Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Zpracoval:

doc. Mgr. Staněk Antonín, Ph.D., primátor města

 

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  22. 12. 2014

 
Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru, schválení statutu, jednacího a organizačního řádu finančního výboru a kontrolního výboru, stanovení počtu členů, volba předsedů a členů
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1zřizuje  - finanční výbor Zastupitelstva města Olomouce s celkovým počtem členů 11

- kontrolní výbor Zastupitelstva města Olomiouce s celkovým počtem členů 11

 
2schvaluje  - Statut finančního výboru ZMO

- Statut kontrolního výboru ZMO

 
3zvolilo  - předsedou kontrolního výboru ZMO Mgr. Miroslava Žbánka, MPA

- členy kontrolního výboru: Mgr. Filipa Žáčka, Mgr. Romana Dvorského, RNDr. Jana Holpucha, Ph.D., MUDr. Ivo Mareše, MBA, Renatu Konečnou, Evžena Horáčka, MUDr. Milana Brázdila, PaedDr. Miroslava Skácela, Bc. Vojtěcha Pikala a Ing. arch. Pavla Grasseho

- předsedou finančního výboru Zastupitelstva města Olomouce Ing. Miroslava Marka

- členy finančního výboru: Ing. Jiřího Kropáče, Bc. Miroslava Petříka, RNDr. Ivana Kosatíka, Miroslava Výmolu, Ing. Ivo Vlacha, Ing. Petra Navrátila, Ph.D., Mgr. Milana Ferance, Ing. Františka Mikeše, Ing. Františka Kocourka a Ing. Richarda Farníka

a určilo tajemníky obou výborů dle důvodové zpávy 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu