Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

Majer Michal, Mgr. Bc.

Fritscherová Jarmila, PhDr.

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  29. 2. 2012

 
Prevence kriminality
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  důvodovou zprávu
 
2schvaluje  Program prevence kriminality města Olomouce na rok 2012 dle příloh č. 1, č. 2, č. 3 důvodové zprávy a Plán preventivních aktivit města Olomouce na léta 2012 - 2015 dle přílohy č. 4
 
3schvaluje  pokračování výkonu stávající funkce manažerky prevence kriminality a stávající Komise prevence kriminality a bezpečnosti jako institucionálních předpokladů k realizaci Programů prevence kriminality na léta 2012 - 2015, dle znění důvodové zprávy
 
4ukládá  předložit na Ministerstvo vnitra prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 29.2.2012

T: ihned

O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu