Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Zpracoval:

Ing. Otakar Bačák, obchodně – ekonomický náměstek DPMO, a.s.

Ing. Magdalena Kopřivová, asistentka ředitele DPMO, a.s.

 

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  19. 9. 2012

 
Obnova vozového parku tramvají
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2souhlasí  se změnou způsobu financování projektu "Obnova vozového parku tramvají" dle bodu 2.1 důvodové zprávy
 
3schvaluje  změnu finančního plánu projektu "Obnova vozového parku tramvají" reg. č. CZ.1.12./1.2.00/27.01404, vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu SMOl na zajištění spolufinancování ve výši 98 740 250,00 Kč bez DPH, a to v roce 2013 ve výši 70 760 000,00 Kč a v roce 2014 ve výši 27 980 250,00 Kč a vyčlenění částky na výdaje v období udržitelnosti projektu (2015-2019) resp. částky na zajištění provozu ve výši 96 750 000,00 Kč za celých 5 let, tj. 19 350 000,00 Kč za rok


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon