Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Zpracoval:

Věra Spáčilová, zástupce vedoucí ekonomického odboru

Mgr. Pavel Stollár, právník, ekonomický odbor

 

 

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  16. 12. 2013

 
Divadlo hudby
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
 
2ruší  příspěvkovou organizaci Divadlo hudby Olomouc ke dni 31.12.2013
 
3schvaluje  Dohodu o spolupráci na spojení Divadla hudby Olomouc a Muzea umění Olomouc s cílem realizace projektu Středoevropské fórum Olomouc v předloženém aktualizovaném znění
 
4schvaluje  Postup na využití fondů p.o a ukládá předložit návrh na jeho realizaci Zastupitelstvu města Olomouce

T: únor 2014

O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora

 
5schvaluje  změnu rozpočtu SMOl na r. 2014, která naplní důsledky rozhodnutí o zrušení Divadla hudby Olomouc, příspěvkové organizace


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu