Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Zpracoval:

Ing. Petr Vykopal - TECPROM a. s.

Mgr. Jindřich Protivánek - TECPROM a. s.

Ing. Ivo Vlach, 1. náměstek primátora

Ing. Jaromír Czmero , předseda dozorčí rady AQUAPARK OLOMOUC,a.s.

Mgr. Ing. Petr Konečný, Advokátní kancelář Konečný, s.r.o.

Dokoupilova Jana (eko)

 

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  29. 2. 2012

 
Aquapark
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu včetně příloh a dodatku
 
2schvaluje  a) navýšení služebného dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, uzavření Dodatku č. 8 Koncesní smlouvy se společností AQUAPARK OLOMOUC, a. s. dle přílohy č. 2 důvodové zprávy a jmenuje zástupce zadavatele - primátora Martina Novotného - jako osobu zplnomocněnou k podpisu tohoto Dodatku

b) navržený způsob odkupu části akcií společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a. s. tak, jak je popsáno v bodě č. 3D upravené důvodové zprávy

c) Smlouvu o převodu akcií dle přílohy č. 3 důvodové zprávy a jmenuje zástupce SMOl - primátora Martina Novotného - jako osobu zplnomocněnou k podpisu této smlouvy

d) změnu v představenstvu společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a. s. tak, jak je popsáno v bodě 3E důvodové zprávy

e) nominaci Mgr. Ing. Petra Konečného do funkce člena představenstva společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a. s.

 
3deleguje  zástupce SMOl a náhradníka na valnou hromadu společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. konanou 21.3.2012 dle bodu 4 upravené důvodové zprávy
 
4schvaluje  návrh dodatku č. 3 Akcionářské dohody dle přílohy č. 10 důvodové zprávy


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu