Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Zpracoval:

Ing. Marek Černý, Ing. arch. Jana Křenková, Ing. arch. Jiří Šobr

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  23. 11. 2015

 
Návrh zadání Regulačního plánu Teichmannova - Peškova
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  zadání Regulačního plánu Teichmannova - Peškova dle přílohy usnesení, v souladu s ustanovením § 64 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
 
3ukládá  vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování Regulačního plánu Teichmannova - Peškova

T: 1. čtvrtletí 2016

O: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu