Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Zpracoval:

Bc. Vítězslava Vičarová, vedoucí ekonomického odboru

Mgr. Pavel Stollár, ekonomický odbor

Ing. Jiří Hradil, odd. místních poplatků, ekonomický odbor

 

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  15. 9. 2014

 
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 16/2010, č. 3/2011, č. 7/2011, č. 8/2011, č. 4/2012, č. 6/2012, č. 3/2013 a 1/2014.
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 16/2010, č. 3/2011, č. 7/2011, č.8/2011, č. 4/2012, č. 6/2012, č. 3/2013 a 1/2014.
 
2schvaluje  obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 16/2010, č. 3/2011, č. 7/2011, č. 8/2011, č. 4/2012, č. 6/2012, č. 3/2013 a 1/2014.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu