Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Zpracoval:

Bc. Vítězslava Vičarová, vedoucí ekonomického odboru

JUDr. Vladislava Dokoupilová, právník EO

Ing. Jana Dokoupilová, odd. rozpočtu a finanční strategie

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  9. 11. 2011

 
Rozpočtové změny r. 2011 - Aquapark Olomouc, a. s.
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  upravenou důvodovou zprávu včetně přílohy
 
2schvaluje  poskytnutí půjčky ve výši 4,5 mil. Kč dle důvodové zprávy
 
3deleguje  primátora SMOl Martina Novotného (náhradníkem stanovuje JUDr. Martina Majora) k zastupování města na valné hromadě společnosti Aquapark Olomouc, a. s.
 
4zmocňuje  primátora SMOl Martina Novotného (náhradníkem stanovuje JUDr. Martina Majora) ke schválení půjček dle důvodové zprávy na valné hromadě společnosti Aquapark Olomouc, a. s.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu