Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

oddělení majetkových řízení a prodeje domů

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  19. 9. 2012

 
Prodej domů
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  prodej budovy č. p. 423 (Švédská 1) na pozemku parc. č. st. 410, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 410, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 205 m2, vše v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, společnosti Finesa Reality, spol. s r. o., za kupní cenu celkem ve výši 15.515.000,- Kč, z toho za budovu 13.419.920,- Kč a za pozemek 2.095.080,- Kč, splatnou do 20 dnů od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
3nevyhovuje  nabídce společnosti IES MORAVIA REAL a. s. ve věci prodeje budovy č. p. 423 (Švédská 1) na pozemku parc. č. st. 410, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 410, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 205 m2, vše v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
4schvaluje  darování budovy č. p. 808 (Řezníčkova 8) na pozemku parc. č. st. 70/1, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 70/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 388 m2, a pozemku parc. č. 55/2, zahrada, o výměře 719 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, Charitě Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2.
 
5nevyhovuje  žádosti nájemců o odprodej bytů v domě č. p. 194 (Dolní náměstí 7) na pozemku parc. č. st. 615, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3.
 
6nevyhovuje  žádosti manželů Pavla a Aleny Jeníkových o odprodej bytu č. 3 v domě č. p. 217 (Na Trati 80) na pozemku parc. č. st. 251/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.4.
 
7schvaluje  prodej bytové jednotky č. 95/2 v domě č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na společných částech domu č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, RNDr. Milanu Pospíchalovi, Ph.D., za kupní cenu ve výši 2.151.810,- Kč, z toho za jednotku 1.395.454,- Kč a za pozemek 756.356,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5.
 
8nevyhovuje  nabídce MUDr. Jiřího Vajdíka ve věci prodeje bytové jednotky č. 95/2 v domě č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na společných částech domu č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5.
 
9schvaluje  prodej bytové jednotky č. 1173/5 v domě č. p. 1173 (Dukelská 19) na pozemku parc. č. st. 1071/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 725/9511 na společných částech domu č. p. 1173, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 725/9511 na pozemku parc. č. st. 1071/1, zastavěná plocha a nádvoří, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 725/19292 na pozemku parc. č. 518, ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Kamilu Harvánkovi za kupní cenu celkem ve výši 1.277.112,- Kč, z toho za jednotku částku 1.240.907,- Kč, za pozemek parc. č. 1071/1 částku 26.083,- Kč, za pozemek parc. č. 518 částku 10.122,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.6.
 
10schvaluje  ponechání bytové jednotky č. 962/75 v domě č. p. 962 (Foerstrova 15) na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 607/41801 na společných částech domu č. p. 962 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 607/41801 na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.7.
 
11schvaluje  prodej pozemku parc. č. 105/20, zahrada, o výměře 619 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 1.067.500,- Kč, z toho za pozemek 1.065.000,- Kč a náklady 2.500,- Kč, Mgr. Ondřeji Masopustovi, dle důvodové zprávy bod 2.1.
 
12schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 1056/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 293 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 72.500,- Kč, z toho za pozemek 70.000,- Kč a náklady 2.500,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:

- podíl o velikosti 482/10831 paní Vladaně Bernardové za kupní cenu ve výši

3.227,- Kč,

- podíl o velikosti 254/10831 paní Lence Černé za kupní cenu ve výši 1.700,- Kč,

- podíl o velikosti 599/10831 do SJM manželům Milanu a Janě Fifkovým za kupní cenu ve výši 4.010,- Kč,

- podíl o velikosti 722/10831 do SJM manželům Janu a Marcele Hruškovým za kupní cenu ve výši 4.833,- Kč,

- podíl o velikosti 599/10831 paní Jarmile Ježkové za kupní cenu ve výši

4.010,- Kč,

- podíl o velikosti 254/10831 panu Davidu Jurenkovi za kupní cenu ve výši

1.700,- Kč,

- podíl o velikosti 508/10831 paní Bohuslavě Kajnarové za kupní cenu ve výši 3.400,- Kč,

- podíl o velikosti 508/10831 panu Jaroslavu Klimešovi za kupní cenu ve výši 3.400,- Kč,

- podíl o velikosti 358/10831 do SJM manželům Aloisi a Valentině Kondziolkovým, za kupní cenu ve výši 2.396,- Kč,

- podíl o velikosti 519/10831 paní Marcele Kraftové za kupní cenu ve výši

3.474,- Kč,

- podíl o velikosti 599/10831 paní Mgr. Miluši Langerové za kupní cenu ve výši 4.010,- Kč,

- podíl o velikosti 722/10831 do SJM manželům Radkovi a Petře, DiS. Laurincovým za kupní cenu ve výši 4.833,- Kč,

- podíl o velikosti 361/21662 panu Hynku Mrtvému za kupní cenu ve výši

1.208,- Kč,

- podíl o velikosti 361/21662 panu Leoši Mrtvému za kupní cenu ve výši

1.208,- Kč,

- podíl o velikosti 361/21662 panu Michalu Mrtvému za kupní cenu ve výši

1.208,- Kč,

- podíl o velikosti 519/10831 paní Miloslavě Outlé za kupní cenu ve výši 3.474,- Kč,

- podíl o velikosti 508/10831 paní MUDr. Heleně Ranochové za kupní cenu ve výši 3.400,- Kč,

- podíl o velikosti 519/10831 paní Jiřině Řehulkové za kupní cenu ve výši

3.474,- Kč,

- podíl o velikosti 173/10831 panu Petru Šiškovi za kupní cenu ve výši 1.158,- Kč,

- podíl o velikosti 173/10831 paní Dagmar Šiškové za kupní cenu ve výši

1.158,- Kč,

- podíl o velikosti 173/10831 paní Janě Šiškové za kupní cenu ve výši 1.158,- Kč,

- podíl o velikosti 722/10831 do SJM manželům Petrovi a Aleně Škutovým za kupní cenu ve výši 4.833,- Kč,

- podíl o velikosti 599/10831 paní Miloslavě Škutové za kupní cenu ve výši

4.010,- Kč,

- podíl o velikosti 361/21662 paní Drahomíře Venkrbcové za kupní cenu ve výši 1.208,- Kč,

- podíl o velikosti 599/10831 panu Mgr. Michalu Zatloukalovi za kupní cenu ve výši 4.010,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2.

 
13schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 1065, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, a část pozemku parc. č. 399/3, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 399/86, ostatní plocha), o výměře 115 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 168.565,- Kč, z toho pozemek parc. č. st. 1065 za kupní cenu 113.040,- Kč, část pozemku parc. č. 399/3 za kupní cenu 47.725,- Kč a náklady 7.800,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:

- podíl o velikosti 18/100 do SJM manželům Ing. Františku Botlíkovi a Jindře Botlíkové za kupní cenu ve výši 30.342,- Kč,

- podíl o velikosti 8/100 Robertu Hauerovi za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč,

- podíl o velikosti 3/100 Janě Hránkové za kupní cenu ve výši 5.057,- Kč,

- podíl o velikosti 8/100 Lubomíru Kopečnému za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč,

- podíl o velikosti 3/100 Haně Matisové za kupní cenu ve výši 5.057,- Kč,

- podíl o velikosti 3/100 Ivaně Rufferové za kupní cenu ve výši 5.057,- Kč,

- podíl o velikosti 8/100 Jiřímu Suchému za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč,

- podíl o velikosti 10/100 Jiřímu Šándorovi za kupní cenu ve výši 16.857,- Kč,

- podíl o velikosti 8/100 do SJM manželům Ing. Janu Ulrichovi a Anně Ulrichové za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč,

- podíl o velikosti 8/100 Josefě Vážanské za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč,

- podíl 8/100 do SJM manželům Františku Vlastníkovi a Antonii Vlastníkové za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč,

- podíl o velikosti 7/100 Petru Votočkovi za kupní cenu ve výši 11.800,- Kč,

- podíl o velikosti 8/100 Vlastě Zeinerové za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3.

 
14schvaluje  prodej pozemku parc. č. 376/18, zahrada, o výměře 217 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 160.000,- Kč, z toho za pozemek 157.500,- Kč a náklady 2.500,- Kč, do SJM manželům Mgr. Pavlu a Chrisule Hekelovým, dle důvodové zprávy bod 2.4.
 
15schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 262, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 141.800,- Kč, z toho pozemek 140.000,- Kč a náklady 1.800,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:

- podíl o velikosti 1184/6635 paní Aleně Bartoňové za kupní cenu ve výši

25.304,- Kč,

- podíl o velikosti 1453/13270 paní Silvii Kočířové za kupní cenu ve výši

15.526,- Kč,

- podíl o velikosti 1544/6635 do SJM manželům Petru Kopeckému a Haně Kopecké za kupní cenu ve výši 32.998,- Kč,

- podíl o velikosti 1108/6635 paní Jaroslavě Řehákové za kupní cenu ve výši 23.680,- Kč,

- podíl o velikosti 1453/13270 do SJM manželům Jiřímu Švestkovi a Janě Švestkové za kupní cenu ve výši 15.526,- Kč,

- podíl o velikosti 1346/19905 panu Jaroslavu Topinkovi za kupní cenu ve výši 9.589,- Kč,

- podíl o velikosti 2692/19905 paní Radce Rozkovcové Topinkové za kupní cenu ve výši 19.177,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5.

 
16schvaluje  prodej pozemku parc. č. 419/52, zahrada, o výměře 89 m2, a pozemek parc. č. 419/53, zahrada, o výměře 93 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 42.800,- Kč, z toho pozemek parc. č. 419/52 za 20.000,- Kč, pozemek parc. č. 419/53 za 21.000,- Kč a náklady 1.800,- Kč, Společenství vlastníků jednotek na Šibeníku 48, dle důvodové zprávy bod 2.6.
 
17schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 107, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 205 m2, v k. ú. Povel, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 64.500,- Kč, z toho za pozemek 62.000,- Kč a náklady 2.500,- Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:

- podíl o velikosti 164/1000 paní Janě Adamíkové za kupní cenu ve výši

10.578,- Kč,

- podíl o velikosti 159/1000 panu Jakubu Bartoňovi za kupní cenu ve výši

10.256,- Kč,

- podíl o velikosti 234/1000 paní Jarmile Blažové za kupní cenu ve výši

15.093,- Kč,

- podíl o velikosti 164/1000 paní PhDr. Jaroslavě Greplové za kupní cenu ve výši 10.578,- Kč,

- podíl o velikosti 121/1000 paní Jitce Kolářové za kupní cenu ve výši 7.804,- Kč,

- podíl o velikosti 158/1000 paní Jiřině Šebestové za kupní cenu ve výši

10.191,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.7.

 
18schvaluje  darování pozemku parc. č. 1167, zahrada, s příslušenstvím, o výměře 182 m2, v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, České republice s tím, že SMOl nebude po České republice požadovat náhradu za bezesmluvní užívání pozemku do doby převodu vlastnického práva, dle důvodové zprávy bod 2.8.
 
19nevyhovuje  žádosti Společenství vlastníků Dvořákova 247/23, Olomouc-Nová Ulice ve věci snížení kupní ceny při prodeji pozemku parc. č. 364/9, zahrada, o výměře 1141 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.9.
 
20revokuje  usnesení ze dne 20. 06. 2012 bod 4, část 9, ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 1396, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 416 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 106.500,- Kč, z toho za pozemek 104.000,- Kč a náklady 2.500,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:

- podíl o velikosti 251/1619 paní PharmDr. Simoně Arnošové za kupní cenu ve výši 16.511,- Kč,

- podíl o velikosti 2193/6476 do SJM manželům Ing. Václavu a MUDr. Jitce Dobešovým za kupní cenu ve výši 36.065,- Kč,

- podíl o velikosti 601/3238 paní Mgr. Evě Křístkové za kupní cenu ve výši 19.767,- Kč,

- podíl o velikosti 1013/6476 do SJM manželům Ing. Radkovi a Haně Matyášovým za kupní cenu ve výši 16.659,- Kč,

- podíl o velikosti 266/1619 do SJM Karlovi a Evě Nováčkovým za kupní cenu ve výši 17.498,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.10.

 
21schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 1396, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 416 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 109.000,- Kč, z toho za pozemek 106.500,- Kč a náklady 2.500,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:

- podíl o velikosti 251/1619 paní PharmDr. Simoně Arnošové za kupní cenu ve výši 16.899,- Kč,

- podíl o velikosti 2193/6476 do SJM manželům Ing. Václavu a MUDr. Jitce Dobešovým za kupní cenu ve výši 36.911,- Kč,

- podíl o velikosti 601/3238 paní Mgr. Evě Křístkové za kupní cenu ve výši

20.231,- Kč,

- podíl o velikosti 1013/6476 do SJM manželům Ing. Radkovi a Haně Matyášovým za kupní cenu ve výši 17.050,- Kč,

- podíl o velikosti 266/1619 do SJM manželům Karlovi a Evě Nováčkovým za kupní cenu ve výši 17.909,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.10.

 
22revokuje  usnesení ze dne 29. 02. 2012, bod 5, část 38, ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 240/1, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 240/4, ostatní plocha), o výměře 1171 m2, a pozemku parc. č. 299, ostatní plocha, o výměře 306 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, vč. součástí, příslušenství a porostů, za kupní cenu celkem ve výši 406.892,- Kč, z toho pozemek dle GP parc. č. 240/4, ostatní plocha, za 317.129,- Kč, pozemek parc. č. 299, ostatní plocha, za 82.871,- Kč a náklady 6.892,- Kč, Společenství jednotek domu Bořivojova 10, 12 Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.11.
 
23revokuje  usnesení ze dne 29. 02. 2012, bod 5, část 40, ve věci prodeje části pozemku parc. č. 240/1, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 240/6, ostatní plocha), výměře 57 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, vč. porostů, za kupní cenu celkem ve výši 15.797,- Kč, z toho za pozemek 15.500,- Kč a náklady 297,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti 8/16 do SJM manželům Evě a Ladislavu Dohnalovým za kupní cenu 7.899,- Kč, podíl o velikosti 1/16 Sabině Dykastové za kupní cenu 987,- Kč, podíl o velikosti 2/16 Anně Frankové za kupní cenu 1.974- Kč a podíl o velikosti 5/16 Bc. Davidu Sekaninovi za kupní cenu 4.937,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.11.
 
24schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 240/1, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 240/4, ostatní plocha), o výměře 1171 m2, a pozemku parc. č. 299, ostatní plocha, o výměře 306 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, vč. součástí, příslušenství a porostů, za kupní cenu celkem ve výši 406.892,- Kč, z toho pozemek dle GP parc. č. 240/4, ostatní plocha, za 317.129,- Kč, pozemek parc. č. 299, ostatní plocha, za 82.871,- Kč a náklady 6.892,- Kč, Společenství vlastníků jednotek domu Bořivojova 10, 12 Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.11.
 
25schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 240/1, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 240/6, ostatní plocha), o výměře 57 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, vč. porostů, za kupní cenu celkem ve výši 15.797,- Kč, z toho za pozemek 15.500,- Kč a náklady 297,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti 8/16 do SJM manželům Evě a Ladislavu Dohnalovým za kupní cenu 7.899,- Kč, podíl o velikosti 1/16 Sabině Dykastové za kupní cenu 987,- Kč, podíl o velikosti 2/16 Bc. Davidu Sekaninovi za kupní cenu 1.974,- Kč a podíl o velikosti 5/16 Anně Frankové za kupní cenu 4.937,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.11.
 
26nevyhovuje  žádosti Heleny Fiuráškové, Antonína a Boženy Krčkových, Svatopluka a Věry Ortových, Svatavy Ševčíkové a Mgr. Jany Vyroubalové ve věci prodeje pozemku parc. č. 529, ostatní plocha, o výměře 38 m2,

v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.12.

 
27nevyhovuje  žádosti paní Jany Hrabalové, paní Pavly Horákové a paní Evy Lužné o odprodej spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. st. 899, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.13.


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon