Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

oddělení majetkových řízení a prodeje domů

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  14. 11. 2012

 
Prodej domů
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1nevyhovuje  nabídce společnosti IES MORAVIA REAL a.s. ve věci prodeje budovy č. p. 201 (Dolní náměstí 1) na pozemku parc. č. st. 622/1, zastavěná plocha a nádvoří (dle GP č. 1165-316/2012 na části pozemku parc. č. st. 622/1, díl ,,m“, zastavěná plocha a nádvoří, na části pozemku parc. č. st. 621, díl ,,c“, zastavěná plocha a nádvoří, na části pozemku parc. č. st. 622/2, díl ,,b“, zastavěná plocha a nádvoří, na části pozemku parc. č. 116/2, díl ,,g, h, i“, ostatní plocha), a pozemku parc. č. st. 622/1, zastavěná plocha a nádvoří (dle GP č. 1165-316/2012 část pozemku parc. č. st. 622/1, díl ,,m“, zastavěná plocha a nádvoří, část pozemku parc. č. st. 621, díl ,,c“, zastavěná plocha a nádvoří, část pozemku parc. č. st. 622/2, díl ,,b“, zastavěná plocha a nádvoří, část pozemku parc. č. 116/2, díl ,,g, h, i“, ostatní plocha), o výměře 572 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím,

a budovy č. p. 200 (Dolní náměstí 2) na pozemku parc. č. st. 621, zastavěná plocha a nádvoří (dle GP č. 1165-316/2012 na části pozemku parc. č. st. 621, díl ,,d“, zastavěná plocha a nádvoří, na části pozemku parc. č. 116/14, díl ,,f“, ostatní plocha), a pozemku parc. č. st. 621, zastavěná plocha a nádvoří (dle GP č. 1165-316/2012 část pozemku parc. č. st. 621, díl ,,d“, zastavěná plocha a nádvoří, část pozemku parc. č. 116/14, díl ,,f“, ostatní plocha), o výměře 488 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, dle důvodové zprávy bod 1.1.

 
2schvaluje  prodej bytové jednotky č. 196/16 v domě č. p. 196 (Charkovská 7) na pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 470/9451 na společných částech domu č. p. 196 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 470/9451 na pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní Darie Johanesové, za kupní cenu ve výši 837.600,- Kč, z toho za jednotku 823.905,- Kč, a za pozemek 13.695,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2.
 
3nevyhovuje  nabídce paní Zdeňky Nohavicové a nabídce paní Oxany Koutné ve věci prodeje bytové jednotky č. 196/16 v domě č. p. 196 (Charkovská 7) na pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 470/9451 na společných částech domu č. p. 196 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 470/9451 na pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2.
 
4schvaluje  prodej bytové jednotky č. 394/4 v domě č. p. 394 (Riegrova 17) na pozemcích parc. č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1559/5278 na společných částech domu č. p. 394 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1559/5278 na pozemcích parc. č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní Kateřině Ilgnerové, za kupní cenu ve výši 3.166.000,- Kč, z toho za jednotku 2.447.662,-Kč, a za pozemky 718.338,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3.
 
5schvaluje  prodej bytové jednotky č. 58/12 v domě č. p. 58 (Dolní náměstí 30) na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 504/15513 na společných částech domu č. p. 58 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 504/15513 na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní Marii Hetmanové, za kupní cenu ve výši 1.210.151,- Kč, z toho za jednotku 1.010.205,- Kč, a za pozemek 199.946,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4.
 
6nevyhovuje  nabídce paní Mgr. Barbory Slovákové, nabídce pana Richarda Klimčáka a nabídce manželů Mgr. Martina a Mgr. Pavlíny Pišoftových ve věci prodeje bytové jednotky č. 58/12 v domě č. p. 58 (Dolní náměstí 30) na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 504/15513 na společných částech domu č. p. 58 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 504/15513 na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.4.
 
7schvaluje  prodej bytové jednotky č. 727/47 v domě č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na společných částech domu č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu Ing. Miloslavu Libichovi, za kupní cenu ve výši 1.220.600,- Kč, z toho za jednotku 1.211.620,- Kč, a za pozemek 8.980,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5.
 
8nevyhovuje  nabídce pana Ondřeje Tomance ve věci prodeje bytové jednotky č. 727/47 v domě č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na společných částech domu č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5.
 
9schvaluje  prodej bytové jednotky č. 961/64 v domě č. p. 961 (Foerstrova 17) na pozemku parc. č. st. 1148, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41782 na společných částech domu č. p. 961 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41782 na pozemku parc. č. st. 1148, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, manželům RNDr. Olze a Ing. Antonínu Kučovým, za kupní cenu ve výši 621.000,- Kč, z toho za jednotku 617.884,- Kč, a za pozemek 3.116,- Kč, dle důvodové zprávy 1.6.
 
10schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 338/8 v domě č. p. 338 (Ostružnická 32) na pozemku parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 735/7260 na společných částech domu č. p. 338 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 735/7260 na pozemku parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 430 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Ing. Jindřichu Ryšavému, za kupní cenu celkem ve výši 755.556,- Kč, z toho za jednotku 308.471,- Kč, a za pozemek 447.085,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7.
 
11schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 670/19 v domě č. p. 670, 671 (Rožňavská 12, 14) na pozemku parc. č. st. 919, 935, 1178, 1179, vše zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2585/26473 na domě č. p. 670, 671 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2585/26473 na pozemku parc. č. st. 919, 935, 1178, 1179, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, společnosti Pavel Rygel s.r.o., za kupní cenu celkem ve výši 3.331.000,- Kč, z toho nebytová jednotka 3.219.290,- Kč, za pozemek 100.210,- Kč a náklady 11.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.8.
 
12nevyhovuje žádosti  společnosti Pavel Rygel s.r.o. ve věci snížení kupní ceny na 2.200.000,- Kč a ve věci odkladu odkupu na dva roky za kupní cenu 2.500.000,- Kč za nebytovou jednotku č. 670/19 v domě č. p. 670, 671 (Rožňavská 12, 14) na pozemku parc. č. st. 919, 935, 1178, 1179, vše zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2585/26473 na domě č. p. 670, 671 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2585/26473 na pozemku parc. č. st. 919, 935, 1178, 1179, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.8.
 
13schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 374/5, zahrada, (dle GP parc. č. 374/5, zahrada) o výměře 105 m2, a části pozemku parc. č. 374/5, zahrada, (dle GP parc. č. 374/15, zahrada) o výměře 32 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Ing. Janě Bařinové za kupní cenu celkem ve výši 104.200,- Kč, z toho pozemek parc. č. 374/5 za 76.000,- Kč, pozemek parc. č. 374/15 za 23.000,- Kč a náklady 5.200,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.1.
 
14schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 374/5, zahrada, (dle GP parc. č. 374/16, zahrada) o výměře 17 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do SJM manželům Mgr. Pavlu a Chrisule Hekelovým za kupní cenu celkem ve výši 15.100,- Kč, z toho pozemek za 12.500,- Kč a náklady 2.600,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.1.
 
15schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 247, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 342 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 120.750,- Kč, z toho pozemek za 117.750,- Kč a náklady 3.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:

- podíl ideální 1/6 do SJM manželům Mgr. Tereze Nakaya a Bc. Yuji Nakaya za kupní cenu ve výši 20.125,- Kč,

- podíl ideální 1/6 MUDr. Martě Michalové za kupní cenu ve výši 20.125,- Kč,

- podíl ideální 2/6 Mgr. Aleně Mikudíkové za kupní cenu ve výši 40.250,- Kč,

- podíl ideální 1/6 Mgr. Jelence Navrátilové za kupní cenu ve výši 20.125,- Kč,

- podíl ideální 1/6 do SJM manželům Miroslavu a Ludmile Peřinovým za kupní cenu ve výši 20.125,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2. 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon