Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., MBA, primátor města; Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora; Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Zpracoval:

Ing. Ivo Vlach, 1. náměstek primátora

Ing. Marek Drešr, odbor investic

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  6. 10. 2014

 
Definitivní majetkoprávní vypořádání rekonstrukce a dostavby Pavilonu A VFO
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  upravenou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  nabytí nebytové jednotky č. 37/2 definované v čl. II Smlouvy o výstavbě do vlastnictví města dle Smlouvy o výstavbě, která je přílohou č. 1 důvodové zprávy. Cena za 1/3 podíl na pozemku parc. č. st. 1487/4 ve výši 3.963.000 Kč je splatná do 31.12.2017. Zbývající hodnota nebytové jednotky byla vytvořena vlastní investicí města.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu