Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Zpracoval:

oddělení majetkových řízení a prodej domů

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  5. 5. 2014

 
Prodej domů
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 513, bydlení (Synkova 11), pozemku parc. č. st. 540 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 514, bydlení (Synkova 13) a pozemku parc. č. st. 539 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 515, bydlení (Synkova 15), vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, po jednotkách dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nájemcům bytů za kupní cenu celkem ve výši 24.097.463,- Kč, a to:

- jednotku č. 513/1, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3670/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí panu Františku Němcovi za kupní cenu ve výši 475.894,- Kč,

- jednotku č. 513/2, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7454/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní Aleně Dragonové za kupní cenu ve výši 966.570,- Kč,

- jednotku č. 513/3, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5411/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní Lence Smékalové za kupní cenu ve výši 701.651,- Kč,

- jednotku č. 513/4, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7406/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní Marii Zvárové za kupní cenu ve výši 960.345,- Kč,

- jednotku č. 513/5, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5318/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí do SJM Zdenku Páleníkovi a Olze Palenik za kupní cenu ve výši 689.592,- Kč,

- jednotku č. 513/6, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7362/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí do SJM Vladimíru a Martě Kubelkovým za kupní cenu ve výši 954.640,- Kč,

- jednotku č. 513/7, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5311/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí panu Petru Bachletovi za kupní cenu ve výši 688.684,- Kč,

- jednotku č. 513/8, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7348/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí do SJM Zdenku a Libuši Svobodovým za kupní cenu ve výši 952.825,- Kč,

- jednotku č. 513/9, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3476/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí panu Karlu Slepicovi za kupní cenu ve výši 450.737,- Kč,

- jednotku č. 513/10, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3166/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní Pavlíně Gruntové za kupní cenu ve výši 410.539,- Kč,

- jednotku č. 513/11, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5649/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní Růženě Komendové a paní Kataríně Holomkové, každé id. 1/2, za kupní cenu ve výši 732.513,- Kč,

- jednotku č. 514/1, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4033/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí panu Břetislavu Zacpalovi za kupní cenu ve výši 522.964,- Kč,

- jednotku č. 514/2, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7388/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí do SJM Jaroslavu a Naděždě Vojtovým za kupní cenu ve výši 958.011,- Kč,

- jednotku č. 514/3, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5416/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní Lence Malíkové za kupní cenu ve výši 702.300,- Kč,

- jednotku č. 514/4, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7326/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní Libuši Straňákové za kupní cenu ve výši 949.972,- Kč,

- jednotku č. 514/5, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5350/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní Aleně Bednářové za kupní cenu ve výši 693.741,- Kč,

- jednotku č. 514/6, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7357/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní Anně Sedláčkové za kupní cenu ve výši 953.992,- Kč,

- jednotku č. 514/7, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5311/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní Alici Apeltauerové za kupní cenu ve výši 688.684,- Kč,

- jednotku č. 514/8, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7357/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní Miroslavě Procházkové za kupní cenu ve výši 953.992,- Kč,

- jednotku č. 514/9, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3484/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní Zdence Bodinkové za kupní cenu ve výši 451.775,- Kč,

- jednotku č. 514/10, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3167/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí panu Miroslavu Niklovi za kupní cenu ve výši 410.669,- Kč,

- jednotku č. 514/11, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5650/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní Jaroslavě Zlámalové za kupní cenu ve výši 732.643,- Kč,

- jednotku č. 515/1, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7403/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí do SJM Aleně a Miloslavu Konůpkovým za kupní cenu ve výši 959.957,- Kč,

- jednotku č. 515/2, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3838/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní Lucii Pallósové za kupní cenu ve výši 497.678,- Kč,

- jednotku č. 515/3, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7490/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí do SJM Renátě a Pavlu Kopečným za kupní cenu ve výši 971.238,- Kč,

- jednotku č. 515/4, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5511/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí panu Ing. Adolfu Stojanovi za kupní cenu ve výši 714.618,- Kč,

- jednotku č. 515/5, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7719/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní Janě Škůrkové za kupní cenu ve výši 1.000.933,- Kč,

- jednotku č. 515/6, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5320/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí do SJM Heleně a Ioan Dorel Antonovým za kupní cenu ve výši 689.851,- Kč,

- jednotku č. 515/7, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7534/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí panu Pavlu Královi za kupní cenu ve výši 976.943,- Kč,

- jednotku č. 515/8, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5321/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní Janě Snášelové za kupní cenu ve výši 689.981,- Kč,

- jednotku č. 515/9, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5632/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní Petře Nantlové za kupní cenu ve výši 730.309,- Kč,

- jednotku č. 515/10, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3155/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní Pavlíně Malínkové za kupní cenu ve výši 409.113,- Kč,

- jednotku č. 515/11, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3502/185835 na společných částech shora uvedených nemovitých věcí panu Zdeňku Pluhaříkovi za kupní cenu ve výši 454.109,- Kč,

dle důvodové zprávy bod 1.1.

 
3schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 1020 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 909 (U Kovárny 1a), stavba občanského vybavení, a část pozemku parc. č. 490/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 490/5 ostatní plocha) o výměře 961 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, společnosti BFOL Olomouc, a.s. za kupní cenu celkem ve výši 5.817.500,- Kč,

dle důvodové zprávy bod 1.2.

 
4nevyhovuje žádosti  paní Petry Muzikantové ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 1020 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 909 (U Kovárny 1a), stavba občanského vybavení,

dle důvodové zprávy bod 1.2.

 
5schvaluje  zřízení služebnosti přístupu a užívání pozemku parc. č. st. 1020 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, přičemž obsahem služebnosti je zřízení, umístění, provoz, kontrola, oprava, údržba, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, tepelných rozvodů a technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci, přípojku zemního plynu, studené vody, odkouření vč. komínové cesty a na odběrné tepelné zařízení domu za účelem výroby a rozvodu tepelné energie v budově č. p. 909 (U Kovárny 1a), stavba občanského vybavení, ve prospěch statutárního města Olomouce,

dle důvodové zprávy bod 1.2.

 
6schvaluje  zřízení služebnosti stezky k části pozemku parc. č. 490/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 490/5 ostatní plocha) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc tak, jak je vyznačeno v GP č. 1967-10/2013, ve prospěch statutárního města Olomouce,

dle důvodové zprávy bod 1.2.

 
7schvaluje  zřízení služebnosti umístění rozvodných sítí na části pozemku parc. č. 490/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 490/5 ostatní plocha) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, přičemž obsahem služebnosti je uložení, oprava, kontrola, údržba, montáže (resp. demontáže) a výměna rozvodných sítí, ve prospěch statutárního města Olomouce,

dle důvodové zprávy bod 1.2.

 
8schvaluje  služebnost cesty přes část pozemku parc. č. 992 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP č. 584-312/2013 parc. č. 992/4 zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Grygov, obec Grygov tak, jak je vyznačeno v GP č. 584-312/2013, ve prospěch části pozemku parc. č. 992 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP č. 584-312/2013 parc. č. 992/5 zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Grygov, obec Grygov,

dle důvodové zprávy bod 1.3.

 
9revokuje  své usnesení ze dne 16. 12. 2013 bod 5, část 3 ve věci schválení prodeje budovy č. p. 127 (V Podlesí) na pozemku parc. č. 992 zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc. č. 992 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP č. 584-312/2013) o výměře 1131 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov, se všemi součástmi a příslušenstvím, do SJM manželům Evě Holčákové a Vlastimilu Holčákovi za kupní cenu celkem ve výši 1.607.500,- Kč, z toho budova a příslušenství, trvalé porosty a studna 1.420.024,- Kč, část pozemku 179.976,- Kč, náklady 7.500,- Kč,

dle důvodové zprávy bod 1.3.

 
10schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 992 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. 992/4 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1131 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov, jehož součástí je budova č. p. 127 (V Podlesí), bydlení, paní Bc. Evě Holčákové za kupní cenu celkem ve výši 1.607.500,- Kč,

dle důvodové zprávy bod 1.3.

 
11revokuje  své usnesení ze dne 16. 12. 2013 bod 5, část 2 ve věci prodeje budovy č. p. 1183 (Mošnerova 5) na pozemku parc. č. st. 1299 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1299 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 308 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, společnosti RL – CORPUS s.r.o. za kupní cenu celkem ve výši 9.160.000,- Kč,

dle důvodové zprávy bod 1.4.

 
12schvaluje  ponechání pozemku parc. č. st. 1299 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 1183 (Mošnerova 5), stavba občanského vybavení, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce,

dle důvodové zprávy bod 1.4.

 
13nevyhovuje žádosti  manželů Vlastimila a Evy Sedláčkových o prodej pozemku parc. č. 1685 zahrada a pozemku parc. č. 1684/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je zejména budova č. p. 183, jiná stavba, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou,

dle důvodové zprávy bod 1.5.

 
14nevyhovuje žádosti  nájemců manželů Blanky Matějové a Zdeňka Matěje o prodej části pozemku parc. č. st. 375/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, konkrétně pak prostoru o celkové výměře 554,2 m2 v 1. PP a 1. NP budovy č. p. 424, objekt k bydlení, Horní náměstí 23, která je součástí tohoto pozemku,

dle důvodové zprávy bod 1.6.

 
15nevyhovuje žádosti  pana Jiřího Němce o prodej pozemku parc. č. 531/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 233 (Křičkova 4), jiná stavba,

dle důvodové zprávy bod 1.7.

 
16schvaluje  prodej jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 136/4 v domě č. p. 136 (Černá cesta 2) na pozemcích parc. č. st. 347, 353, oba zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/10452 na společných částech domu č. p. 136 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/10452 na pozemku parc. č. st. 353 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, panu Liboru Příkopovi, za kupní cenu ve výši 949.999,- Kč,

dle důvodové zprávy bod 1.8.

 
17schvaluje  prodej jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 79/1 v domě č. p. 79 (Gorazdovo nám. 4) na pozemku parc. č. st. 63/1 zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 713/4691 na společných částech domu č. p. 79 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 713/4691 na pozemku parc. č. st. 63/1 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, panu Liboru Příkopovi, za kupní cenu ve výši 1.099.999,- Kč,

dle důvodové zprávy bod 1.9.

 
18nevyhovuje žádosti  paní Marie Dolečkové o zrušení výběrového řízení formou obálkové metody a o opětovné nabídnutí odkoupení jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 362/19 v domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) na pozemcích parc. č. st. 542, 543, 544, vše zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na společných částech domu č. p. 360, 361, 362 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na pozemcích parc. č. st. 542, 543, 544, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, za kupní cenu 750.000,- Kč,

dle důvodové zprávy bod 1.10.

 
19schvaluje  prodej jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 362/19 v domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) na pozemcích parc. č. st. 542, 543, 544, vše zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na společných částech domu č. p. 360, 361, 362 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na pozemcích parc. č. st. 542, 543, 544, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, žadatelům v tomto pořadí:

1) Marii Dolečkové, za kupní cenu ve výši 1.200.000,- Kč, z toho jednotka a spoluvlastnický podíl na domě za 1.189.695,- Kč a podíl na pozemku za 10.305,- Kč,

2) Ing. Jiřímu Pacákovi, za kupní cenu ve výši 762.002,- Kč, z toho jednotka a spoluvlastnický podíl na domě za 751.697,- Kč a podíl na pozemku za 10.305,- Kč,

3) do SJM Ing. Liboru a Mgr. Andree Procházkovým, za kupní cenu ve výši 761.000,- Kč, z toho jednotka a spoluvlastnický podíl na domě za 750.695,- Kč a podíl na pozemku 10.305,- Kč,

dle důvodové zprávy bod 1.10.

 
20schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 1180 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 45.600,- Kč a to:

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Ing. Bc. Jánu a Ludmile Bačikovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní Marcele Bednaříkové za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Josefu a Erice Chmelařovým za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku Mgr. Martinu Černému za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu Ing. Ladislavu Červinkovi za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku České republice – Fakultní nemocnici Olomouc za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Michalu a Ludmile Číčelovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 166/13679 shora uvedeného pozemku paní Aleně Šrotířové za kupní cenu ve výši 553,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní Svatavě Dvořáčkové za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní Irmgard Frantíkové za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Ing. Petru a Ivaně Haraštovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Petru a Zuzaně Janouškovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Lubomíru a Evě Kaštovským za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu Davidu Knebelovi za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Ing. Vladimíru a Zdeňce Kollerovým za kupní cenu ve výši 1.107,-Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Ing. Petru a Mgr. Dagmar Krylovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Ing. Karlu a Aleně Křížovým za kupní cenu ve výši 1.107,-Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Janu a Andree Kvapilovým za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 1280/13679 shora uvedeného pozemku panu Miroslavu Lantovi za kupní cenu ve výši 4.267,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku paní Zuzaně Léskové za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 180/13679 shora uvedeného pozemku paní Janě Matulíkové za kupní cenu ve výši 600,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu Radovanu Panáčkovi za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Přemyslu a Lence Pavlovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku Římskokatolické farnosti Olomouc – Slavonín za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Antonínu a Jaroslavě Sedlářovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Vladimíru a Elišce Slehovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu Tomáši Slívovi za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 166/13679 shora uvedeného pozemku paní Zuzaně Součkové za kupní cenu ve výši 553,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Mgr. Rostislavu a Ivě Spurným za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu Rudolfu Strkáčovi za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu Tomáši Šaichovi za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu Jiřímu Škarohlídovi za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu Romanu Škrabišovi za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 170/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Ing. Josefu a Marii Špannerovým za kupní cenu ve výši 567,- Kč,

- ideální podíl 166/13679 shora uvedeného pozemku panu Zdeňku Šrotířovi za kupní cenu ve výši 553,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu Ing. Miroslavu Tomkovi za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu Radku Tošenovskému za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku společnosti FINBER s.r.o. za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 166/13679 shora uvedeného pozemku panu Ladislavu Veselskému za kupní cenu ve výši 553,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Miroslavu a Janě Veselským za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní Mileně Mlýnské za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 1495/13679 shora uvedeného pozemku panu Mgr. Zdeňku Zatloukalovi za kupní cenu ve výši 4.984,- Kč,

dle důvodové zprávy bod 1.11.

 
21schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 1042/1 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1042/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterých se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 893, 894 (tř. Svornosti 48, 50), která není součástí těchto pozemků a nebude proto předmětem převodu, za kupní cenu celkem ve výši 756.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:

- podíl o velikosti 608/21960, a to ideální 1/2 Radku Ševčíkovi za kupní cenu ve výši 10.466,- Kč a ideální 1/2 Evě Ševčíkové za kupní cenu ve výši 10.466,- Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 Jiřímu Sloukovi za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 Viktoru Osykovi za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

- podíl o velikosti 732/21960 Mgr. Ondřeji Tunkovi za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,

- podíl o velikosti 608/21960 do SJM Janu a Jarmile Filarovým za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 Mgr. Petrovi Kubů za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 do SJM Jiřímu a Anně Parmovým za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

- podíl o velikosti 732/21960 Miladě Gregorové za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,

- podíl o velikosti 608/21960 do SJM Vladimíru a Ludmile Janečkovým za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 Zdeňku Vágnerovi za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 Ondřeji Kubátovi za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

- podíl o velikosti 732/21960 do SJM Milánu a Ludmile Stýblovým za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,

- podíl o velikosti 608/21960 Pavle Snášelové za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 Halině Stankové za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 Bc. Dominice Knappové za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

- podíl o velikosti 732/21960 Mgr. Daně Mlčůchové za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,

- podíl o velikosti 608/21960 Davidu Smékalovi za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,

- podíl o velikosti 492/21960 Pavlu Moučkovi za kupní cenu ve výši 16.938,- Kč,

- podíl o velikosti 368/21960 do SJM Jiřímu a Miriam Luběníkovým za kupní cenu ve výši 12.669,- Kč,

- podíl o velikosti 732/21960 Daně Schneiderové za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 Martinu Fraňkovi za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 Marii Šubertové za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

- podíl o velikosti 608/21960 Martinu Filipiecovi za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,

- podíl o velikosti 732/21960 Mgr. Janě Lebedové za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 Barboře Zelené za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 Heleně Šmídové za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

- podíl o velikosti 608/21960 Františku Holoušovi za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,

- podíl o velikosti 732/21960 do SJM Jaroslavu a Jaroslavě Tichým za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 Ludmile Vávrové za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 Silvie Hradecké za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

- podíl o velikosti 608/21960 Dagmar Houserkové za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,

- podíl o velikosti 732/21960 MUDr. Jaromíru Navrátilovi za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 do SJM Ing. Zdeňkovi a Daně Rozsypalovým za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 MUDr. Barboře Jirkové za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

- podíl o velikosti 608/21960 Kristýně Caldrové za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,

- podíl o velikosti 368/21960 Kateřině Ječmínkové za kupní cenu ve výši 12.669,- Kč,

- podíl o velikosti 492/21960 Janě Vázlerové za kupní cenu ve výši 16.938,- Kč,

- podíl o velikosti 608/21960 do SJM Ing. Radomíru a Mileně Darebníčkovým za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,

dle důvodové zprávy bod 1.12.

 
22schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 406/11 ostatní plocha (dle GP parc. č. 406/25 ostatní plocha) o výměře 237 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, do SJM Mgr. Tomáši a MUDr. Miloslavě Čelkovým, za kupní cenu ve výši 398.000,- Kč,

dle důvodové zprávy bod 1.13.

 
23schvaluje  zřízení služebnosti přístupu a užívání části pozemku parc. č. 429/32 ostatní plocha, části pozemku parc. č. 429/82 ostatní plocha, a části pozemku parc. č. 1121 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc tak, jak je vyznačeno v GP č. 1990-15/2013, přičemž obsahem služebnosti je zřízení, umístění, provoz, kontrola, oprava, údržba, montáž (resp. demontáž) a modernizace veřejného osvětlení a přívodních kabelů elektrické energie (na pozemcích se nachází 3x svítidlo včetně přívodních kabelů), ve prospěch statutárního města Olomouce,

dle důvodové zprávy bod 2.1.

 
24schvaluje  zřízení služebnosti stezky k části pozemku parc. č. 429/32 ostatní plocha, části pozemku parc. č. 429/82 ostatní plocha, a části pozemku parc. č. 1121 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc tak, jak je vyznačeno v GP č. 1990-15/2013, ve prospěch pozemku parc. č. st. 2420 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb.,

dle důvodové zprávy bod 2.1.

 
25schvaluje  služebnost umístění rozvodných sítí na části pozemku parc. č. 1121 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, tak jak je vyznačeno v GP č. 2017-79/2014 přičemž obsahem služebnosti je uložení, oprava, kontrola, údržba, montáž (resp. demontáže) a výměna rozvodných sítí, ve prospěch statutárního města Olomouc,

dle důvodové zprávy bod 2.1.

 
26schvaluje  zřízení služebnosti k povinné budově č. p. 1158 na pozemcích parc. č. st. 436/4, 436/5 a 436/6, vše zastavěná plocha a nádvoří, a pozemkům parc. č. st. 436/4, 436/5 a 436/6, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, a to služebnost uchycení nosné ocelové konstrukce a zastřešení průchodu - pasáže budovy č. p. 13, která je součástí pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, ve prospěch pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 13,

dle důvodové zprávy bod 2.2.

 
27schvaluje  zřízení služebnosti stezky k povinné budově č. p. 1158 na pozemcích parc. č. st. 436/4, 36/5 a 436/6, vše zastavěná plocha a nádvoří a pozemkům parc. č. st. 436/4, 436/5 a 436/6, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, přičemž obsahem této služebnosti je zajištění přístupu ke sklepům v budově č. p. 13, která je součástí pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, ve prospěch pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 13,

dle důvodové zprávy bod 2.2.

 
28schvaluje  zřízení věcného břemene k povinnému pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 513, bydlení (Synkova 11), pozemku parc. č. st. 540 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 514, bydlení (Synkova 13) a pozemku parc. č. st. 539 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 515, bydlení (Synkova 15), vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, přičemž obsahem věcného břemene je přístup a užívání staveb č. p. 513, 514, a 515 za účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, tepelných rozvodů včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, a umístění zabezpečovacích a komunikačních rozvodů a technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci, přípojku studené vody a na odběrné tepelné zařízení domu za účelem výroby a rozvodu tepelné energie ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s.,

dle důvodové zprávy bod 1.1.

 
29schvaluje  zřízení věcného břemene přístupu a užívání pozemku parc. č. st. 1020 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 909(U Kovárny 1a), stavba občanského vybavení, přičemž obsahem věcného břemene je zřízení, umístění, provoz, kontrola, oprava, údržba, montáž (resp. demontáž) a modernizace tepelného zdroje, tepelných rozvodů a technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci, přípojku zemního plynu, studené vody, odkouření vč. komínové cesty a na odběrné tepelné zařízení domu za účelem výroby a rozvodu tepelné energie, ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s.

dle důvodové zprávy bod 1.2.

 
30schvaluje  zřízení služebnosti stezky k části pozemku parc. č. 490/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 490/5) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc tak, jak je vyznačeno v GP č. 1967-10/2013, ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s.

dle důvodové zprávy bod 1.2.

 
31schvaluje  zřízení věcného břemene umístění rozvodných energetických zařízení tepla, el. energie a vody na části pozemku parc. č. 490/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 490/5 ostatní plocha) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, přičemž obsahem věcného břemene je uložení, oprava, kontrola, údržba, montáž (resp. demontáže) a výměna rozvodných energetických zařízení tepla, el. energie a vody, ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s.

dle důvodové zprávy bod 1.2.

 
32schvaluje  zřízení služebnosti stezky k části pozemku parc. č. 429/32 ostatní plocha, části pozemku parc. č. 429/82 ostatní plocha, a části pozemku parc. č. 1121 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc tak, jak je vyznačeno v GP č. 1990-15/2013, ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s.

dle důvodové zprávy bod 2.1.

 
33schvaluje  zřízení věcného břemene umístění rozvodných energetických zařízení tepla, el. energie na části pozemku parc. č. 1121 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, tak jak je vyznačeno v GP č. 2017-79/2014, přičemž obsahem věcného břemene je uložení, oprava, kontrola, údržba, montáž (resp. demontáže) a výměna rozvodných energetických zařízení tepla a el. energie, ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s.

dle důvodové zprávy bod 2.1.

 
34schvaluje  zřízení věcného břemene přístupu a užívání pozemku parc. č. st. 2420 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vybavení, přičemž obsahem věcného břemene je umístění, provoz, kontrola, oprava, údržba, montáž (resp. demontáž) a modernizace tepelného zdroje, tepelných rozvodů a technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci, přípojku zemního plynu, studené vody, odkouření vč. komínové cesty a na odběrné tepelné zařízení domu za účelem výroby a rozvodu tepelné energie, ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s.

dle důvodové zprávy bod 2.1. 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu