Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Zpracoval:

RNDr. Jana Matzenauerová

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  9. 11. 2011

 
Memorandum o spolupráci a společném postupu při tvorbě Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  text Memoranda o spolupráci a společném postupu při tvorbě Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji
 
3pověřuje  náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha, Ph.D., podpisem předloženého Memoranda o spolupráci a společném postupu při tvorbě Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji

T: 21. 12. 2011

O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu