Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

JUDr.Dita Polzerová

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  9. 11. 2011

 
Majetkoprávní záležitosti OI
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu.
 
2schvaluje  uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí – pozemku parc.č. 728/12 ostatní plocha o výměře 370 m2, parc.č. 728/13 ostatní plocha o výměře 98 m2 a parc.č. 728/14 ostatní plocha o výměře 265 m2, všechny v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu