Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Zpracoval:

Bc. Vítězslava Vičarová, vedoucí ekonomického odboru

Ing. Jana Dokoupilová, odd. rozpočtu a finanční strategie

Mgr. Ing. Petr Konečný, advokát

RNDr. Tomáš Paclík, daňový poradce

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  14. 11. 2012

 
Smlouva s EIB - část B
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  důvodovou zprávu s nabídkou Evropské investiční banky navýšit úvěrový rámec pro SMOl o částku 500 mil. Kč v souladu s příslibem na financování infrastruktury města
 
2schvaluje  a) přijetí úvěru od EIB ve výši 500 mil. Kč

b) postup, kdy bude o čerpání jednotlivých tranší rozhodováno samostatným usnesením ZMO

c) přijetí 1. tranše ve výši 150 mil. Kč v r. 2012 s parametry, které budou v souladu se Smlouvou o financování - části B

 
3ukládá  a) primátorovi SMOl p. Martinu Novotnému a 1. náměstkovi Ing. Ivo Vlachovi zajistit podpis Smlouvy o financování - část B

b) informovat ZMO o podpisu smlouvy

T: nejbližší zasedání ZMO

O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon