemku parc. č. 116/14 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 116/14 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, věcného břemene umístění a provozování pojistkové skříně včetně kabelového vedení NN zaústěného do této skříně k pozemku parc. č. st. 442 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 19, byt. dům, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a věcného břemene umístění a provozování pojistkové skříně včetně kabelového vedení NN zaústěného do této skříně k pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 27, obč. vyb, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 29.
 
54schvaluje  zřízení věcného břemene k bytové jednotce č. 195/4 v budově č. p. 195 na pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a to věcného břemene umístění a provozování pojistkové skříně včetně kabelového vedení NN zaústěného do této skříně umístěné v obvodové zdi budovy č. p. 195, byt. dům, na pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 29.
 
55revokuje  usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu 3., bod 4.58. ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1121/1 a parc. č. 1231/1, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 30.
 
56schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1121/1 a parc. č. 1231/1, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 30.
 
57schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 605 ovocný sad, parc. č. 200, parc. č. 272, parc. č. 285, parc. č. 926, parc. č. 2002/14 a parc. č. 2002/18, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc a zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 605 ovocný sad, parc. č. 238, parc. č. 271, parc. č. 272, parc. č. 2002/14, parc. č. 2002/18 a parc. č. 2021, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 31.
 
58schvaluje  zřízení věcného břemene umístění a provozování přípojkové skříně včetně kabelového vedení NN zaústěného do této skříně na budově s č. p. 428, jiná stavba, na pozemku parc. č. 45/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 45/1, parc. č. 952/2, parc. č. 1114/1, parc. č. 1116/1, parc. č. 1117/1, parc. č. 1118/6, parc. č. 1120/4, parc. č. 1120/5, parc. č. 1220/1, parc. č. 1229/15, parc. č. 1229/17, parc. č. 1229/20 a parc. č. 1229/23, vše ostatní plocha a parc. č. 958/3 orná půda, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 32.
 
59schvaluje  zřízení věcného břemene umístění a provozování přípojkové skříně včetně kabelového vedení NN zaústěného do této skříně na pozemku parc. č. st. 116 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s č. p. 96, obč. vyb, v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 80/10, parc. č. 1000/1, parc. č. 1000/2, parc. č. 1026/2, parc. č. 1026/23, parc. č. 1028/7, parc. č. 1028/17, parc. č. 1028/18, parc. č. 1028/25, parc. č. 1029/19, parc. č. 1029/20, parc. č. 1029/28, vše ostatní plocha, parc. č. 1029/7, parc. č. 1029/10, parc. č. 1029/13 a parc. č. 1029/21, vše zahrada, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1000/2 a parc. č. 1028/7, vše ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, umístění a provozování nadzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1028/7 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc a umístění a provozování betonového sloupu nadzemního vedení NN na pozemku parc. č. 1028/7 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 33.
 
60revokuje  usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu 3., bod 4. 46. důvodové zprávy ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 868/3 orná půda, parc. č. 633/1, parc. č. 632/3, parc. č. 634/1, parc. č. 898, parc. č. 1209/1, vše ostat. pl., podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 868/3 orná půda, 633/1, parc. č. 632/3, parc. č. 634/1, parc. č. 898, parc. č. 1209/1, vše ostat. pl., nadzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 633/1 ostat. pl., vše v k. ú. Nemilany, podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1317 ostat. pl., nadzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1317 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 34.
 
61schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 632/3 ostat. pl. v k. ú. Nemilany (v rozsahu dle geometrického plánu č. 653-68/2014) a parc. č. 633/1 ostat. pl. v k. ú. Nemilany (v rozsahu dle geometrického plánu č. 600-46/2013), uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 634/1 ostat. pl., parc. č. 868/3 orná půda, parc. č. 898 ostat. pl., parc. č. 1209/1 ostat. pl. v k. ú. Nemilany (v rozsahu dle geometrického plánu č. 653-68/2014), parc. č. 633/1 ostat. pl. v k. ú. Nemilany (v rozsahu dle geometrického plánu č. 602-46/2013), parc. č. 1317 ostat. pl. v k. ú. Slavonín (v rozsahu dle geometrického plánu č. 1332-46/2013), umístění a provozování nadzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 633/1 ostat. pl. v k. ú. Nemilany (v rozsahu dle geometrického plánu č. 601-46/2013), parc. č. 1317 ostat. pl. v k. ú. Slavonín (v rozsahu dle geometrického plánu č. 1333-46/2013), vše obec Olomouc, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 34.
 
62revokuje  usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3., bod 91. důvodové zprávy ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 846/1, parc. č. 790/3, parc. č. 782 a parc. č. 761/10, vše ostatní plocha, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 35.
 
63schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování nadzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 846/1, parc. č. 790/3, parc. č. 782 a parc. č. 761/10, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a umístění a provozování 4 sloupů na pozemcích parc. č. 846/1, parc. č. 790/3, parc. č. 782 a parc. č. 761/10, vše ostatní plocha, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 35.
 
64schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 116/42 ostat. pl. a parc. č. 116/43 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 36.
 
65schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemku parc. č. 5/8 ostatní pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 37.
 
66revokuje  usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu 3., bod 4.65. důvodové zprávy ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemku parc. č. 443/4 ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 38.
 
67schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemku parc. č. 443/4 ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 38.
 
68schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemku parc. č. 290/1 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 39.
 
69schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 71 ostat. pl. a parc. č. 101/2 ostat. pl., vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 40.
 
70schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 71 ostat. pl. a parc. č. 101/2 ostat. pl., vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 40.
 
71revokuje  usnesení ZMO ze dne 20. 3. 2015 bod programu 4., bod 4.52 důvodové zprávy ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 866, parc. č. 1027/1, parc. č. 1027/4, parc. č. 1027/9 a parc. č. 1029/3, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany , obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 41.
 
72schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 866, parc. č. 1027/4, parc. č. 1027/9 a parc. č. 1029/3, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 41.
 
73schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 1721/30, parc. č. 1963/10, parc. č. 1963/7 a parc. č. 1963/1, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a. s. dle důvodové zprávy bod č. 42.
 
74schvaluje  zřízení služebnosti uložení a provozování dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. 293/7, parc. č. 293/3 a parc. č. 300/2, vše ostatní plocha, v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Zolova real s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 43.
 
75schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uložení a provozování dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. 293/7, parc. č. 293/3 a parc. č. 300/2, vše ostatní plocha, v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Zolova real s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 43.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu