Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Zpracoval:

odd. majetkových řízení a prodeje domů

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  15. 9. 2014

 
Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1nevyhovuje žádosti  pana Alojze Mutňanského o prodej pozemku parc. č. st. 433 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.
 
2nevyhovuje žádosti  manželů Radka a Petry Řečinských o prodej části pozemku parc. č. 178/4 orná půda o výměře 307 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.
 
3nevyhovuje žádosti  pana Jiřího Peňáze o prodej části pozemku parc. č. 566/7 orná půda o výměře 199 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.
 
4nevyhovuje žádosti  manželů Ivany a Roberta Tomigových o prodej pozemku parc. č. 291/1 orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.
 
5nevyhovuje žádosti  manželů Ing. arch. Petra a Zdeňky Leinertových o prodej pozemků parc. č. st. 32 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 88/2 zahrada, parc. č. 88/11 zahrada a části pozemku parc. č. 88/1 ostat. pl. o výměře 16 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.
 
6nevyhovuje žádosti  společnosti AD TRADING, a.s. o prodej pozemku parc. č. 913/42 orná půda a části pozemku parc. č. 2118 ostatní plocha o výměře 389 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7.
 
7nevyhovuje žádosti  paní Olgy Tomkové o prodej pozemků parc. č. 913/42 orná půda a parc. č. 2118 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7.
 
8nevyhovuje žádosti  pana Ing. Ondřeje Zapletala a paní Kamily Vláčilové o prodej pozemků parc. č. 518/1 zahrada a parc. č. 521 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 8.
 
9nevyhovuje žádosti  pana Jiřího Žáčka o prodej části pozemku parc. č. 743 ostatní plocha o výměře 37 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9.
 
10nevyhovuje žádosti  paní Mgr. Hedy Masters o prodej částí pozemků parc. č. 260/3 ostatní plocha o výměře 80 m2, parc. č. 289/3 ostatní plocha o výměře 20 m2 a parc. č. 289/2 ostatní plocha o výměře 93 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 10.
 
11nevyhovuje žádosti  pana Ing. Miroslava Tichého o prodej pozemků parc. č. 150/13 orná půda, parc. č. 150/14 orná půda, parc. č. 1192/5 orná půda, parc. č. 1576/1 orná půda, parc. č. 1576/3 orná půda, parc. č. 1576/4 orná půda, parc. č. 1576/5 orná půda, parc. č. 1576/7 orná půda, parc. č. 1591/12 orná půda, parc. č. 1727 trvalý travní porost, parc. č. 1908/1 trvalý travní porost, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a pozemků parc. č. 77/7 orná půda a parc. č. 92/6 orná půda, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 11.
 
12nevyhovuje žádosti  manželů Milana a Boženy Hrabalových o prodej částí pozemků parc. č. 401/9 zahrada o výměře 359 m2, parc. č. 401/7 ostat. pl. o výměře 11 m2 a pozemku parc. č. st. 608 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 12.
 
13nevyhovuje žádosti  paní Petry Hubáčkové o prodej pozemku parc. č. 7 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 13.
 
14nevyhovuje žádosti  manželů Jiřího a Ing. Jany Prudilových o prodej části pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 22 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 14.
 
15nevyhovuje žádosti  paní Jany Kolářové o prodej části pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 9 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 15.
 
16nevyhovuje žádosti  manželů Miroslava a Jany Brenzových o prodej části pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16.
 
17nevyhovuje žádosti  pana Alojze Prchala o prodej části pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 14 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 17.
 
18nevyhovuje žádosti  paní Jany Mačákové o prodej části pozemku parc. č. 632/3 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 18.
 
19nevyhovuje žádosti  pana Miroslava Palatky o prodej části pozemku parc. č. 632/3 ostatní plocha o výměře 16 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 19.
 
20nevyhovuje žádosti  paní Danuše Pořízkové o prodej části pozemku parc. č. 632/3 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 20.
 
21nevyhovuje žádosti  manželů Chocholových o směnu pozemku parc. č. 324/12 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví manželů Josefa a Marie Chocholových (ideální podíl 1/2) a pana Josefa Chocholy (ideální podíl 1/2) za pozemek parc č. 351/22 orná půda v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 21.
 
22nevyhovuje žádosti  společnosti VOLEJBAL OLOMOUC, s.r.o. o zřízení předkupního práva k pozemku parc. č. st. 568 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 468, stavba technického vybavení (Lazecká - C2K3) dle důvodové zprávy bod č.22.
 
23nevyhovuje žádosti  společnosti VOLEJBAL OLOMOUC, s.r.o. o prodej pozemku parc. č. st. 568 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 468, stavba technického vybavení (Lazecká - C2K3) dle důvodové zprávy bod č. 22.
 
24nevyhovuje žádosti  společnosti D-ASINED s.r.o. o prodej pozemku parc. č. st. 568 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 468, stavba technického vybavení (Lazecká - C2K3) dle důvodové zprávy bod č. 22.
 
25nevyhovuje žádosti  společnosti K - stav stavební a.s. o prodej pozemku parc. č. st. 568 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 468, stavba technického vybavení (Lazecká - C2K3) dle důvodové zprávy bod č. 22.
 
26nevyhovuje žádosti  společnosti RWE GasNet, s. r.o. o koupi pozemku parc. č. 321 ostatní plocha o výměře 30 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti RWE GasNet, s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 23.
 
27nevyhovuje žádosti  společnosti TRNY s.r.o. o prodej částí pozemku parc. č. 959/17 ostatní plocha o celkové výměře 358 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 24.
 
28nevyhovuje žádosti  manželů Miroslava a Jarmily Nyklových o prodej části pozemku parc. č. 404/3 ostatní plocha o výměře 375 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 25.
 
29nevyhovuje žádosti  Tělocvičné jednoty SOKOL Olomouc o revokaci usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3, bod 2 dodatku č. 1 k důvodové zprávě ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 124/38 ostatní plocha (dle GP parc. č. 124/39 ostatní plocha) o výměře 431 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc Tělocvičné jednotě SOKOL Olomouc za kupní cenu ve výši 483 292,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 26.
 
30nevyhovuje žádosti  Tělocvičné jednoty SOKOL Olomouc o revokaci usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3, bod 2 dodatku č. 1 k důvodové zprávě ve věci nevyhovění žádosti Tělocvičné jednoty SOKOL Olomouc o darování části pozemku parc. č. 124/38 ostatní plocha (dle GP parc. č. 124/39 ostatní plocha) o výměře 431 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 26.
 
31revokuje  usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009 bod programu č. 5., bod č. 49. důvodové zprávy ve věci schválení odprodeje pozemku parc. č. 99/7 ostat. pl. o výměře 210 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc manželům Mgr. Tomáši a MUDr. Ludmile Konečným za kupní cenu ve výši 175 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 27.
 
32revokuje  usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2013, bod programu 3, bod 3. důvodové zprávy ve věci schválení prodeje pozemků parc. č. 170/9 orná půda o výměře 3 786 m2, parc. č. 170/10 orná půda o výměře 512 m2 a parc. č. 170/8 orná půda o výměře 310 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc a pozemku parc. č. 798/5 orná půda o výměře 419 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti Marzio, s.r.o. za kupní cenu ve výši 5 529 700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 28.
 
33revokuje  usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2013, bod programu 3, bod 20 důvodové zprávy ve věci schválení výkupu části pozemku parc. č. 181/6 orná půda o výměře 390 m2 (dle GP parc. č. 181/25 orná půda) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z vlastnictví paní Jarmily Endlicherové do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 390 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 29.
 
34schvaluje  prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání pozemku parc. č. 158 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 976 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc za období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2014 ve výši 63.540,- Kč bez DPH, kdy ke stanovené výši bezdůvodného obohacení bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se zdůvodněním dle důvodové zprávy paní Marcele Stachové dle důvodové zprávy bod č. 30.
 
35schvaluje  darování pozemku parc. č. 800/36 ostatní plocha o výměře 352 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby ve vlastnictví statutárního města Olomouce, a to chodník a veřejné osvětlení, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou předmětem převodu, z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 31.
 
36schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 1200/5 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, garáž, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, panu Mgr. Pavlu Kučerovi za kupní cenu ve výši 16 571,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 33.
 
37schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 1200/9 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - budova bez čp/če, garáž, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, panu JUDr. Jaroslavu Kopeckému za kupní cenu ve výši 16 571,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 34.
 
38schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 340 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka, budova bez čp/če, garáž, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, manželům Ing. Ladislavu a Danuši Špacírovým do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 16 541,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 35.
 
39revokuje  usnesení ZMO ze dne 10. 4. 2013 bod programu č. 3., bod č. 25. důvodové zprávy ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. 158/20 ostat. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům Ing. Jaromíru a Mgr. Drahomíře Kvapilovým za kupní cenu ve výši 28 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 36.
 
40schvaluje  prodej pozemku parc. č. 158/20 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - plot, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem prodeje, manželům Ing. Jaromíru a Mgr. Drahomíře Kvapilovým do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 18 480,- Kč dle důvodové zprávy bod č.36.
 
41schvaluje  prodej pozemku parc. č. 620/1 zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka – rozestavěná stavba a studna, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou předmětem převodu, panu Jiřímu Stránskému za kupní cenu ve výši 1 048 843,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 37.
 
42schvaluje  prodej pozemku parc. č. 1654/4 orná půda o výměře 792 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – rozestavěná stavba, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, a to ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovité věci panu MUDr. Pavlu Soviarovi za kupní cenu ve výši 138 600,- Kč a ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovité věci panu Davidu Soviarovi za kupní cenu ve výši 138 600,- Kč včetně DPH se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 38.
 
43schvaluje  zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního města Olomouce tak, že dlužník pan MUDr. Pavel Soviar je povinen nabídnout předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc ideální 1 pozemku parc. č. 1654/4 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ke koupi za kupní cenu 138 600,- Kč, pokud by je chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se zřizuje na dobu určitou do 31. 12. 2021 dle důvodové zprávy bod č. 38.
 
44schvaluje  zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního města Olomouce tak, že dlužník pan David Soviar je povinen nabídnout předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc ideální 1 pozemku parc. č. 1654/4 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ke koupi za kupní cenu 138 600,- Kč, pokud by je chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se zřizuje na dobu určitou do 31. 12. 2021 dle důvodové zprávy bod č. 38.
 
45schvaluje  prodej částí pozemků parc. č. 1721/40 ostat. pl. (dle GP „díl a“) o výměře 88 m2, parc. č. 1721/39 ostat. pl. (dle GP „díl b“) o výměře 1 783 m2, parc. č. 1721/1 ostat. pl. (dle GP „díl c“) o výměře 1 313 m2, parc. č. 1721/31 ostat. pl. (dle GP „díl d“) o výměře 1 390 m2, parc. č. 1721/28 ostat. pl. (dle GP „díl e“) o výměře 1 021 m2 a parc. č. 1721/29 ostat. pl. (dle GP „díl f“) o výměře 415 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na kterých se nachází stavby jiného vlastníka – část základových konstrukcí a oplocení, které nejsou součástí těchto částí pozemků a nebudou předmětem převodu, společnosti Aqua Industrial s.r.o. za kupní cenu ve výši 2 313 850,- Kč včetně DPH se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 39.
 
46schvaluje  zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního města Olomouce tak, že dlužník společnost Aqua Industrial s.r.o. je povinen nabídnout předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc části pozemků parc. č. 1721/40 ostat. pl. (dle GP „díl a“) o výměře 88 m2, parc. č. 1721/39 ostat. pl. (dle GP „díl b“) o výměře 1 783 m2, parc. č. 1721/1 ostat. pl. (dle GP „díl c“) o výměře 1 313 m2, parc. č. 1721/31 ostat. pl. (dle GP „díl d“) o výměře 1 390 m2, parc. č. 1721/28 ostat. pl. (dle GP „díl e“) o výměře 1 021 m2 a parc. č. 1721/29 ostat. pl. (dle GP „díl f“) o výměře 415 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ke koupi za kupní cenu 2 313 850,- Kč včetně DPH, pokud by je chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se zřizuje na dobu určitou do 31. 12. 2021 dle důvodové zprávy bod č. 39.
 
47schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 999 ostat. pl. (dle GP parc. č. 999/3 ostat. pl.) o výměře 70 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti RWE GasNet, s.r.o. za kupní cenu ve výši 79 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 40.
 
48schvaluje  zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního města Olomouce tak, že dlužník společnost RWE GasNet, s. r.o., je povinen nabídnout předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc část pozemku parc. č. 999 ostat. pl. (dle GP parc. č. 999/3 ostat. pl.) o výměře 70 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ke koupi za kupní cenu ve výši 79 500,- Kč, pokud by je chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se zřizuje na dobu neurčitou dle důvodové zprávy bod č. 40.
 
49schvaluje  prodej pozemku parc. č. 64/9 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka, zejména oplocení se vstupní brankou, brána, zpevněná plocha, a dále inženýrská síť – kabelové vedení NN, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou předmětem převodu, panu Jiřímu Salajkovi za kupní cenu ve výši 104 050,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 41.
 
50schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 438/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 438/51 ostat. pl.) o výměře 42 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka - oplocení se zděnou podezdívkou, zděné sloupky s elektroměrem a plynoměrem a zpevněný vjezd, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, manželům Ing. Milanu a Ing. Vlastě Sigmundovým do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 51 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 42.
 
51nevyhovuje žádosti  manželů Ing. Milana a Ing. Vlasty Sigmundových o prodej části pozemku parc. č. 438/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 438/51 ostat. pl.) o výměře 42 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 21 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 42.
 
52schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 691/3 lesní pozemek o výměře 169 m2 (dle GP parc. č. 691/7 lesní pozemek) v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům MUDr. Rudolfu a Ludmile Chlupovým do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 13 568,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 43.
 
53revokuje  usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3, bod 12 důvodové zprávy ve věci schválení souhlasného prohlášení, ve kterém SMOl uzná vydržení pozemků parc. č. 189 zahrada o výměře 210 m2 a parc. č. 174 zast. pl. a nádvoří o výměře 160 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panem Vladimírem Stachem dle důvodové zprávy bod č. 46.
 
54neschvaluje  uzavření souhlasného prohlášení, ve kterém SMOl uzná vydržení pozemků parc. č. 189 zahrada o výměře 210 m2 a parc. č. 174 zast. pl. a nádvoří o výměře 160 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panem Vladimírem Stachem dle důvodové zprávy bod č. 46.
 
55schvaluje  prodej pozemku parc. č. 1222/1 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení, které není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, panu Josefu Kelnarovi za kupní cenu ve výši 56 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 47.
 
56nevyhovuje žádosti  pana Josefa Kelnara o snížení kupní ceny při prodeji pozemku parc. č. 1222/1 ostat. pl. o výměře 106 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc na 31 800,- Kč, tj. 300,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 47.
 
57revokuje  usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2012, bod programu 3, bod 25 důvodové zprávy ve věci schválení prodej pozemku parc. č. 1222/3 ostat. pl. o výměře 33 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům Miroslavu a Blaženě Smejkalovým za kupní cenu ve výši 53 850,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 48.
 
58schvaluje  prodej pozemku parc. č. 1222/3 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení, které není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, do společného jmění manželů Miroslava a Blaženy Smejkalových za kupní cenu ve výši 20 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 48.
 
59revokuje  usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2013, bod programu 3, bod 24 důvodové zprávy ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. st. 112/7 zast. pl. o výměře 204 m2 a částí pozemku parc. č. 408 zahrada (dle GP parc. č. 408/3 zahrada o výměře 12 m2 a parc. č. 408/2 zahrada o výměře 13 m2) v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc Junáku - svazu skautů a skautek ČR, středisko „ŽLUTÝ KVÍTEK“ Olomouc za kupní cenu ve výši 202 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 49.
 
60schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 112/7 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, jiná st., která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu a částí pozemku parc. č. 408 zahrada (dle GP parc. č. 408/3 zahrada o výměře 12 m2 a parc. č. 408/2 zahrada o výměře 13 m2) v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc pobočnému spolku Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko „ŽLUTÝ KVÍTEK“ Olomouc za kupní cenu ve výši 1,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 49.
 
61schvaluje  zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního města Olomouce tak, že dlužník pobočný spolek Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko „ŽLUTÝ KVÍTEK“ Olomouc je povinen nabídnout předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc pozemek parc. č. st. 112/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 204 m2 a části pozemku parc. č. 408 zahrada (dle GP parc. č. 408/3 zahrada o výměře 12 m2 a parc. č. 408/2 zahrada o výměře 13 m2) o celkové výměře 25 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ke koupi za kupní cenu 1,- Kč, pokud by je chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se zřizuje na dobu neurčitou dle důvodové zprávy bod č. 49.
 
62schvaluje  zřízení služebnosti cesty přes pozemky parc. č. st. 112/5 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 417/1 zahrada, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch budovy bez č. p./č. e., jiná stavba, na pozemku parc. č. st. 112/7 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 49.
 
63revokuje  usnesení ZMO ze dne 20. 8. 2013 bod programu 2., bod 12. důvodové zprávy ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 762/3 zahrada o výměře 45 m2 (dle GP parc. č. 762/3 zahrada) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům Milanu a Mgr. Romaně Hašlarovým za kupní cenu ve výši 54 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 50.
 
64revokuje  usnesení ZMO ze dne 20. 8. 2013 bod programu 2., bod 12. důvodové zprávy ve věci nevyhovění žádosti manželů Milana a Mgr. Romany Hašlarových o prodej části pozemku parc. č. 762/3 zahrada o výměře 45 m2 (dle GP parc. č. 762/3 zahrada) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 50.
 
65schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 762/3 zahrada (dle GP parc. č. 762/3 zahrada) o výměře 45 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, manželům Milanu a Mgr. Romaně Hašlarovým do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 4 500,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 50.
 
66revokuje  usnesení ZMO ze dne 20. 8. 2013 bod programu 2., bod 13. důvodové zprávy ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 762/3 zahrada o výměře 16 m2 (dle GP parc. č. 762/5 zahrada) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc paní MDDr. Žanetě Křížkové za kupní cenu ve výši 21 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 51.
 
67revokuje  usnesení ZMO ze dne 20. 8. 2013 bod programu 2., bod 13. důvodové zprávy ve věci nevyhovění žádosti paní MDDr. Žanety Křížkové o prodej části pozemku parc. č. 762/3 zahrada o výměře 16 m2 (dle GP parc. č. 762/5 zahrada) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 51.
 
68schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 762/3 zahrada (dle GP parc. č. 762/5 zahrada) o výměře 16 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, paní MDDr. Žanetě Křížkové za kupní cenu ve výši 1 600,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 51.
 
69schvaluje  směnu části pozemku parc. č. 144/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 144/6 ostatní plocha) o výměře 424 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví paní Heleny Fordeyové za část pozemku parc. č. 145/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 145/14 ostatní plocha) o výměře 407 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že paní Helena Fordeyová uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 1 977,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 52.
 
70nevyhovuje žádosti  paní Heleny Fordeyové o směnu části pozemku parc. č. 144/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 144/6 ostatní plocha) o výměře 424 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví paní Heleny Fordeyové za část pozemku parc. č. 145/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 145/14 ostatní plocha) o výměře 407 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že směna bude realizována bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod č. 52.
 
71nevyhovuje žádosti  pana Ing. Petra Hadravy, paní Ing. Pavlíny Applové a pana Pavla Hrušky o prodej pozemku parc. č. 145/1 ostat. pl. o výměře 858 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 52.
 
72nevyhovuje žádosti  pana Ing. Petra Hadravy o prodej části pozemku parc. č. 145/1 ostat. pl. o výměře 500 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 52.
 
73nevyhovuje žádosti  paní Ivety Kortišové o prodej pozemku parc. č. 145/1 ostat. pl. o výměře 858 m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 52.
 
74schvaluje  darování ideálního podílu 2/3 pozemku parc. č. st. 1547/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 1077, bytový dům, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 53.
 
75schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 344 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, garáž, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, manželům Jiřímu a Anně Hájkovým do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 15.541,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 54.
 
76schvaluje  prodej pozemku parc. č. 692/15 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - dlážděná plocha, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, spolku Jachetní klub Olomouc, o.s. za kupní cenu ve výši 7 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 55.
 
77schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 50/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 50/4 ostatní plocha) o výměře 53 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc, na které se nachází stavba jiného vlastníka, zejména dlážděný vjezd, který není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, paní Petře Moťkové za kupní cenu ve výši 82 080,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 56.
 
78schvaluje  směnu části pozemku parc. č. 118/36 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 118/59 trvalý travní porost) o výměře 61 m2 a části pozemku parc. č. 130/4 orná půda (dle GP parc. č. 130/40 orná půda) o výměře 50 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve společném jmění manželů Michala a Mgr. Marie Sedlákových, na kterých se nachází stavby jiného vlastníka, zejména komunikace, která není součástí těchto pozemků a nebude proto předmětem převodu, za části pozemků parc. č. 118/1 trvalý travní porost (dle GP díl „c“) o výměře 410 m2, parc. č. 124/1 trvalý travní porost (dle GP díl „b“) o výměře 1 369 m2 a parc. č. 130/13 orná půda (dle GP díl „a“) o výměře 324 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, s tím, že manželé Michal a Mgr. Marie Sedlákovi uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 12 920,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 57.
 
79schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 616/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 616/8 ostatní plocha) o výměře 422 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – optické kabelové vedení, které není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu společnosti TOOL Construction s.r.o. za kupní cenu ve výši 332 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 58.
 
80schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 812/33 orná půda (dle GP parc. č. 812/53 orná půda o výměře 970 m2 a parc. č. 812/54 orná půda o výměře 970 m2) o celkové výměře 1 940 m2, na které se nachází stavby jiného vlastníka – část základových konstrukcí a nadzemní kabelové vedení VN, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou předmětem převodu, a části pozemku parc. č. 812/33 orná půda (dle GP parc. č. 812/55 orná půda) o výměře 970 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti STAFOS – REAL, s.r.o. za kupní cenu ve výši 3 710 250,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 59.
 
81schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 2510 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – rozestavěná budova, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu společnosti INTES OLOMOUC, spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 277 600,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 60.
 
82schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 265/8 ostatní plocha (dle GP parc. č. 265/524 ostatní plocha) o výměře 17 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům JUDr. Igoru a PhDr. Renátě Střížovým do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 46 198,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 61.
 
83schvaluje  prodej pozemku parc. č. 993/2 lesní pozemek, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka, zejména oplocení, které není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, části pozemku parc. č. 993/1 lesní pozemek (dle GP díl „a“) o výměře 1 057 m2, na které se nachází stavby jiného vlastníka, zejména oplocení, zahradní účelový objekt a ražená studna, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, a části pozemku parc. č. 995/4 lesní pozemek (dle GP parc. č. 995/7 lesní pozemek) o výměře 643 m2, na které se nachází stavby jiného vlastníka, zejména vodovodní přípojka LT 150, vodovodní šachta a podzemní kabelové vedení VN, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti AUTO ČECHÁK s.r.o. za kupní cenu ve výši 771 553,- Kč ,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 62.
 
84schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 496/2 orná půda (dle GP díl „a“) o výměře 30 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc, na které se nachází stavby jiného vlastníka – oplocení a stavba pro chov drůbeže, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem podeje, paní Nikol Fottrové za kupní cenu 39 676,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 63.
 
85schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 496/2 orná půda (dle GP díl „b“) o výměře 23 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc, na které se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem prodeje, a to ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovité věci panu Adamu Šrámkovi za kupní cenu ve výši 15 678,- Kč a ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovité věci paní Mgr. Michaele Šrámkové za kupní cenu ve výši 15 677,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 63.
 
86schvaluje  koupi přístřešku zastávky MHD a novinového stánku s přípojkou NN umístěných na části pozemku parc. č. 736 ostat. pl. o výměře 9 m2 a na části pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. o výměře 13 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví paní Ludmily Očenáškové do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 150 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 64.
 
87schvaluje  koupi části pozemku parc. č. 200/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 200/5 ostatní plocha) o výměře 6 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, na které se nachází stavby jiného vlastníka - komunikace (sjezd), kanalizace, včetně revizní šachty a kabelová přípojka NN, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem koupě, ze společného jmění manželů Tomáše a Kateřiny Mádrových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 18 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 65.
 
88nevyhovuje žádosti  společnosti ARPRO spol. s r.o. o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/7/2004/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností ARPRO spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 66.
 
89schvaluje  změnu náležitostí plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby místní komunikace, včetně parkovacích stání a sjezdů, chodníků, veřejného osvětlení, vodovodního řadu, jednotné, splaškové a dešťové kanalizace budovaných v rámci stavby „U Dvorů – I. etapa“ s MVDr. Václavem Lakomým dle důvodové zprávy bod č. 67.
 
90schvaluje  změnu náležitostí smlouvy o budoucí darovací smlouvě na pozemek parc. č. 136/92 orná půda o výměře 802 m2 a části pozemků parc. č. 136/86 orná půda o výměře 195 m2, parc. č. 136/51 orná půda o výměře 185 m2, parc. č. 136/89 orná půda o výměře 316 m2 a parc. č. 136/54 ostatní plocha o výměře 252 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, a na infrastrukturní stavby místní komunikace, včetně parkovacích stání a sjezdů, chodníků, veřejného osvětlení, vodovodního řadu a jednotné, splaškové a dešťové kanalizace, budované v rámci stavby „U Dvorů – I. etapa“ s MVDr. Václavem Lakomým, dle návrhu MPK dle důvodové zprávy bod č. 68.
 
91nevyhovuje žádosti  MVDr. Václava Lakomého o změnu náležitostí smlouvy o budoucí darovací smlouvě na pozemek parc. č. 136/92 orná půda o výměře 802 m2 a části pozemků parc. č. 136/86 orná půda o výměře 195 m2, parc. č. 136/51 orná půda o výměře 185 m2, parc. č. 136/89 orná půda o výměře 316 m2 a parc. č. 136/54 ostatní plocha o výměře 252 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, a na infrastrukturní stavby místní komunikace, včetně parkovacích stání a sjezdů, chodníků, veřejného osvětlení, vodovodního řadu a jednotné, splaškové a dešťové kanalizace, budované v rámci stavby „U Dvorů – I. etapa“ s MVDr. Václavem Lakomým, dle návrhu MVDr. Václava Lakomého dle důvodové zprávy bod č. 68.
 
92schvaluje  uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby místní komunikace, včetně výhybny, parkovacích stání a vsakovacího pruhu, veřejného osvětlení, vodovodního řadu, tlakové splaškové kanalizace, vedení NN a plynovodního řadu budované v rámci stavby „Inženýrské sítě pro lokalitu výstavby řadových RD Olomouc – Slavonín, Topolová ulice“ se společností STAFOS – REAL, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 69.
 
93schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby místní komunikace, včetně výhybny, parkovacích stání a vsakovacího pruhu, veřejného osvětlení, vodovodního řad a tlakové splaškové kanalizace budovaných v rámci stavby „Inženýrské sítě pro lokalitu výstavby řadových RD Olomouc – Slavonín, Topolová ulice“ se společností STAFOS – REAL, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 70.
 
94nevyhovuje žádosti  společnosti STAFOS – REAL, s.r.o. o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby místní komunikace, včetně výhybny, parkovacích stání a vsakovacího pruhu, veřejného osvětlení, vodovodního řad a tlakové splaškové kanalizace budovaných v rámci stavby „Inženýrské sítě pro lokalitu výstavby řadových RD Olomouc – Slavonín, Topolová ulice“ se společností STAFOS – REAL, s.r.o., dle návrhu společnosti STAFOS – REAL, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 70.
 
95schvaluje  uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/13/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely Ing. Danou a Alešem Škerlovými dle důvodové zprávy bod č. 71.
 
96schvaluje  uzavření dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/11/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely Ing. Danou a Alešem Škerlovými dle důvodové zprávy bod č. 72.
 
97schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/5/2013/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností Tech Group a.s. dle důvodové zprávy bod č. 73.
 
98schvaluje  uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/4/2013/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností Tech Group a.s. dle důvodové zprávy bod č. 74.
 
99schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/12/2012/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností Tech Group a.s. dle důvodové zprávy bod č. 75.
 
100schvaluje  uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/7/2012/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností Tech Group a.s. dle důvodové zprávy bod č. 76.
 
101schvaluje  uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 300 – kanalizace dešťová, SO 301 kanalizace splašková a SO 302 – vodovod vybudované v rámci stavby „RADÍKOV – prodloužení stoky splaškové a dešťové kanalizace – prodloužení vodovodního řadu“, mezi společností Hotel LAFAYETTE, s.r.o. jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 77.
 
102schvaluje  uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/1/2007/Hoa mezi společností Hotel LAFAYETTE, s.r.o. a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 77.
 
103schvaluje  zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemcích parc. č. 311/2 ostatní plocha a parc. č. 311/7 trvalý travní porost, vše v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 78.
 
104schvaluje  zřízení služebnosti uložení a provozování dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. 311/2 ostatní plocha a parc. č. 311/7 trvalý travní porost, vše v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 79.
 
105schvaluje  zřízení služebnosti uložení a provozování splaškové kanalizace na pozemcích parc. č. 310, parc. č. 311/7, parc. č. 311/15, parc. č 311/16, parc. č. 311/17, vše trvalý travní porost a parc. č. 311/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 80.
 
106schvaluje  zřízení služebnosti uložení a provozování splaškové kanalizace na pozemku parc. č. 307 zahrada v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 81.
 
107schvaluje  uzavření kupní smlouvy na stavby komunikace, včetně odvodnění, chodníků, parkovacích stání, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení vybudované v rámci stavby „Prodloužení veřejné infrastruktury k pozemku parc. č. 1647/1 v k. ú. Holice u Olomouce“, na pozemcích parc. č. 1961/7, parc. č. 1961/1, parc. č. 1647/7, parc. č. 1647/18, parc. č. 1961/11, parc. č. 1961/9 a parc. č. 1647/8, vše ostatní plocha, a parc. č. 1647/10 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, mezi společností REKOS stavební společnost, spol. s r. o. jako prodávajícím a statutárním městem Olomouc jako kupujícím, za kupní cenu 726,- Kč vč. DPH dle důvodové zprávy bod č. 82.
 
108schvaluje  zřízení služebnosti umístění a provozování parkovacích stání na pozemku parc. č. 1647/10 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 83.
 
109nevyhovuje žádosti  společností RIO Media a.s., MERIT GROUP a.s. a FOFRNET spol. s r.o. o snížení úhrad za zřízení věcných břemen uložení a provozování veřejných sítí elektronických komunikací dle důvodové zprávy bod č. 84.
 
110schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 399/85 ostat. pl., parc. č. 399/77 ostat. pl., parc. č. 399/76 ostat. pl., parc. č. 392/6 ostat. pl., parc. č. 1001 ostat. pl., parc. č. 999 ostat. pl., parc. č. 996 ostat. pl., parc. č. 997 ostat. pl., parc. č. 46/2 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 1463 ostat. pl., parc. č. 1458/4 ostat. pl., parc. č. 627/2 zahrada, parc. č. 1458/1 ostat. pl., vše v k. ú. Chválkovice, parc. č. 231/1 ostat. pl., parc. č. 231/2 ostat. pl, parc. č. 233 trvalý travní porost, parc. č. 203/1 ostat. pl., parc. č. 30/23 ostat. pl., parc. č. 34/8 ostat. pl., vše k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 85.
 
111schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 86.
 
112schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 86.
 
113schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 575/4, parc. č. 575/5, parc. č. 575/6, parc. č. 575/26, parc. č. 718/7, parc. č. 575/3, parc. č. 555/2, parc. č. 545/7, parc. č. 545/6, parc. č. 545/9, parc. č. 604/1, parc. č. 555/7, parc. č. 601/8, parc. č. 601/9, parc. č. 466/2, parc. č. 459/2, parc. č. 457/1, parc. č. 461/1, parc. č. 600/2, parc. č. 357/20, parc. č. 509/2, parc. č. 535/31, parc. č. 509/6, parc. č. 510/5, parc. č. 514/6, parc. č. 509/7 a parc. č. 525/19, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti UPC Česká republika, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 87.
 
114schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č.123/13, parc. č. 123/2, parc. č. 123/1, parc. č. 479, parc. č. 93/20, parc. č. 93/115, parc. č. 93/86, parc. č. 93/29, parc. č. 328/1, parc. č. 327/1, parc. č. 323/1, parc. č. 323/2, parc. č. 90/33, parc. č. 94/8, parc. č. 94/91, parc. č. 94/5, parc. č. 145/1, parc. č. 124/10, parc. č. 94/33 a parc. č. 94/12, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti UPC Česká republika, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 88.
 
115schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 341 zahrada, parc. č. 397 zahrada, parc. č. 1931 ostatní plocha, parc. č. 1929/1 ostatní plocha, parc. č. 1933 ostatní plocha, parc. č. 635 vodní plocha, parc. č. 636/1 ostatní plocha, parc. č. 1934 ostatní plocha, parc. č. 514 ostatní plocha, parc. č. 509 ostatní plocha, parc. č. 508/1 ostatní plocha, parc. č. 1939/1 ostatní plocha, parc. č. 1939/3 ostatní plocha, parc. č. 1678/99 orná půda a parc. č. 1678/233 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti UPC Česká republika, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 89.
 
116schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 443/1, 453/13 vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a parc. č. 1116/1, 1116/4 a 1116/11 vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 90.
 
117schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 443/1, 453/13 vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a parc. č. 1116/1, 1116/4 a 1116/11 vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 90.
 
118schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 575/1 ostat. pl. a parc. č. 575/2 ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 91.
 
119schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 575/1 ostat. pl. a parc. č. 575/2 ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 91.
 
120schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 116/14 ostatní plocha v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společností TwigoNet Europe, SE a MERIT GROUP a. s. dle důvodové zprávy bod č. 92.
 
121schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 125/2 ostat. pl. v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc ve prospěch společnosti FOFRNET spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 93.
 
122nevyhovuje žádosti  pana Petra Todorova o zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 629/1 ostat. pl., služebnosti uložení a provozování kanalizačního vedení, služebnosti uložení a provozování vodovodního vedení, služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN, služebnosti uložení a provozování plynárenského zařízení, vše na pozemku parc. č. 629/1 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce ve prospěch pozemků parc. č. 625/4 orná půda, parc. č. 625/3 zahrada, parc. č. 626/24 zahrada, parc. č. 626/36 zahrada, parc. č. 626/37 ostat. pl., vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 94.
 
123schvaluje  zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 575/1 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 95.
 
124schvaluje  zřízení služebnosti uložení a provozování tlakové kanalizace na pozemcích parc. č. 776/1 orná půda, parc. č. 776/3 orná půda, parc. č. 1157/1 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch nemovitých věcí, a to pozemku parc. č. 741/7 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 546, rodinný dům, a pozemku parc. č. 741/6 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 96.
 
125schvaluje  zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizačního řadu na pozemcích parc. č. 265/502 a parc. č. 265/503, vše ostatní plocha a umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 265/314, parc. č. 265/493 a parc. č. 265/495, vše orná půda, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti BOOS a.s. ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 97.
 
126schvaluje  zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizačního a vodovodního řadu na pozemku parc. č. 629/2 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti 1. Městská akciová společnost, a.s. ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 97.
 
127schvaluje  zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 630/5 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti VZ stav, spol. s r.o. ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 97.
 
128schvaluje  zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 1339/6 lesní pozemek a parc. č. 1344 ostatní plocha, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti AFFLAX REALITY a.s. dle důvodové zprávy bod č. 98.
 
129schvaluje  zřízení služebnosti umístění a užívání opěrné nábřežní zdi, opevnění dna a přepadového koryta s jalovým žlabem na pozemku parc. č. 1907/6 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch budovy č. p. 1, bydlení, na pozemku parc. č. st. 297 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 99.
 
130nevyhovuje žádosti  Ing. Josefa Svobody o snížení úhrady za zřízení služebnosti umístění a užívání opěrné nábřežní zdi, opevnění dna a přepadového koryta s jalovým žlabem na pozemku parc. č. 1907/6 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch budovy č. p. 1, bydlení, na pozemku parc. č. st. 297 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z 20 000,- Kč bez DPH na 500,- Kč bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 99.
 
131schvaluje  zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodního a kanalizačního řadu na pozemku parc. č. 849/90 ostat. pl. v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 100.
 
132schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 39/17 trvalý travní porost a parc. č. 117/2 ostat. pl., vše v k. ú. Lazce, parc. č. 1116/4 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a. s. dle důvodové zprávy bod č. 101.
 
133schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního telekomunikační vedení na pozemku parc. č. 98/6 ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a. s. dle důvodové zprávy bod č. 102.
 
134schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování telekomunikační vedení na pozemku parc. č. 98/6 ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a. s. dle důvodové zprávy bod č. 102.
 
135schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 592/1 ostat. pl., parc. č. 623/13 ostat. pl., parc. č. 592/3 ostat. pl., parc. č. 307/4 trvalý travní porost, parc. č. 307/1 trvalý travní porost, parc. č. 592/4 ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a. s. za podmínek dle návrhu ČR - Povodí Moravy s.p. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 103.
 
136schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování telekomunikačního kabelového vedení na pozemku parc. č. 93/20 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 104.
 
137schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování telekomunikačního kabelového vedení na pozemku parc. č. 93/20 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 104.
 
138schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku par. č. 89/4 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 105.
 
139schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku par. č. 89/4 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 105.
 
140schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 2004/1, parc. č. 2004/2, parc. č. 2004/7, parc. č. 311/13, parc. č. 1721/6, parc. č. 1721/19, parc. č. 1721/36, parc. č. 308/1, parc. č. 1721/20, vše ostat. pl., v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti O2 Czech Republic, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 106.
 
141schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování telekomunikačního kabelového vedení na pozemku parc. č. 1406/2 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s. za podmínek dle návrhu Olomouckého kraje se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 107.
 
142schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 116/2 ostatní plocha v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 108.
 
143schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 713 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 109.
 
144schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 713 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 109.
 
145schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 320/1 orná půda, parc. č. 354/1 orná půda, parc. č. 344/2 orná půda, parc. č. 354/9 ostat. pl. vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 110.
 
146schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 251/7 orná půda v k. ú. Týneček, obec Olomouc a parc. č. 163/20 orná půda v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, umístění a provozování venkovního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 163/18 orná půda, parc. č. 1616 orná půda, parc. č. 1428/1 ostat. pl., parc. č. 1591/46 orná půda a parc. č. 1623/1 ostat. pl., vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, umístění a provozování příhradového stožáru na pozemku parc. č. 163/18 orná půda v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a umístění a provozování dvou betonových sloupů na pozemcích parc. č. 163/20 orná půda a parc. č. 1591/46 orná půda, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 111.
 
147schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 354 ostat. pl. a parc. č. 781 ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 112.
 
148schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 350/11, parc. č. 350/10, parc. č. 350/9, parc. č. 350/3, parc. č. 350/40, parc. č. 350/8, parc. č. 350/2, parc. č. 451/22, parc. č. 451/17, parc. č. 451/20, parc. č. 451/21, parc. č. 451/47, vše ostat. pl., v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 113.
 
149schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 613/3 ostat. pl. a podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1042 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 114.
 
150schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 637 ostat. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 115.
 
151schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 701/6, parc. č. 1468/12, parc. č. 1468/13, parc. č. 1468/15, vše ostat. pl., v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 116.
 
152schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1963/1, parc. č. 1963/2 a parc. č. 1963/8, vše ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 117.
 
153schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1045/24 ostat. pl. v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 118.
 
154schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 181/7 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 119.
 
155schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 482 ostat. pl. v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 120.
 
156schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1521, parc. č. 1543/3, vše ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 121.
 
157schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 112/2, parc. č. 22/7, parc. č. 22/1, parc. č. 270, parc. č. 22/3, parc. č. 269, parc. č. 274, parc. č. 276, parc. č. 277, parc. č. 231/5, vše ostatní plocha, parc. č. 190/2 orná půda, podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 112/4, parc. č. 111/1, parc. č. 21/1, parc. č. 22/1, parc. č. 270, parc. č. 22/3, parc. č. 269, parc. č. 274, parc. č. 276, parc. č. 277, parc. č. 231/5, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 122.
 
158schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 112/2, parc. č. 22/7, parc. č. 22/1, parc. č. 270, parc. č. 22/3, parc. č. 269, parc. č. 274, parc. č. 276, parc. č. 277, parc. č. 231/5, vše ostatní plocha, parc. č. 190/2 orná půda, podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 112/4, parc. č. 111/1, parc. č. 21/1, parc. č. 22/1, parc. č. 270, parc. č. 22/3, parc. č. 269, parc. č. 274, parc. č. 276, parc. č. 277, parc. č. 231/5, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 122.
 
159schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 75/71 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 123.
 
160schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 75/71 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 123.
 
161schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 589/5 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 124.
 
162schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 589/5 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 124.
 
163schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 999 a parc. č. 1000, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 125.
 
164schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 999 a parc. č. 1000, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 125.
 
165schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 239 ostatní plocha, parc. č. 240 trvalý travní porost, parc. č. 754/1 ostatní plocha a parc. č. 786/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 126.
 
166schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1919/3, parc. č. 1944/1, parc. č. 1944/7, parc. č. 1944/16 a parc. č. 1944/17, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s. dle důvodové zprávy bod č. 127.
 
167schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1919/3, parc. č. 1944/1, parc. č. 1944/7, parc. č. 1944/16 a parc. č. 1944/17, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s. dle důvodové zprávy bod č. 127.
 
168schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 323/1, parc. č. 297, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 128.
 
169schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 868/1, parc. č. 866/4, parc. č. 615/1, parc. č. 809/4, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a parc. č. 578 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 578 ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 129.
 
170schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 293/3, parc. č. 293/5, parc. č. 441/1, parc. č. 441/3, parc. č.441/5, parc. č. 441/9, parc. č. 441/10, vše trvalý travní porost, parc. č. 393/3, parc. č. 393/7, vše ostatní plocha a parc. č. 294/5 orná půda, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 130.
 
171schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 787/1 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 131.
 
172schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 331/1, parc. č. 75/4, parc. č. 76/1, parc. č. 296/2 a parc. č. 298/1, vše ostatní plocha, v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 132.
 
173schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN a VN na pozemku parc. č. 265/9 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 133.
 
174schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 592/1, parc. č. 715/8, parc. č. 592/3, parc. č. 592/4 a parc. č. 593/1, vše ostatní plocha, parc. č. 307/1 a parc. č. 307/4, vše trvalý travní porost v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 345/14, parc. č. 588/2, parc. č. 588/6 a parc. č. 715/12, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a na pozemku parc. č. 987/8 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 134.
 
175schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1119/3, parc. č. 1120/5, parc. č. 1138, parc. č. 1136, parc. č. 1231/1, parc. č. 145, parc. č. 1319/1, parc. č. 206, parc. č. 1134, parc. č. 1115, parc. č. 1132/1, parc. č. 1139, parc. č. 1137, parc. č. 1133/1, parc. č. 1231/6, parc. č. 424/1, parc. č. 136/3, parc. č. 1229/20, parc. č. 1122, parc. č. 269, parc. č. 153, parc. č. 1229/24, parc. č. 146 a parc. č. 1133/3, vše ostatní plocha, parc. č. 152 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 207 a parc. č. 240, vše trvalý travní porost, parc. č. 164 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 135.
 
176schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 557/6 ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 136.
 
177schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 557/6 ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 136.
 
178schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1419/1 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 137.
 
179schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1419/1 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 137.
 
180schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 460 ostat. pl. v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 138.
 
181schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 460 ostat. pl. v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 138.
 
182schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 2/1 zahrada, parc. č. 32 ostat. pl., parc. č. 92 ostat. pl., parc. č. 684/1 lesní pozemek, parc. č. 2002/15 ostat. pl., vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 139.
 
183schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 2/1 zahrada, parc. č. 32 ostat. pl., parc. č. 92 ostat. pl., parc. č. 684/1 lesní pozemek, parc. č. 2002/15 ostat. pl., vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 139.
 
184schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1721/65, parc. č. 1647/7, parc. č. 1647/8, parc. č. 1647/2, parc. č. 1961/1, vše ostat. pl., parc. č. 1647/6 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 140.
 
185revokuje  usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014 bod programu č. 3, bod č. 30. důvodové zprávy ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 373/23 a parc. č. 395/9, vše ostatní plocha, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 141.
 
186revokuje  usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014 bod programu č. 3, bod č. 30. důvodové zprávy ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 373/23 a parc. č. 395/9, vše ostatní plocha, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 141.
 
187schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 373/23 a parc. č. 395/9, vše ostatní plocha, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 141.
 
188schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 373/23 a parc. č. 395/9, vše ostatní plocha, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 141.
 
189revokuje  usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3, bod 18. dodatku č. 1 důvodové zprávy ve věci schválení zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 24/20, parc. č. 23/2, parc. č. 125/1, parc. č. 24/23, parc. č. 24/9, vše ostat. pl., parc. č. 24/25, parc. č. 125/2, vše zahrada, v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 142.
 
190schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 24/20, parc. č. 23/2, parc. č. 125/1, parc. č. 24/23, parc. č. 24/9, vše ostat. pl., parc. č. 24/25 a parc. č. 125/2, vše zahrada, v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 142.
 
191schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 451/17 ostat. pl., parc. č. 451/18 ostat. pl., parc. č. 451/34 ostat. pl., parc. č. 451/30 ostat. pl., parc. č. 451/21 ostat. pl., parc. č. 451/47 ostat. pl., parc. č. 451/24 ostat. pl., parc. č. 451/23 ostat. pl., parc. č. 451/25 ostat. pl., parc. č. 451/33 ostat. pl., parc. č. 451/36 ostat. pl., podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 444/2 ostat. pl., parc. č. 451/35 ostat. pl., parc. č. 443/3 orná půda, parc. č. 451/1 zahrada, parc. č. 451/52 ostat. pl., parc. č. 451/26 ostat. pl., parc. č. 451/17 ostat. pl., parc. č. 451/18 ostat. pl., parc. č. 451/34 ostat. pl., parc. č. 451/30 ostat. pl., vše v k. ú. Povel, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 143.
 
192schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 451/17 ostat. pl., parc. č. 451/18 ostat. pl., parc. č. 451/34 ostat. pl., parc. č. 451/30 ostat. pl., parc. č. 451/21 ostat. pl., parc. č. 451/47 ostat. pl., parc. č. 451/24 ostat. pl., parc. č. 451/23 ostat. pl., parc. č. 451/25 ostat. pl., parc. č. 451/33 ostat. pl., parc. č. 451/36 ostat. pl., podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 444/2 ostat. pl., parc. č. 451/35 ostat. pl., parc. č. 443/3 orná půda, parc. č. 451/1 zahrada, parc. č. 451/52 ostat. pl., parc. č. 451/26 ostat. pl., parc. č. 451/17 ostat. pl., parc. č. 451/18 ostat. pl., parc. č. 451/34 ostat. pl., parc. č. 451/30 ostat. pl., vše v k. ú. Povel, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 143.
 
193schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 633/1, parc. č. 632/3, parc. č. 634/1, parc. č. 868/3, parc. č. 898, parc. č. 1209/1, vše ostat. pl., podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 633/1, parc. č. 632/3, parc. č. 634/1, parc. č. 868/3, parc. č. 898, parc. č. 1209/1, vše ostat. pl., nadzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 633/1 ostat. pl., vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 144.
 
194schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 257 a parc. č. 599/9, vše ostatní plocha a parc. č. 235 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 145.
 
195schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 257 a parc. č. 599/9, vše ostatní plocha a parc. č. 235 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 145.
 
196schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 399/3, parc. č. 399/58, parc. č. 399/76, parc. č. 399/77, parc. č. 403/5, parc. č. 805/4, parc. č. 824/1, parc. č. 824/26, parc. č. 824/27, parc. č. 829/1, parc. č. 829/2, vše ostatní plocha a parc. č. 395/55 zahrada, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 146.
 
197schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 309 ostatní plocha v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 147.
 
198schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1623/1 ostatní plocha, parc. č. 1591/46 orná půda, parc. č. 1428/1 ostatní plocha, parc. č. 163/18 orná půda a parc. č. 1616 orná půda, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 148.
 
199schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 842/2 a parc. č. 1089/1, vše ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc a pozemku parc. č. 84 ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 149.
 
200schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1045/22 ostatní plocha, parc. č. 1089/1 ostatní plocha, parc. č. 1089/3 zahrada a parc. č. 1089/4 ostatní plocha a parc. č. 1089/5 ostatní plocha, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc a parc. č. 84 ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 150.
 
201schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 449/1, parc. č. 111/30, parc. č. 111/23, parc. č. 111/22, parc. č. 111/34, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a na pozemcích parc. č. 24/9, parc.č 24/20, parc. č. 24/23, parc. č. 24/24, , parc. č. 66/10, parc. č. 68/10, parc. č. 70/9, parc. č. 95/3, parc. č. 124/2, vše ostatní plocha a parc. č. 24/25, parc. č. 24/26, parc. č. 67/1, parc. č. 125/2, vše zahrada, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc a mostní konstrukci L 6 (lávce pro pěší) nad pozemkem parc. č. 77/2 vodní pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 151.
 
202revokuje  usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014 bod programu č. 3., bod č. 29. dodatku důvodové zprávy ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 469 orná půda, parc. č. 531/2, parc. č. 466/11, parc. č. 466/2, parc. č. 420/113, parc. č. 420/108, parc. č. 540/61, parc. č. 540/26, parc. č. 278/1 a parc. č. 540/62, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín a parc. č. 849/30 orná půda, parc. č. 985/3 trvalý travní porost a parc. č. 849/41 ostatní plocha, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 152.
 
203revokuje  usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014 bod programu č. 3., bod č. 29. dodatku důvodové zprávy ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 469 orná půda, parc. č. 531/2, parc. č. 466/11, parc. č. 466/2, parc. č. 420/113, parc. č. 420/108, parc. č. 540/61, parc. č. 540/26, parc. č. 278/1 a parc. č. 540/62, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín a parc. č. 849/30 orná půda, parc. č. 985/3 trvalý travní porost a parc. č. 849/41 ostatní plocha, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 152.
 
204schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 300/4, parc. č. 310/8, parc. č. 480/29, parc. č. 590/4, parc. č. 631/1, parc. č. 631/2, parc. č. 792/2, parc. č. 815, parc. č. 295/6 a parc. č. 1065/2, vše ostat. pl., v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 105/23, parc. č. 149, parc. č. 150/3, parc. č. 284/1, parc. č. 284/2, parc. č. 105/2, parc. č. 105/74, parc. č. 105/90, parc. č. 470, vše ostat. pl., v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 153.
 
205schvaluje  zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení, včetně jeho příslušenství, a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení a plynovodní přípojky na pozemcích parc. č. 263/2 orná půda a parc. č. 277 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 154.
 
206schvaluje  zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a plynárenského zařízení a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 135/1 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 324/7, parc. č. 336/1, parc. č. 336/7, parc. č. 328/1, parc. č. 328/5 a parc. č. 328/7, vše ostat. pl., v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č.155.
 
207schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování telekomunikačního kabelového vedení na pozemcích parc. č. 608/15 ostat. pl., parc. č. 121/28 ostat. pl. a parc. č. 121/29 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, parc. č. 219/4 ostat. pl. a parc. č. 1061/1 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti České Radiokomunikace a.s. dle důvodové zprávy bod č. 156.
 
208schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 575/3, parc. č. 575/5, parc. č. 575/7, vše ostat. pl., v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 157.
 
209schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 575/3, parc. č. 575/5, parc. č. 575/7, vše ostat. pl., v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 157.
 
210schvaluje  zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení, včetně jeho příslušenství, a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 78/3 ostat. pl. a parc. č. 80 orná půda, vše v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 158.
 
211schvaluje  zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 116/47, parc. č. 116/48, parc. č. 116/50, parc. č. 116/51, parc. č. 116/110 a parc. č. 116/115, vše ostat. pl., v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 159.
 
212schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 116/47, parc. č. 116/48, parc. č. 116/50, parc. č. 116/51, parc. č. 116/110 a parc. č. 116/115, vše ostat. pl., v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 159.
 
213schvaluje  zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení a plynovodních přípojek na pozemku parc. č. 1420/4 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 160.
 
214schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení a plynovodních přípojek na pozemku parc. č. 1420/4 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 160.
 
215schvaluje  zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 723 ostat. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 161.
 
216nevyhovuje žádosti  společnosti DELTA servis, s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 246 ostatní plocha o výměře 230 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.
 
217nevyhovuje žádosti  ČR - Povodí Moravy, s.p. o prodej pozemků parc. č. 588/2 ostatní plocha, parc. č. 588/6 ostatní plocha, parc. č. 373/12 orná půda, parc. č. 385/3 trvalý travní porost, parc. č. 654/5 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 588/4 ostatní plocha o výměře 305 m2 (dle GP parc. č. 588/10 ostatní plocha), vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 2.
 
218schvaluje  prodej pozemků parc. č. 781/12 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - protipovodňová hráz, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, a pozemků parc. č. 298/2 ostatní plocha, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka - zejména kabelové vedení NN a podzemní optické kabelové vedení a protipovodňová hráz, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, parc. č. 298/3 ostatní plocha, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka - zejména telekomunikační vedení a protipovodňová hráz, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, parc. č. 342/4 ostatní plocha, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka - zejména horkovod a protipovodňová hráz, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, a vodovod, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouce a nebude předmětem převodu, parc. č. 345/14 ostatní plocha, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – kabelové vedení VN, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, a kanalizace, která je ve vlastnictví statutárního města Olomouce a nebude předmětem převodu, parc. č. 385/6 trvalý travní porost, parc. č. 385/7 trvalý travní porost, parc. č. 385/10 trvalý travní porost, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka - zejména protipovodňová hráz, na jejíž koruně se nachází komunikace, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, parc. č. 385/14 trvalý travní porost, parc. č. 385/15 trvalý travní porost, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - protipovodňová hráz, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, parc. č. 385/16 trvalý travní porost, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - protipovodňová hráz, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, 385/17 trvalý travní porost, parc. č. 385/18 trvalý travní porost, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka - protipovodňová hráz, na jejíž koruně se nachází komunikace, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, parc. č. 622/16 zahrada, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – protipovodňová hráz, na jejíž koruně se nachází komunikace, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, parc. č. 622/17 trvalý travní porost, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – protipovodňová hráz, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, parc. č. 622/18 zahrada na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – protipovodňová hráz, na jejíž koruně se nachází komunikace, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, a kanalizace, která je ve vlastnictví statutárního města Olomouce a nebude předmětem převodu, parc. č. 622/20 trvalý travní porost, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - protipovodňová hráz, na jejíž koruně se nachází komunikace, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, parc. č. 622/21 trvalý travní porost na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – protipovodňová hráz, na jejíž koruně se nachází komunikace, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, části pozemku parc. č. 342/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 342/6 ostatní plocha) o výměře 1 154 m2, na které se nachází stavba jiného vlastníka – protipovodňová hráz, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, a kanalizace, která je ve vlastnictví statutárního města Olomouce a nebude předmětem převodu, části pozemku parc. č. 342/5 ostatní plocha (dle GP díl „c“) o výměře 32 m2, na které se nachází stavba jiného vlastníka – protipovodňová hráz, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, části pozemku parc. č. 385/9 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 385/22) o výměře 3 030 m2, částí pozemku parc. č. 592/3 ostatní plocha (dle GP díly „a“ a „b“) o celkové výměře 589 m2, na kterých se nachází stavby jiného vlastníka - zejména telekomunikační vedení a protipovodňová hráz, vč. betonové zdi, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, a vodovod, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouce a nebude předmětem převodu, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ČR – Povodí Moravy, s. p. za kupní cenu ve výši 11 819 134,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 2.
 
219revokuje  usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2011, bod programu 3, bod 21 dodatku důvodové zprávy ve věci schválení odprodeje pozemku parc. č. st. 2270 zast. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti České dráhy, a. s. za kupní cenu ve výši 6 000,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 3.
 
220schvaluje  směnu části pozemku parc. č. 804/33 ostatní plocha (dle GP díl „a“) o výměře 775 m2 včetně zpevněné asfaltové plochy, na které se dále nachází stavby jiného vlastníka - zejména trakční sloupy tramvajového vedení, vodovod a optické kabelové vedení, a dále veřejné osvětlení ve vlastnictví statutárního města Olomouce, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou předmětem převodu, části pozemku parc. č. 834/8 ostatní plocha (dle GP díl „f“) o výměře 972 m2, na které se nachází stavba jiného vlastníka – zejména horkovod, který není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, části pozemku parc. č. 938/4 ostatní plocha (dle GP díl „g“) o výměře 7 m2, části pozemku parc. č. 1062/60 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1062/107 ostatní plocha) o výměře 67 m2, na které se nachází stavba jiného vlastníka – optické kabelové vedení, které není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, pozemku parc. č. 1162 ostatní plocha, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – zejména horkovod, který není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, a pozemku parc. č. st. 2270 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – zejména budova bez čp/če, jiná st., která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc. č. 804/42 ostatní plocha (dle GP díl „d“) o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s., na které se nachází stavby jiného vlastníka – zejména chodník a optické kabelové vedení, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou předmětem převodu, s tím, že společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s. uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 2 409 715,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 3.
 
221schvaluje  zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na nově vzniklém pozemku parc. č. 834/8 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, vzniklým sloučením částí pozemků parc. č. 804/33 ostatní plocha (dle GP díl „a“), parc. č. 834/8 ostatní plocha (dle GP díl „f“), parc. č. 938/4 ostatní plocha (dle GP díl „g“), parc. č. 804/42 ostatní plocha (dle GP díl „c“) a pozemku parc. č. 1162 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, ve prospěch statutárního města Olomouce dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 3.
 
222schvaluje  prodej tramvajové trati - přednádraží na pozemku parc. č. 938/43 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 4.
 
223schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 174/5 ostat. pl. (dle GP „díl b“) o výměře 460 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na které se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení, které není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, a části pozemku parc. č. 139/36 ostat. pl. (dle GP „díl a“) o výměře 313 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na které se nachází stavba jiného vlastníka – část zděného přístřešku, studna a oplocení, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, panu Jiřímu Velartovi za kupní cenu ve výši 623 500,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 5.
 
224revokuje  část usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003, bod programu 3.1., bod 31 důvodové zprávy, ve věci schválení bezúplatného převodu pozemků k následujícímu využití ve veřejném zájmu parc. č. 420/2 ost. pl. o výměře 907 m2, v k.ú. Neředín – účel - veřejně prospěšná stavba, parc. č. 480/8 ost. pl. o výměře 2565 m2, v k.ú. Neředín – účel – stávající komunikace a parkoviště pro bytové domy, parc. č. 608/19 ost. pl. o výměře 284 m2, v k.ú. Neředín – účel – pozemek pod stávající komunikací, parc. č. 608/22 ost. pl. o výměře 76 m2, v k.ú. Neředín – účel – pozemek pod stávající komunikací, parc. č. 608/24 ost. pl. o výměře 286 m2, v k.ú. Neředín – účel – pozemek pod stávající komunikací, parc. č. 608/27 ost, pl. o výměře 1426 m2, v k.ú. Neředín – účel – pozemek pod stávající komunikací, parc. č. 608/30 ost. pl. o výměře 3413 m2, v k.ú. Neředín – účel – pozemek pod stávající komunikací, parc. č. 608/34 ost. pl. o výměře 2039 m2, v k.ú. Neředín – účel – pozemek pod stávající komunikací, ve vlastnictví ČR - Ministerstva obrany ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce a to z důvodu veřejného zájmu za podmínek, že po dobu 10 let nepřevede statutární město Olomouc vlastnická práva k takto nabytým nemovitostem ani zčásti na další subjekty vyjma zpětného bezúplatného převodu těchto nemovitostí do vlastnictví České republiky, po dobu 10 let bude statutární město Olomouc využívat všechny nemovitosti ve veřejném zájmu, po dobu 10 let nebude tento majetek přenechán k dalšímu komerčnímu využití jiným subjektům a po dobu 10-ti let bude porušení těchto závazků sankcionováno smluvní pokutou ve výši evidenční hodnoty nemovitostí jíž se porušení týká dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 6.
 
225schvaluje  bezúplatný převod pozemků parc. č. 420/2 o výměře 907 m2, parc. č. 480/8 o výměře 2 565 m2, parc. č. 608/19 o výměře 284 m2, parc. č. 608/22 o výměře 76 m2, parc. č. 608/24 o výměře 286 m2, parc. č. 608/27 o výměře 1 426 m2, parc. č. 608/30 o výměře 3 413 m2 a parc. č. 608/34 o výměře 2 039 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce za podmínek dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 6.
 
226nevyhovuje žádosti  společnosti DEVELOP Holding uzavřený investiční fond, a.s. o směnu částí pozemku parc. č. 228/23 orná půda o celkové výměře 8 885 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc za pozemky parc. č. 228/21 orná půda, parc. č. 813/2 ostatní plocha, parc. č. 824/68 ostatní plocha, za části pozemků parc. č. 228/28 orná půda o celkové výměře 362 m2, parc. č. 207/17 orná půda o výměře 1 m2 a parc. č. 228/1 orná půda o výměře 373 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, ve vlastnictví společnosti DEVELOP Holding uzavřený investiční fond, a.s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 7.
 
227schvaluje  uzavření dohody o zániku závazku vzniklého na základě smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/9/2006/Hoa ve znění dodatků č. 1- č. 5 se společností DEVELOP BUILDING s.r.o. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 8.
 
228schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodního řadu a kanalizace se společností DEVELOP BUILDING s.r.o., jako budoucím dárcem, dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 9.
 
229schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/4/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností F-Munitor, s.r.o. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 10.
 
230schvaluje  uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/2/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností F-Munitor, s.r.o. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 11.
 
231schvaluje  uzavření darovací smlouvy na stavby SO 01 - komunikace, včetně odbočení komunikace k jednotlivým sjezdům, parkovacích stání, chodníku, kontejnerových stání, SO 06 - veřejné osvětlení, SO 03 - vodovod a SO 04 - kanalizace s MUDr. Jaroslavem Šípkem jako dárcem dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 12.
 
232schvaluje  koupi pozemku parc. č. 349/1 ostat. pl. o výměře 2770 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví paní Jitky Šípkové do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 13.
 
233schvaluje  uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby místní komunikace, parkovacích stání, veřejného osvětlení, vodovodního řadu, splaškové a dešťové kanalizace budované v rámci stavby „Inženýrské sítě a komunikace Nemilany – 6 RD“ s panem Tomášem Hykelem, dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 14.
 
234schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavby místní komunikace, parkovacích stání, veřejného osvětlení, vodovodního řadu, splaškové a dešťové kanalizace budované v rámci stavby „Inženýrské sítě a komunikace Nemilany – 6 RD“ s panem Tomášem Hykelem, dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 15.
 
235schvaluje  zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemcích parc. č. 221/9 ostat. pl., parc. č. 1502/25 ostat. pl., parc. č. 182/5 orná půda, parc. č. 1967 ostat. pl. a tlakové kanalizace na pozemcích parc. č. 1487/2 orná půda, parc. č. 1967 ostat. pl., vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch nemovitých věcí, a to pozemků parc. č. 190/4 orná půda a parc. č. 190/3 orná půda, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 16.
 
236schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemcích parc. č. 221/9 ostat. pl., parc. č. 1502/25 ostat. pl., parc. č. 182/5 orná půda, parc. č. 1967 ostat. pl. a tlakové kanalizace na pozemcích parc. č. 1487/2 orná půda, parc. č. 1967 ostat. pl., vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch nemovitých věcí, a to pozemků parc. č. 190/4 orná půda a parc. č. 190/3 orná půda, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 16.
 
237schvaluje  zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního vedení ZVN na pozemku parc. č. 971/10 lesní pozemek v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí ve prospěch společnosti ČEPS, a.s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 17.
 
238schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního vedení ZVN na pozemku parc. č. 971/10 lesní pozemek v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí ve prospěch společnosti ČEPS, a.s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 17.
 
239schvaluje  zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního vedení ZVN na pozemcích parc. č. 387/2 lesní pozemek, parc. č. 452/2 lesní pozemek a parc. č. 507/2 orná půda, vše v k. ú. Arnoltice u Huzové, obec Huzová, ve prospěch společnosti ČEPS, a.s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 17.
 
240schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního vedení ZVN na pozemcích parc. č. 387/2 lesní pozemek, parc. č. 452/2 lesní pozemek a parc. č. 507/2 orná půda, vše v k. ú. Arnoltice u Huzové, obec Huzová, ve prospěch společnosti ČEPS, a.s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 17.
 
241schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 449/1 ostat. pl. a parc. č. 875/1 ostat. pl., parc. č. 868/1 ostat. pl. a parc. č. 1663 zastavěná plocha a nádvoří, podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 449/1 ostat. pl. a parc. č. 875/1 ostat. pl., parc. č. 449/8 ostat. pl., parc. č. 449/36 ostat. pl., parc. č. 449/42 ostat. pl., parc. č. 449/43 ostat. pl. a parc. č. 2134 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 18.
 
242schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 449/1 ostat. pl. a parc. č. 875/1 ostat. pl., parc. č. 868/1 ostat. pl. a parc. č. 1663 zastavěná plocha a nádvoří, podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 449/1 ostat. pl. a parc. č. 875/1 ostat. pl., parc. č. 449/8 ostat. pl., parc. č. 449/36 ostat. pl., parc. č. 449/42 ostat. pl., parc. č. 449/43 ostat. pl. a parc. č. 2134 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 18.
 
243schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 916 a parc. č. 1053/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 19.
 
244schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 916 a parc. č. 1053/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 19.
 
245schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 487/1 orná půda v k. ú. Neředín, obec Olomouc a parc. č. 1023 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 20.
 
246schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 487/1 orná půda v k. ú. Neředín, obec Olomouc a parc. č. 1023 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 20.
 
247schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 637 a parc. č. 642, vše ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 21.
 
248nevyhovuje žádosti  společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1721/31 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 22.
 
249schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1721/30 a parc. č. 1721/67, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 22.
 
250schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1721/30 a parc. č. 1721/67, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 22.
 
251neschvaluje  podání žaloby o určení vlastnického práva k pozemku parc. č. st. 219 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc –město, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 23.


 
Přílohy: příloha: Majetkoprávní záležitosti - dodatek č. 1 k důvodové zprávě
(stránkový dokument)
příloha: Majetkoprávní záležitosti - mapové podklady - 1. část
(stránkový dokument)
příloha: Majetkoprávní záležitosti - mapové podklady - 2. část
(stránkový dokument)
příloha: Majetkoprávní záležitosti - mapové podklady - 3. část - věcná břemena a služebnosti
(stránkový dokument)
příloha: Majetkoprávní záležitosti - mapové podklady - 4. část - věcná břemena a služebnosti
(stránkový dokument)
příloha: Majetkoprávní záležitosti - mapové podklady - 5. část - věcná břemena a služebnosti
(stránkový dokument)
příloha: Majetkoprávní záležitosti - mapové podklady - 6. část - věcná břemena a služebnosti
(stránkový dokument)
příloha: Majetkoprávní záležitosti - mapové podklady k dodatku č. 1 důvodové zprávy - věcná břemena a služebnosti
(stránkový dokument)
příloha: Majetkoprávní záležitosti - mapové podklady k dodatku č. 1 důvodové zprávy
(stránkový dokument)
příloha: Majetkoprávní záležitosti - příloha č. 1 k bodu č. 32 důvodové zprávy
(stránkový dokument)
příloha: Majetkoprávní záležitosti - příloha č. 2 k bodu č. 66 důvodové zprávy
(stránkový dokument)
příloha: Majetkoprávní záležitosti - příloha č. 3 k bodu č. 66 důvodové zprávy
(stránkový dokument)
příloha: Majetkoprávní záležitosti - přiloha č. 4 k bodu č. 67 důvodové zprávy
(stránkový dokument)
příloha: Majetkoprávní záležitosti - příloha č. 5 k bodu č. 68 důvodové zprávy
(stránkový dokument)
příloha: Majetkoprávní záležitosti - příloha č. 6 k bodu č. 84 důvodové zprávy
(stránkový dokument)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu