Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Zpracoval:

oddělení majetkových řízení a prodeje domů

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  22. 7. 2013

 
Majetkoprávní záležitosti
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1schvaluje  1. bezúplatný převod pozemku parc. č. 431/10 ostat. pl. o výměře 561 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.

2. prodej pozemku parc. č. st. 1206/12 zast. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu MUDr. Radimu Kalinovi za kupní cenu ve výši 17 052,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 8.

 
2nevyhovuje žádosti  1. paní Jany Zelené o prodej části pozemku parc. č. 440/1 ostat. pl. o výměře 260 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.

2. pana Oldřicha Huta o revokaci usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2010, bod programu 5, bod 4 dodatku k důvodové zprávě ve věci nevyhovění žádosti pana Oldřicha Huta o odprodej pozemku parc. č. 1998 ostat. pl. o výměře 599 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.

3. manželů MUDr. Chantal Kožakové a Antonína Ludvíka o prodej části pozemku parc. č. 1416/4 ostat. pl. o výměře 96 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.

4. společnosti TEPER IMPORT s.r.o. o prodej části pozemku č. 247/3 travní p. o výměře 52 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.

 
3nevyhovuje  1. nabídce společnosti České dráhy, a. s. na výkup pozemku parc. č. 809/46 ostat. pl. o výměře 2 200 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví společnosti České dráhy, a. s. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.

2. nabídce ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod pozemku parc. č. 431/10 ostat. pl. o výměře 561 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.

 
4revokuje  část usnesení ZMO ze dne 10. 4. 2013, bod programu 3, bod 28 důvodové zprávy ve věci výše kupní ceny při prodeji části pozemku parc. č. 1929/1 ostat. pl. o výměře 104 m2 (dle GP parc. č. 1929/17 ostat. pl.) v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc manželům Bernhardovi a Petře Tenglerovým a schvaluje kupní cenu ve výši 128 570,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 7.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu