Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Zpracoval:

JUDr.Dita Polzerová

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  6. 10. 2014

 
Majetkoprávní záležitosti OI
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu.
 
2schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění tramvajové trati a v právu vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem rekonstrukce, oprav, údržby, přístupu a provozu tramvajové trati na zatížených pozemcích a vstup do podzemních garáží za účelem provedení kontrol, oprav, údržby stavebně technického stavu nosných konstrukcí pod tramvajovou tratí na části pozemků v rozsahu dle geometrického plánu parc.č. 106/2, parc.č. 106/26, parc.č. 106/54, parc.č. 108/1, parc.č. 108/7, parc.č. 108/9, parc.č. 125/12, parc.č. 125/17 a parc.č. 559, vše v k.ú. Olomouc-město, které jsou ve vlastnictví povinného Galerie Šantovka s.r.o. ve prospěch oprávněného statutárního města Olomouc. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.
 
3schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění stavby lávky a v právu vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem rekonstrukce, oprav, údržby, přístupu a provozu staveb lávky na částech zatížených pozemků v rozsahu dle geometrického plánu, a to parc.č. 125/2, parc.č. 125/6, parc.č. 125/9 a parc.č. 125/20, vše v k.ú. Olomouc-město, které jsou ve vlastnictví povinného statutárního města Olomouc ve prospěch oprávněného Galerie Šantovka s.r.o.. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.
 
4schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění stavby vnějšího informačního systému a v právu vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem rekonstrukce, oprav, údržby, přístupu a provozu stavby vnějšího informačního systému na částech zatížených pozemků v rozsahu dle geometrického plánu, a to parc.č. 125/2 a parc.č. 124/7, vše v k.ú. Olomouc-město, které jsou ve vlastnictví povinného statutárního města Olomouc ve prospěch oprávněného Galerie Šantovka s.r.o.. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.
 
5schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění stavby přípojek dešťové kanalizace a v právu vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem rekonstrukce, oprav, údržby, přístupu a provozu stavby přípojek dešťové kanalizace na částech zatížených pozemků v rozsahu dle geometrického plánu, a to parc.č. 125/2 v k.ú. Olomouc-město, které jsou ve vlastnictví povinného statutárního města Olomouc ve prospěch oprávněného Galerie Šantovka s.r.o.. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy.
 
6schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění stavby dešťové kanalizace-Kateřinská a v právu vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem rekonstrukce, oprav, údržby, přístupu a provozu stavby dešťové kanalizace-Kateřinská na částech zatížených pozemků v rozsahu dle geometrického plánu, a to parc.č. 104/1, parc.č. 125/9 a parc.č. 125/10, vše v k.ú. Olomouc-město, které jsou ve vlastnictví povinného statutárního města Olomouc ve prospěch oprávněného Galerie Šantovka s.r.o.. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy.
 
7schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění stavby přípojky vodovodu-ulice Polská a v právu vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem rekonstrukce, oprav, údržby, přístupu a provozu stavby přípojky vodovodu-ulice Polská na částech zatížených pozemků v rozsahu dle geometrického plánu, a to parc.č. 125/2 v k.ú. Olomouc-město, které jsou ve vlastnictví povinného statutárního města Olomouc ve prospěch oprávněného Galerie Šantovka s.r.o.. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy.
 
8schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění zdroje vody pro zavlažování a v právu vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem rekonstrukce, oprav, údržby, přístupu a provozu zdroje vody pro zavlažování na částech zatížených pozemků v rozsahu dle geometrického plánu, a to parc.č. 125/2 v k.ú. Olomouc-město, které jsou ve vlastnictví povinného statutárního města Olomouc ve prospěch oprávněného Galerie Šantovka s.r.o.. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy.
 
9schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění staveb reklamních totemů v právu vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem rekonstrukce, oprav, údržby, přístupu a provozu staveb reklamních totemů na částech zatížených pozemků v rozsahu dle geometrického plánu, a to parc.č. 355/10, parc.č. 362/14, parc.č. 657/1, parc.č. 658/2, parc.č. 659/1 a 781, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, které jsou ve vlastnictví povinného statutárního města Olomouc ve prospěch oprávněného Galerie Šantovka s.r.o.. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy.
 
10schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění stavby přeložek, chrániček plynovodu a v právu vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem rekonstrukce, oprav, údržby, přístupu a provozu stavby přeložek, chrániček plynovodu na částech zatížených pozemků v rozsahu dle geometrického plánu, a to parc.č. 125/2 v k.ú. Olomouc-město, které jsou ve vlastnictví povinného statutárního města Olomouc ve prospěch oprávněného Galerie Šantovka s.r.o.. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 9 předložené důvodové zprávy.
 
11schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění stavby přípojky splaškové kanalizace-Ostrov a v právu vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem rekonstrukce, oprav, údržby, přístupu a provozu stavby přípojky splaškové kanalizace-Ostrov na částech zatížených pozemků v rozsahu dle geometrického plánu, a to parc.č. 106/3 v k.ú. Olomouc-město, které jsou ve vlastnictví povinného statutárního města Olomouc ve prospěch oprávněného Galerie Šantovka s.r.o.. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 10 předložené důvodové zprávy.
 
12schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění stavby přípojky plynovodu a v právu vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem rekonstrukce, oprav, údržby, přístupu a provozu stavby přípojky plynovodu na částech zatížených pozemků v rozsahu dle geometrického plánu, a to parc.č. 106/3 v k.ú. Olomouc-město, které jsou ve vlastnictví povinného statutárního města Olomouc ve prospěch oprávněného Galerie Šantovka s.r.o.. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 11 předložené důvodové zprávy.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu