Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora; Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval:

Bc. Vítězslava Vičarová

Jaroslava Kotelenská

Ing. Mgr. Jana Dokoupilová

Ing. Vladimír Michalička

 

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  16. 12. 2015

 
Návrh rozpočtu SMOl na rok 2016
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  důvodovou zprávu k "Návrhu rozpočtu SMOl na rok 2016" včetně všech příloh
 
2schvaluje  a) obnovení krátkodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč v roce 2016, se splatností 1 rok, u Komerční banky, a.s.

b) přijetí druhého směnečného programu ve výši 250 mil. Kč od Komerční banky, a. s.

c) splácení úvěrů vč. směnečného programu v roce 2016 dle důvodové zprávy

d) návrh rozpočtu SMOl na rok 2016 dle důvodové zprávy včetně všech příloh

e) závazné ukazatele roku 2016 dle důvodové zprávy

f) přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce schvalovat rozpočtové změny roku 2016 v rámci jednotlivých odborů, do výše 3 mil. Kč u jedné položky, s výjimkou státních dotací a dalších cizích zdrojů a finančního vypořádání za předchozí kalendářní rok

g) schvaluje časový harmonogram pro vyplácení jmenovitých neinvestičních příspěvků v roce 2016

 
3ukládá  Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených rozpočtových změnách roku 2016

O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

 
4pověřuje  náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA k podpisu smluvní dokumentace související s přijetím druhého směnečného programu od Komerční banky, a. s.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu