Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora ; Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Zpracoval:

Ing. Milan Zborník

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  17. 10. 2012

 
Tramvajová trať Nové Sady - I. etapa ,část B
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1schvaluje  v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení s názvem "Tramvajová trať Nové Sady - I. etapa, část B" archivní číslo 12058 dle upravené důvodové zprávy
 
2zplnomocňuje  RMO k odsouhlasení změn zadávací dokumentace při jejím schvalování ze strany poskytovatele dotace
 
3ukládá  RMO informovat ZMO o případných schválených změnách zadávací dokumentace

T: 14. 11. 2012

O: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu