Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Zpracoval:

Bc. Daniela Horňáková, vedoucí OVVI

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  15. 9. 2014

 
Projekt SHS ČMS - Města-brány k poznání
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  důvodovou zprávu
 
2schvaluje  zapojení statutárního města Olomouc do projektu Města - brány k poznání
 
3pověřuje  Bc. Danielu Horňákovou k zastupování města v tomto projektu a ukládá jí plně spolupracovat při tvorbě regionálního produktu – zajištění podkladů (texty, fotografie ..)
 
4schvaluje  spoluúčast města na projektu v maximální výši 30.000,- Kč


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu