Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

oddělení majetkových řízení a prodeje domů

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  9. 11. 2011

 
Prodej domů + dodatek
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu a dodatek důvodové zprávy
 
2nevyhovuje  nabídce společnosti ADRAS REALITY s.r.o. ve věci prodeje budovy č. p. 352 (Tomkova 40) na pozemku parc. č. st. 179/3, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 179/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 930 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, za kupní cenu ve výši 5.000.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
3schvaluje  prodej bytové jednotky č. 970/58 v domě č. p. 970 (Foerstrova 1) na pozemku parc. č. st. 1246, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41957 na společných částech domu č. p. 970 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41957 na pozemku parc. č. st. 1246, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní Ireně Borkové, za kupní cenu celkem ve výši 553.001,- Kč, z toho za jednotku 550.296,- Kč, za pozemek 2.705,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2.
 
4schvaluje  prodej bytové jednotky č. 1021/8 v domě č. p. 1021 (Vojanova 16) na pozemku parc. č. st. 1373, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 486/13136 na společných částech domu č. p. 1021 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 486/13136 na pozemku parc. č. st. 1373, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní Ireně Borkové, za kupní cenu celkem ve výši 591.520,- Kč, z toho za jednotku 584.937,- Kč, za pozemek 6.583,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3.
 
5nevyhovuje žádosti  paní Renáty Kummerové o snížení kupní ceny za bytovou jednotku č. 727/47 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na společných částech budovy č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.4.
 
6nevyhovuje žádosti  paní Kateřiny Kadlecové ve věci zřízení zástavního práva k bytové jednotce č. 58/4 v budově č. p. 58 (Dolní náměstí 30) na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 462/15513 na společných částech budovy č. p. 58 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 462/15513 na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5.
 
7revokuje  své usnesení ze dne 22. 06. 2011, bod 6, část 4, ve věci schválení prodeje bytové jednotky č. 58/4 v budově č. p. 58 (Dolní náměstí 30) na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 462/15513 na společných částech budovy č. p. 58 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 462/15513 na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní Kateřině Kadlecové, za kupní cenu celkem ve výši 378.960,- Kč, z toho za jednotku 272.435,- Kč, za pozemek 102.565,- Kč a náklady 3.960,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5.
 
8schvaluje  prodej bytové jednotky č. 58/4 v budově č. p. 58 (Dolní náměstí 30) na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 462/15513 na společných částech budovy č. p. 58 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 462/15513 na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní Kateřině Kadlecové, za kupní cenu celkem ve výši 378.960,- Kč, z toho za jednotku 272.435,- Kč, za pozemek 102.565,- Kč a náklady 3.960,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 378.960,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 1.5.
 
9schvaluje  prodej bytové jednotky č. 362/19 v domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) na pozemku parc. č. st. 542, 543, 544, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na společných částech domu č. p. 360, 361, 362 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na pozemku parc. č. st. 542, 543, 544, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, paní Marii Dolečkové, za kupní cenu celkem ve výši 935.000,- Kč, z toho za jednotku 924.106,- Kč a pozemek 10.984,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.6.
 
10schvaluje  prodej bytové jednotky č. 1109/4 v domě č. p. 1108, 1109 (Sokolská 27, 29) na pozemku parc. č. st. 16/1, 16/2, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 738/7916 na společných částech domu č. p. 1108, 1109 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 738/7916 na pozemku parc. č. st. 16/1, 16/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu Tomáši Dolečkovi, za kupní cenu celkem ve výši 810.000,- Kč, z toho za jednotku 641.190,- Kč a pozemek 168.810,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7.
 
11schvaluje  prodej bytové jednotky č. 622/8 v domě č. p. 622 (nám. Národních Hrdinů 4) na pozemku parc. č. st. 771, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1092/13260 na společných částech domu č. p. 622 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1092/13260 na pozemku parc. č. st. 771, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu Josefu Bouší, za kupní cenu celkem ve výši 1.995.000,- Kč, z toho za jednotku 1.806.304,- Kč a pozemek 148.696,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.8.
 
12schvaluje  prodej bytové jednotky č. 609/13 v domě č. p. 608, 609 (Zikova 16, 18) na pozemku parc. č. st. 879, 880, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 438/27365 na společných částech domu č. p. 608, 609, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní Květoslavě Strakové, za kupní cenu celkem ve výši 726.500,- Kč, z toho náklady 4.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.9.
 
13nevyhovuje žádosti  pana Jaromíra Gofroje ve věci snížení kupní ceny bytové jednotky č. 394/3 v domě č. p. 394 (Riegrova 17) na pozemku parc. č. st. 388, zastavěná plocha a nádvoří, a na pozemku parc. č. st. 400/5, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1504/5278 na společných částech domu č. p. 394 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1504/5278 na pozemku parc. č. st. 388, zastavěná plocha a nádvoří, a na pozemku parc. č. st. 400/5, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.10.
 
14schvaluje  prodej bytové jednotky č. 394/3 v domě č. p. 394 (Riegrova 17) na pozemku parc. č. st. 388, zastavěná plocha a nádvoří, a na pozemku parc. č. st. 400/5, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1504/5278 na společných částech domu č. p. 394 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1504/5278 na pozemku parc. č. st. 388, zastavěná plocha a nádvoří, a na pozemku parc. č. st. 400/5, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu Jaromíru Gofrojovi za kupní cenu ve výši 3.352.589,- Kč, z toho za jednotku 2.901.557,- Kč, za pozemek parc. č. st. 388 částku 402.592,- Kč, za pozemek parc. č. st. 400/5 částku 39.894,- Kč a náklady 8.546,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.10.
 
15vyhovuje žádosti  pana Jaroslava Kuby ve věci poskytnutí slevy z kupní ceny za prodej bytové jednotky č. 554/19 v domě č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) na pozemku parc. č. st. 854, 855, vše zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/28008 na společných částech domu č. p. 553, 554, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, ve výši 8.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.11.
 
16revokuje  své usnesení ze dne 27. 04. 2010, bod 6, část 2, ve věci prodeje pozemku parc. č. 381/17, zahrada, o výměře 168 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek domu Mozartova č. p. 234/29, za kupní cenu celkem 145.500,- Kč, z toho pozemek 142.500,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.12.
 
17schvaluje  prodej ideálního podílu 431/27148 pozemku parc. č. st. 1175, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 363 m2, pozemku parc. č. st. 1176, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, a pozemku parc. č. st. 1177, zastavěná plocha nádvoří, o výměře 17 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní Andree Bednárikové a panu Filipu Heblingovi, za kupní cenu ve výši 726,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.13.
 
18bere na vědomí  změnu příjmení kupujících u bytové jednotky č. 668/15 – Pavla Pecová a Květoslav Šuba, nyní provdaná Pavla Šubová a Květoslav Šuba, u bytové jednotky č. 669/6 – Lenka Kapaňová a Zdeněk Záborský, nyní provdaná Lenka Záborská a Zdeněk Záborský, u bytové jednotky č. 669/5 – Eva Ponížilová, nyní Eva Eggová, všechny jednotky se nachází v domě č. p. 668, 669 (Rožňavská 8, 10) na pozemcích parc. č. st. 917, 918, oba zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.13.
 
19schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 123, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 304 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti ideálních 2/5 panu Karlu Změlíkovi za kupní cenu 36.464,- Kč, podíl o velikosti ideálních 2/5 paní Ing. Zině Změlíkové za kupní cenu 36.464,- Kč a podíl o velikosti ideální 1/5 do SJM manželům Karlu Změlíkovi a Ing. Zině Změlíkové za kupní cenu 18.232,- Kč, kupní cena celkem 91.160,- Kč, z toho pozemek 88.160,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.14.
 
20souhlasí  s prominutím dlužného nájemného a služeb ve výši 121.907,- Kč za pronájem nebytového prostoru o výměře 343,80 m2 v 1. PP budovy č. p. 889 (bytový dům), Masarykova č. o. 3, na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1.
 
21schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 91/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 425 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to id. 1/2 Společenství pro dům Selské náměstí 484/63, 483/61 Olomouc – Chválkovice a id. 1/2 Společenství vlastníků Selské náměstí 485/65, Olomouc-Chválkovice, za kupní cenu celkem 263.625,- Kč, z toho pozemek 260.625,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.2.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu