Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Zpracoval:

JUDr.Dita Polzerová

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  16. 12. 2013

 
Majetkoprávní záležitosti OI
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu.
 
2schvaluje  uzavření kupní smlouvy na prodej domovní vodovodní přípojky v délce 221,01 m do společného jmění manželům Pavlu a Stanislavě Vrzalovým za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.
 
3schvaluje  uzavření kupní smlouvy na prodej domovní vodovodní přípojky v délce 221,01 m do vlastnictví paní Věry Kořínkové za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.
 
4schvaluje  uzavření kupní smlouvy na část pozemku p.č. 1733/2 v k.ú. Holice, obec Olomouc, a to díl „x“ o výměře 158 m2 a díl „n“ o výměře 29 m2 s vlastníkem pozemku Mgr. Iljou Spurným za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.
 
5schvaluje  uzavření dohody o majetkoprávním vypořádání vyvolané investice se Správou železniční dopravní cesty, s.o., jejímž předmětem bude předání stavebních objektů vybudovaných v rámci investiční akce „Tramvajová trať-tržnice-Trnkova“ do vlastnictví ČR a práva hospodařit SŽDC, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy.
 
6schvaluje  uzavření darovací smlouvy mezi SMOl jako dárcem a Výstaviště Flora Olomouc, a.s. jako obdarovaným, jejímž předmětem je darování projektové dokumentace Rekonstrukce pavilonu A, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy.
 
7schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na bezúplatný převod části pozemku parc.č. 1116/6 v k.ú. Nová Ulice o rozsahu cca 17 m2 a části pozemku parc.č. 117/1 v k.ú. Lazce o rozsahu cca 50 m2 , které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy.
 
8schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na bezúplatný převod části pozemku parc.č. 1232/9 ostatní plocha o výměře cca 21 m2 v k.ú. Slavonín, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy.
 
9schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na bezúplatný převod části pozemku parc.č. 293/1 ostatní plocha o výměře cca 16 m2, parc.č. 294/4 ostatní plocha o výměře cca 16 m2 a parc.č. 336/4 ostatní plocha o výměře cca 4 m2, vše v k.ú. Nedvězí u Olomouce, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu