Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora; Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Zpracoval:

Majer Michal, Bc., Mgr.

Radim Schubert

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  5. 5. 2014

 
Víceleté financování projektů
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  důvodovou zprávu
 
2ukládá  uzavřít smlouvy o poskytnutí podpor v rámci víceletého financování dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro poskytování podpor statutárním městem Olomouc

T: 16. 6. 2014

 
3ukládá  odborům sociálních věcí a vnějších vztahů a informací předložit ZMO při schvalování rozpočtu na následující rok ke schválení návrhy na poskytnutí víceletých podpor z rozpočtu SMOl, dle důvodové zprávy

T: září 2014 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu