Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Zpracoval:

Ing. Marek Černý, Ing. arch. Jana Křenková, Ing. Karin Kuklová

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  14. 3. 2016

 
Pořízení změny č. III Územního plánu Olomouc
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  v souladu s § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny č. III Územního plánu Olomouc včetně jejího obsahu. Návrh změny bude předložen ke společnému jednání ve variantách.
 
3určuje  RNDr. Aleše Jakubce, PhD., náměstka primátora, zastupitelem pro spolupráci na pořízení změny č. III Územního plánu Olomouc v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
 
4ukládá  odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení změny č. III. Územního plánu Olomouc

T: ihned

O: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu