Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora; Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Zpracoval:

Bc. Vítězslava Vičarová

Jaroslava Kotelenská

Ing. Vladimír Michalička

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  22. 12. 2014

 
Návrh rozpočtu SMOl na rok 2015
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  důvodovou zprávu včetně všech příloh
 
2schvaluje  a) obnovení krátkodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč v roce 2015, se splatností 1 rok, u Komerční banky, a.s.

b) splácení úvěrů vč. směnečného programu v roce 2015 dle důvodové zprávy

c) návrh rozpočtu SMOl na rok 2015 dle důvodové zprávy včetně všech příloh

d) závazné ukazatele roku 2015 dle důvodové zprávy

e) přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce schvalovat rozpočtové změny roku 2015 v rámci jednotlivých odborů, do výše 3 mil. Kč u jedné položky, s výjimkou státních dotací a dalších cizích zdrojů a finančního vypořádání za předchozí kalendářní rok

f) schvaluje časový harmonogram pro vyplácení jmenovitých neinvestičních příspěvků v roce 2015

 
3ukládá  Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených rozpočtových změnách roku 2015

T: zasedání ZMO

O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu