Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora; Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Zpracoval:

Věra Spáčilová

Jaroslava Kotelenská

Ing. Vladimír Michalička

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  16. 12. 2013

 
Návrh rozpočtu SMOl na rok 2014
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  upravenou důvodovou zprávu včetně všech příloh
 
2schvaluje  a) obnovení krátkodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč v roce 2014, se splatností 1 rok, u Komerční banky, a. s.

b) čerpání a splácení úvěrů vč. směnečného programu v roce 2014 dle důvodové zprávy

c) návrh rozpočtu SMOl na rok 2014 dle důvodové zprávy včetně všech příloh

d) závazné ukazatele roku 2014 dle důvodové zprávy

e) přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce schvalovat rozpočtové změny roku 2014 v rámci jednotlivých odborů, do výše 3 mil. Kč u jedné položky, s výjimkou státních dotací a dalších cizích zdrojů a finančního vypořádání za předchozí kalendářní rok

f) schvaluje časový harmonogram pro vyplácení jmenovitých neinvestičních příspěvků v roce 2014

 
3ukládá  Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených rozpočtových změnách roku 2014

T: nejbližší zasedání ZMO

O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

 
4ukládá  RMO zahájit oficiální jednání s Radou Olomouckého kraje ve věci výše podílu financování jednotlivých příspěvkových organizací, které vyvíjejí činnosti, které jsou regionálního i nadregionálního charakteru

T: nejbližší zasedání ZMO

O: Rada města Olomouce 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu