Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Zpracoval:

oddělení majetkových řízení a prodej domů

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  22. 7. 2013

 
Prodej domů
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  prodej budovy č. p. 201 (Dolní náměstí 1) na pozemku parc. č. st. 622/1, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 622/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 572 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, společnosti IES MORAVIA REAL a.s. za kupní cenu celkem ve výši 60.250.000,- Kč, z toho budova 53.090.585,- Kč a pozemek 7.159.415,- Kč, a za podmínek uvedených v důvodové zprávě,

dle důvodové zprávy bod 1.1.

 
3schvaluje  prodej bytové jednotky č. 195/25 v domě č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 699/21698 na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 699/21698 na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 1.602.889,- Kč, z toho za pozemek 330.185,- Kč a za jednotku 1.272.704,- Kč, do SJM manželům MUDr. Bc. Viktoru Šebkovi a Bc. Žanetě Šebkové,

dle důvodové zprávy bod 1.2.

 
4nevyhovuje  nabídce pana Josefa Endla ze dne 17. 06. 2013 ve věci prodeje bytové jednotky č. 195/25 v domě č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 699/21698 na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 699/21698 na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,

dle důvodové zprávy bod 1.2.

 
5schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 195/5 v domě č. p. 195 (Dolní náměstí 6) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1054/21698 na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1054/21698 na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 998 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, manželům Adolfu Utěšenému a Aleně Utěšené, a to do 31.12.2013,

dle důvodové zprávy bod 2.1. 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu