Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Novotný Martin, primátor města
Zpracoval:

Ing. Radek Dosoudil, Ing. arch. Jana Křenková, Ing. arch. Jaromil Přidal

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  19. 9. 2012

 
Pořízení souboru změn č.VIII regulačního plánu MPR Olomouc
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  v souladu s §62, §63 a §64 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, pořízení souboru změn č.VIII regulačního plánu MPR Olomouc za podmínky, že žadatelé uhradí náklady na zpracování návrhu souboru změn regulačního plánu projektantem
 
3ukládá  vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení souboru změn č. VIII regulačního plánu MPR Olomouc dle důvodové zprávy

T: ihned

O: Novotný Martin, primátor města 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu