Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

oddělení majetkových řízení a prodeje domů

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  25. 4. 2012

 
Prodej domů
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2revokuje  své usnesení ze dne 27.04.2011, bod 5, část 14 ve věci prodeje budovy č. p. 616 (Hněvotínská 18), na pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 587 m2 a pozemku parc. č. 255/8, zahrada, o výměře 754 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, do podílového spoluvlastnictví níže uvedeným kupujícím za kupní cenu celkem 5.000.000,- Kč, z toho za budovu č. p. 616 částku 3.022.340,- Kč, za pozemek parc. č. st. 700 částku 857.020,- Kč, za pozemek parc. č. 255/8 částku 1.100.840,- Kč, a náklady 19.800,- Kč, a to:

¦ ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků Jiřímu Mackovi do jeho výlučného vlastnictví za kupní cenu 1.000.000,- Kč,

¦ ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků Petru Kozákovi do jeho výlučného vlastnictví za kupní cenu 1.000.000,- Kč,

¦ ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků Evě Gradwohlové do jejího výlučného vlastnictví za kupní cenu 1.000.000,- Kč,

¦ ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků Tomáši Králíkovi do jeho výlučného vlastnictví za kupní cenu 1.000.000,- Kč,

¦ ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků Miroslavu a Haně Kraváčkovým do jejich společného jmění manželů za kupní cenu 1.000.000,- Kč,

za podmínky zřízení věcného předkupního práva dle § 603 odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 5.000.000,- Kč, a to po dobu 4 let ode dne uzavření kupní smlouvy.

 
3schvaluje  prodej budovy č. p. 616 (Hněvotínská 18), na pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 587 m2 a pozemku parc. č. 255/8, zahrada, o výměře 754 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, do podílového spoluvlastnictví níže uvedeným kupujícím za kupní cenu celkem 5.000.000,- Kč, z toho za budovu č. p. 616 částku 3.022.340,- Kč, za pozemek parc. č. st. 700 částku 857.020,- Kč, za pozemek parc. č. 255/8 částku 1.100.840,- Kč, a náklady 19.800,- Kč, a to:

¦ ideální podíl 1/4 shora uvedené budovy a pozemků Jiřímu Mackovi do jeho výlučného vlastnictví za kupní cenu 1.250.000,- Kč,

¦ ideální podíl 1/4 shora uvedené budovy a pozemků Petru Kozákovi do jeho výlučného vlastnictví za kupní cenu 1.250.000,- Kč,

¦ ideální podíl 1/4 shora uvedené budovy a pozemků Tomáši Králíkovi do jeho výlučného vlastnictví za kupní cenu 1.250.000,- Kč,

¦ ideální podíl 1/4 shora uvedené budovy a pozemků Miroslavu a Haně Kraváčkovým do jejich společného jmění manželů za kupní cenu 1.250.000,- Kč,

Nové smluvní podmínky:

Lhůta splatnosti kupní ceny: 90 dnů (změna)

 
4revokuje  část usnesení ze dne 29. 02. 2012 bod 5, část 22 ve věci schválení podílů a kupních cen prodeje budovy č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 998 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a to se všemi součástmi a příslušenstvím, po jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, dle důvodové zprávy bod 1.2.
 
5schvaluje  prodej budovy č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 998 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a to se všemi součástmi a příslušenstvím, po jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů dle přílohy č. 1, dle důvodové zprávy bod 1.2.
 
6revokuje  část usnesení ze dne 29. 02. 2012 bod 5, část 25 ve věci prodeje nebytové jednotky č. 195/1 v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1974/22186 na budově č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1974/22186 na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu Josefu Endlovi za kupní cenu ve výši 6.020.460,- Kč, z toho nebytová jednotka 5.040.283,- Kč, podíl na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, ve výši 959.717,- Kč a náklady 20.460,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2.
 
7schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 195/1 v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1974/21738 na budově č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1974/21738 na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu Josefu Endlovi za kupní cenu ve výši 6.022.452,- Kč, z toho nebytová jednotka 5.020.505,- Kč, podíl na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, ve výši 979.495,- Kč a náklady 22.452,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2.
 
8revokuje  část usnesení ze dne 29. 02. 2012 bod 5, část 26 ve věci prodeje nebytové jednotky č. 195/2 v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 660/22186 na budově č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 660/22186 na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu Ing. Michalu Špannerovi za kupní cenu ve výši 2.010.829,- Kč, z toho nebytová jednotka 1.679.122,- Kč, podíl na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, ve výši 320.878,- Kč a náklady 10.829,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2.
 
9schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 195/2 v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 660/21738 na budově č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 660/21738 na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu Ing. Michalu Špannerovi za kupní cenu ve výši 2.011.495,- Kč, z toho nebytová jednotka 1.672.509,- Kč, podíl na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, ve výši 327.491,- Kč a náklady 11.495,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2.
 
10schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 722/61 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 121/39901 na společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 121/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, Společenství vlastníků Voskovcova 722/6, Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 124.000,- Kč, z toho nebytová jednotka 118.275,- Kč, podíl na pozemku 1.725,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3.
 
11schvaluje  prodej bytové jednotky č. 727/11 v domě č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na společných částech domu č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, Ing. Zdeňku Mahrovi, za kupní cenu ve výši 1.106.000,- Kč, z toho za jednotku 1.097.021,- Kč a pozemek 8.979,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4.
 
12schvaluje  prodej bytové jednotky č. 1021/8 v domě č. p. 1021 (Vojanova 16) na pozemku parc. č. st. 1373, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 486/13136 na společných částech domu č. p. 1021 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 486/13136 na pozemku parc. č. st. 1373, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 667.000,- Kč, z toho za jednotku 660.417,- Kč a pozemek 6.583,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/2 Tomáši Hendrychovi, za kupní cenu ve výši 333.500,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 Tereze Soukalové, za kupní cenu ve výši 333.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5.
 
13schvaluje  prodej bytové jednotky č. 609/13 v domě č. p. 608, 609 (Zikova 16, 18) na pozemcích parc. č. st. 879, 880, oba zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 438/27365 na společných částech domu č. p. 608, 609, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, Václavu Gruntovi, za kupní cenu ve výši 730.200,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.6.
 
14nevyhovuje  nabídce paní Simony Trávníčkové o prodej bytové jednotky č. 609/13 v domě č. p. 608, 609 (Zikova 16, 18) na pozemcích parc. č. st. 879, 880, oba zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 438/27365 na společných částech domu č. p. 608, 609, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a to za cenu 725.200,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.6.
 
15revokuje  své usnesení ze dne 21. 12. 2010 bod 5 část 25, ve věci prodeje bytové jednotky č. 718/8 v budově č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19) na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na společných částech budovy č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní Martině Látalové, za kupní cenu celkem ve výši 713.000,- Kč, z toho za jednotku 702.878,- Kč, za pozemek 7.122,- Kč a náklady 3.000,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 713.000,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 1.7.
 
16nevyhovuje žádosti  paní Martiny Látalové o odkoupení bytové jednotky č. 718/8 v budově č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19) na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na společných částech budovy č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 713.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7.
 
17bere na vědomí  odstoupení pana Petra Čecháka od koupě bytové jednotky č. 146/2 v domě č. p. 146 (B. Němcové 1) na pozemku parc. č. st. 175, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/9225 na společných částech domu č. p. 146 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/9225 na pozemku parc. č. st. 175, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, a uzavření kupní smlouvy na předmětnou jednotku s třetí v pořadí paní Hanou Meszároszovou, za kupní cenu ve výši 800.000,- Kč, z toho za jednotku 773.676,- Kč, za pozemek 26.324,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.8.
 
18schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 291, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 460 m2, v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 102.000,- Kč, z toho za pozemek 100.000,- Kč a náklady 2.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti 1/4 Miluši Rendárové za kupní cenu 25.500,- Kč, podíl o velikosti 1/4 Aloisi Bubeníkovi za kupní cenu 25.500,- Kč, podíl o velikosti 1/4 Anně Ponížilové za kupní cenu 25.500,- Kč, podíl o velikosti 1/4 do SJM manželům Pavlu a Marii Doleželovým za kupní cenu 25.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.1.
 
19schvaluje  prodej pozemku parc. č. 459/7, ostatní plocha, o výměře 309 m2, a části pozemku parc. č. 350/5, ostatní plocha, (dle GP díl ,,a“), o výměře 58 m2, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 205.300,- Kč, do SJM manželům Mgr. Dušanu a Daně Vitoulovým, dle důvodové zprávy bod 2.2.
 
20schvaluje  prodej pozemku parc. č. 459/13, ostatní plocha, o výměře 288 m2 a části pozemku parc. č. 350/5, ostatní plocha, (dle GP díl „b“), o výměře 53 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 190.300,- Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. Petru a Olze Pospíšilovým za kupní cenu 95.150,-Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedených nemovitostí paní Mgr. Evě Smrčkové, za kupní cenu 95.150,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3.
 
21schvaluje  prodej pozemku parc. č. 410/3, zahrada, o výměře 92 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 16.500,- Kč, z toho za pozemek 14.500,- Kč a náklady 2.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti 2/3 Ing. Dušanu Fürstovi za 11.000,- Kč a podíl o velikosti 1/3 Mgr. Petře Krátké za kupní cenu 5.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.4.
 
22schvaluje  prodej ideálního podílu 431/27148 pozemku parc. č. st. 1175, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 363 m2, pozemku parc. č. st. 1176, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, a pozemku parc. č. st. 1177, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní Marii Jelínkové, za kupní cenu ve výši 726,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5.
 
23schvaluje  prodej ideálního podílu 175/6787 pozemku parc. č. st. 1175, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 363 m2, pozemku parc. č. st. 1176, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, a pozemku parc. č. st. 1177, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní Marcele Kulhánkové za kupní cenu ve výši 1.179,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5.
 
24schvaluje  prodej ideálního podílu 965/13574 pozemku parc. č. st. 1175, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 363 m2, pozemku parc. č. st. 1176, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, a pozemku parc. č. st. 1177, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní Michaele Rožićové za kupní cenu ve výši 3.252,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5.
 
25revokuje  své usnesení ze dne 21. 12. 2011 bod 4, část 9 ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. st. 392/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a to podíl o velikosti 345/3169 paní Jitce Bartoňkové za kupní cenu 4.518,- Kč, podíl o velikosti 359/3169 do SJM manželům Mario Cartelli a Ing. Martině Zuzaně Cartelli za kupní cenu 4.702,- Kč, podíl o velikosti 323/3169 panu Leo Dostálovi za kupní cenu 4.230,- Kč, podíl o velikosti 346/3169 paní Mgr. Petře Hupšilové za kupní cenu 4.531,- Kč, podíl o velikosti 365/3169 paní Miluši Hutyrové za kupní cenu 4.780,- Kč, podíl o velikosti 346/3169 paní Mgr. Miriam Koutné za kupní cenu 4.531,- Kč, podíl o velikosti 361/3169 paní Elišce Palacké za kupní cenu 4.728,- Kč, podíl o velikosti 377/3169 panu Antonínu Sedlářovi za kupní cenu 4.937,- Kč, podíl o velikosti 347/3169 paní Taťáně Valentové za kupní cenu 4.545,- Kč, kupní cena celkem ve výši 41.502,- Kč, z toho pozemek 39.402,- Kč a náklady 2.100,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.6.
 
26schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 392/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 41.502,- Kč, z toho pozemek 39.402,- Kč a náklady 2.100,- Kč, a to podíl o velikosti 345/3169 paní Jitce Bartoňkové za kupní cenu 4.518,- Kč, podíl o velikosti 359/3169 do SJM manželům Mario Cartelli a Ing. Martině Zuzaně Cartelli za kupní cenu 4.702,- Kč, podíl o velikosti 323/3169 do SJM manželům Ing. Drahomíru Houdkovi a Andree Houdkové za kupní cenu 4.230,- Kč, podíl o velikosti 346/3169 paní Mgr. Petře Hupšilové za kupní cenu 4.531,- Kč, podíl o velikosti 365/3169 paní Miluši Hutyrové za kupní cenu 4.780,- Kč, podíl o velikosti 346/3169 paní Mgr. Miriam Koutné za kupní cenu 4.531,- Kč, podíl o velikosti 361/3169 paní Elišce Palacké za kupní cenu 4.728,- Kč, podíl o velikosti 377/3169 panu Antonínu Sedlářovi za kupní cenu 4.937,- Kč, podíl o velikosti 347/3169 paní Taťáně Valentové za kupní cenu 4.545,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.6.
 
27nevyhovuje žádosti  manželů Ing. Naděždy a Zdeňka Vítových, Patricie Vítové a Romana Víta ve věci prodeje části pozemku parc. č. st. 15, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 124 m2, a pozemku parc. č. 9, zahrada, o výměře 371 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.7.
 
28schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 15/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 222 m2, v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, do SJM manželům Zoltánu a Jiřině Somsiovým, za kupní cenu celkem ve výši 49.508,- Kč, z toho za pozemek 47.508,- Kč a náklady 2.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.8.
 
29revokuje  usnesení ZMO ze dne 29. 02. 2012, bod 5, část 9, ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 91/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 425 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to id. 1 Společenství pro dům Selské náměstí 484/63, 483/61 Olomouc – Chválkovice a id. 1 Společenství vlastníků Selské náměstí 485/65, Olomouc-Chválkovice, za kupní cenu celkem 183.625,- Kč, z toho pozemek 180.625,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.9.
 
30schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 91/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 425 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to id. 1/2 Společenství pro dům Selské náměstí 484/63, 483/61 Olomouc – Chválkovice a id. 1/2 Společenství vlastníků Selské náměstí 485/65, Olomouc-Chválkovice, za kupní cenu celkem 183.625,- Kč, z toho pozemek 180.625,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.9.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu