Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Večeř Jan, Bc., tajemník
Zpracoval:

Mgr. Alice Pospíšilová, odbor kancelář tajemníka

Bc. Jan Večeř, tajemník

 

 

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  15. 9. 2014

 
Místní referendum
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2vyhlašuje  místní referendum o otázce "Souhlasíte s tím, aby statutární město Olomouc učinilo veškeré kroky vedoucí k zákazu provozování loterií a sázkových her, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů a jiných obdobných přístrojů uvedených v § 2 písm. e), g), i), j), l), m), a § 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, a to na celém svém území?" a stanoví datum konání na 12.12.2014 v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin
 
3stanovuje  odměnu členům okrskových komisí ve výši předseda 800,- Kč, zapisovatel 750,- Kč, člen komise 650,- Kč za 1 den konání místního referenda
 
4ukládá  ekonomickému náměstkovi vyčlenit na nejbližší schůzi Rady města Olomouce potřebné finanční prostředky na zajištění nákladů místního referenda

T: září 2014

O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

 
5ukládá  tajemníkovi organizačně a technicky zabezpečit přípravu a průběh konání místního referenda

T: ihned

O: Večeř Jan, Bc., tajemník 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu