Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

Mgr. Jaroslav Klimeš

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  19. 9. 2012

 
Majetkoprávní záležitosti OI
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu.
 
2schvaluje  uzavření darovací smlouvy na nově vzniklé pozemky parc. č. 115/28 ostatní plocha o výměře 23 m2, parc. č. 115/29 ostatní plocha o výměře 54 m2, a dále na pozemky parc. č. 115/1 díl „a“ o výměře 41 m2 a parc. č. 115/19 díl „b“ o výměře 5 m2, které jsou sloučeny do nově vzniklého pozemku parc. č. 115/30 ostatní plocha o výměře 46 m2, vše v katastrálním území Lazce, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, dle bodu 1 důvodové zprávy.
 
3revokuje  část usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 22.6.2011 v bodě, kterým bylo schváleno uzavření směnné smlouvy na pozemky, parc. č. 993/1 lesní pozemek o výměře 2702 m2, parc. č. 993/2 lesní pozemek o výměře 10 m2 a parc. č. 995/4 lesní pozemek o výměře 3498 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví ČR, právo hospodařit přísluší Lesům ČR za pozemky parc. č. 1221/5 lesní pozemek o výměře 4156 m2, parc. č. 1221/6 lesní pozemek o výměře 2427 m2, oba v k.ú. Hynkov, obec Příkazy a parc. č. 611/4 lesní pozemek o výměře 381 m2 v k.ú. Unčovice, obec Litovel ve vlastnictví Statutárního města Olomouc

a schvaluje uzavření směnné smlouvy na pozemky, parc. č. 993/1 lesní pozemek o výměře 2702 m2, parc. č. 993/2 lesní pozemek o výměře 10 m2 a parc. č. 995/4 lesní pozemek o výměře 3498 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví ČR, právo hospodařit přísluší Lesům ČR za pozemky parc. č. 1221/5 lesní pozemek o výměře 4156 m2, parc. č. 1221/6 lesní pozemek o výměře 2427 m2, oba v k.ú. Hynkov, obec Příkazy a parc. č. 611/5 lesní pozemek o výměře 228 m2 v k.ú. Unčovice, obec Litovel ve vlastnictví Statutárního města Olomouc s cenovým doplatkem ve výši dle důvodové zprávy, dĺe bodu 2 důvodové zprávy.

 
4schvaluje  uzavření směnné smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 176/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 225 m2 v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek parc.č. 172/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 216 m2 v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc a stavbu stodoly - jiná stavba bez čísla popisného a evidenčního, která se na tomto pozemku nachází, ve vlastnictví pana Jaroslava Vyroubala, dle bodu 3 důvodové zprávy.
 
5revokuje  část usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 25.4.2012 v bodě, kterým bylo schváleno uzavření darovací smlouvy na nově vzniklé pozemky parc. č. 98/18 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 37 m2, parc.č. 98/19 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2 a parc. č. 98/20 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 22 m2 v k.ú. Pavlovičky, parc. č. 1413/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 47 m2, parc. č. 1413/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 72 m2, parc. č. 1413/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 22 m2 a parc. č. 1413/12 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m2 v k.ú. Chválkovice, vše obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem náležející Ředitelství silnic a dálnic ČR, jež je dárcem výše uvedených pozemků. Statutární město Olomouc je stranou obdarovanou, dle bodu 4 důvodové zprávy.
 
6schvaluje  uzavření darovací smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 1406/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 28 m2 v k.ú. Chválkovice, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje s příslušností hospodařit s majetkem náležející Správě silnic Olomouckého kraje. Statutární město Olomouc je stranou obdarovanou, dle bodu 5 důvodové zprávy.


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon