Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora; Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Zpracoval:

Ing. Otakar Bačák, obchodně – ekonomický náměstek DPMO, a.s.

Ing. Magdalena Kopřivová, asistentka ředitele DPMO, a.s.

 

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  25. 4. 2012

 
Obnova vozového parku tramvají
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2souhlasí  se změnou způsobu financování projektu "Obnova vozového parku tramvají" dle bodu 2.1 důvodové zprávy
 
3revokuje  své usnesení ze dne 22. 06. 2011, bod 12, část 3, ve věci schválení realizace projektu "Obnova vozového parku tramvají" reg. č. CZ.1.12./1.2.00/21.01334,vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění spolufinancování vl. zdrojů projektu v roce 2013 ve výši 100.145.000,- Kč a v roce 2014 ve výši 63.945.000,- Kč, což odpovídá 22,08 % celkových způsobilých výdajů projektu a v době udržitelnosti projektu, tedy v letech 2014-2018, vyčlenění částky 85.960.000 Kč na provoz.
 
4schvaluje  realizaci projektu "Obnova vozového parku tramvají" reg. č. CZ.1.12./1.2.00/27.01404, vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění spolufinancování vlastních zdrojů projektu v roce 2013 ve výši 70 017 000,00 Kč a v roce 2014 25 651 000,01 Kč, tedy celkem pro projekt 95 668 000,01 Kč a v době udržitelnosti projektu, tedy v letech 2015-2019, vyčlenění částky 96 750 000,00 Kč na provoz, tj. 19 350 000,00 Kč za rok.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu