Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Zpracoval:

Bc. Vítězslava Vičarová

Jaroslava Kotelenská

Ing. Jana Dokoupilová

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  19. 9. 2012

 
Střednědobý rozpočtový výhled SMOl na rok 2013 - 2015
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu, týkající se Střednědobého rozpočtového výhledu SMOl na rok 2013 - 2015
 
2schvaluje  přijetí úvěru od Komerční banky, a. s. ve výši 370 mil. Kč za účelem refinancování stávajících investičních úvěrů dle důvodové zprávy a pověřuje 1. náměstka primátora Ing. Ivo Vlacha k podpisu úvěrové smlouvy
 
3schvaluje  záměr přijetí úvěru od EIB ve výši 500 mil. Kč pro rok 2012 - 2014 dle důvodové zprávy
 
4schvaluje  Střednědobý rozpočtový výhled SMOl na rok 2013 - 2015 dle důvodové zprávy
 
5ukládá  předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení podmínky úvěru od EIB

T: nejbližší zasedání ZMO

O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

 
6schvaluje  rozpočtovou změnu č. 12/0096 dle upravené důvodové zprávy


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon