Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Zpracoval:

Bc. Vítězslava Vičarová

Jaroslava Kotelenská

 

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  25. 4. 2012

 
Výsledky hospodaření SMOl za rok 2011
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  důvodovou zprávu včetně všech příloh
 
2schvaluje  finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2011
 
3vydává  v souladu s § 17, odst. 7) Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, souhlas s celoročním hospodařením statutárního města Olomouce za rok 2011, a to "bez výhrad"


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu