Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

Ing. Jiří Doležel, ved. odd. hospodářského rozvoje

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  9. 11. 2011

 
Zájmové sdružení "OK4Inovace" - účast SMOl
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  založení zájmového sdružení právnických osob "OK4Inovace"
 
3schvaluje  zakladatelskou smlouvu a stanovy zájmového sdružení právnických osob "OK4Inovace" dle příloh č. 1 a 2 důvodové zprávy
 
4deleguje  primátora Martina Novotného jako zástupce SMOl na valné hromadě zájmového sdružení právnických osob "OK4Inovace" dle důvodové zprávy
 
5nominuje  primátora Martina Novotného jako člena správní rady zájmového sdružení právnických osob "OK4Inovace" za statutární město Olomouc


Důvodová zpráva: příloha: DZ-ZMO-OK4INOVACE 9.11.2011.DOC
  
 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu