Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Zpracoval:

Bc. Vítězslava Vičarová, vedoucí ekonomického odboru

Ing. Jiří Hradil, odd. místních poplatků, EO

 

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  17. 10. 2012

 
OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Olomouce, ve znění OZV č. 16/2010, OZV č. 3/2011, OZV č. 7/2011 a OZV č.8/2011
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky č. 4/2012, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění OZV č. 16/2010, OZV č. 3/2011, OZV č. 7/2011 a OZV č.8/2011.
 
2schvaluje  obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění OZV č. 16/2010, OZV č. 3/2011, OZV č. 7/2011 a OZV č.8/2011.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu