Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Zpracoval:

PhDr.Hana Fantová

Mgr.Blanka Halounová

Dana Halová

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  22. 12. 2014

 
Obecně závazná vyhláška o školských obvodech škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  důvodovou zprávu
 
2schvaluje  Obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc, dle přílohy důvodové zprávy, s účinností od 1.1.2015
 
3ukládá  informovat o přijatém usnesení ředitelé základních škol

T: prosinec 2014

O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu