Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

JUDr. Dita Polzerová

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  14. 11. 2012

 
Majetkoprávní záležitosti OI
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu.
 
2schvaluje  uzavření kupní smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 480/31 o výměře 57 m2 a parc.č. 480/32 o výměře 24 m2, oba v k.ú. Neředín, které vznikly oddělením z pozemku parc.č. 480/26 ostatní plocha v k.ú. Neředín, obec Olomouc, z vlastnictví Společenství pro dům Generála Píky 2,4 Olomouc do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon