Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Zpracoval:

Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru evropských projektů

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  16. 12. 2015

 
Strategie ITI Olomoucké aglomerace
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2bere na vědomí  Stanovisko Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce (č.j.: 71774/ENV/15) ze dne 14.10.2015, uvedené v příloze č. 5 důvodové zprávy.
 
3schvaluje  Strategii ITI Olomoucké aglomerace, uvedenou v příloze č. 1 důvodové zprávy, v souladu s vydaným Stanoviskem MŽP (Č.j.: 71774/ENV/15) a vyhotoveným Prohlášením - odůvodněním dle § 10g odst. 4 zákona č. 100/2001, uvedenými v příloze č. 5 a 6 důvodové zprávy.
 
4ukládá  Radě města Olomouce povinnost zveřejnění schválené koncepce, prohlášení - odůvodnění dle § 10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h zákona č. 100/2001 Sb. do 7 pracovních dnů.

T: nejbližší zasedání ZMO

O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu