Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

Mgr. Jaroslav Klimeš

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  25. 4. 2012

 
Majetkoprávní záležitosti OI
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  upravenou důvodovou zprávu.
 
2schvaluje  uzavření darovací smlouvy na nově vzniklé pozemky parc. č. 98/18 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 37 m2, parc.č. 98/19 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2 a parc. č. 98/20 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 22 m2 v k.ú. Pavlovičky, parc. č. 1413/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 47 m2, parc. č. 1413/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 72 m2, parc. č. 1413/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 22 m2 a parc. č. 1413/12 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m2 v k.ú. Chválkovice, vše obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem náležející Ředitelství silnic a dálnic ČR, jež je dárcem výše uvedených pozemků. Statutární město Olomouc je stranou obdarovanou, dle bodu 1 důvodové zprávy.
 
3schvaluje  uzavření kupní smlouvy na „díl a“, oddělený z pozemku parc.č. st 502 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 597 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, který je v podílovém spoluvlastnictví Evy Hynkové – id. 3/4 a Josefa Svobody - id. 1/4, a to za cenu 470.730,- Kč, dle bodu 2 upravené důvodové zprávy.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu