Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Zpracoval:

Bc. Vítězslava Vičarová, vedoucí ekonomického odboru

Ing. Jana Dokoupilová, odd. rozpočtu a finanční strategie

Ing. Dalibor Přikryl, ředitel společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a. s.

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  22. 7. 2013

 
AQP - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  důvodovou zprávu včetně příloh
 
2schvaluje  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce mezi SMOl a společností AQUAPARK OLOMOUC, a. s. za účelem prodloužení splatnosti půjčky dle důvodové zprávy.
 
3pověřuje  Ing. Ivo Vlacha, 1. náměstka primátora podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce mezi SMOl a společností AQUAPARK OLOMOUC, a. s.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu