Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

PhDr.Hana Fantová

Bc.Naděžda Bučková

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  19. 9. 2012

 
Dodatky zřizovacích listin - škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  důvodovou zprávu
 
2schvaluje  Dodatek č.3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám.1 a Dodatek č.3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, dle příloh důvodové zprávy
 
3ukládá  informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol

T: 14. 11. 2012

O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon