Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

oddělení majetkových řízení a prodeje domů

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  7. 9. 2011

 
Prodej domů
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  prodej budovy č. p. 364 (Opletalova 1) na pozemku parc. č. st. 322/1, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 322/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1039 m2, vše k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, společnosti IES MORAVIA REAL a.s., za kupní cenu celkem ve výši 80.000.000,- Kč, z toho za budovu 69.848.970,- Kč a pozemek 10.151.030,- Kč, splatnou do 20 dnů od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
3nevyhovuje  nabídce společnosti APION s.r.o., společnosti OIN Development a.s. ve věci prodeje budovy č. p. 364 (Opletalova 1) na pozemku parc. č. st. 322/1, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 322/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1039 m2, vše k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
4schvaluje  prodej budovy č. p. 889 (Masarykova třída 3) na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, po jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to:

a) bytovou jednotku č. 889/2 v budově č. p. 889 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1390/22082 na společných částech budovy č. p. 889 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1390/22082 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, manželům RNDr. Ivanu a PaedDr. Marii Čechovým, za kupní cenu ve výši 1.324.948,- Kč, z toho za jednotku 1.169.995,- Kč, za pozemek 151.869,- Kč, a náklady 3.084,- Kč,

b) bytovou jednotku č. 889/3 v budově č. p. 889 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2143/22082 na společných částech budovy č. p. 889 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2143/22082 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, manželům Mgr. Janu a PaedDr. Drahomíře Klapetkovým, za kupní cenu ve výši 2.042.708,- Kč, z toho za jednotku 1.803.811,- Kč, za pozemek 234.140,- Kč, a náklady 4.757,- Kč,

c) bytovou jednotku č. 889/4 v budově č. p. 889 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1304/22082 na společných částech budovy č. p. 889 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1304/22082 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Renatě Palacké, za kupní cenu ve výši 1.242.973,- Kč, z toho za jednotku 1.097.607,- Kč, za pozemek 142.473,- Kč, a náklady 2.893,- Kč,

d) bytovou jednotku č. 889/5 v budově č. p. 889 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1491/22082 na společných částech budovy č. p. 889 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1491/22082 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, manželům Vojtěchu a Zuzaně Nyestovým, za kupní cenu ve výši 1.421.221,- Kč, z toho za jednotku 1.255.009,- Kč, za pozemek 162.904,- Kč, a náklady 3.308,- Kč,

dle důvodové zprávy bod 1.2.

 
5nevyhovuje  žádostem Jana Fichny, společnosti POTYLA s.r.o., Petra Doležela, Ing. Michala Záhory, Svatoslava Ondrýska, Lenky Hrabalové a Matta Taylora (Impact UK) ve věci odprodeje budovy č. p. 889 (Masarykova třída 3) na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2.
 
6schvaluje  prodej budovy č. p. 113 (Lidická 57) na pozemku parc. č. 275, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. 275, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 424 m2, a pozemek parc. č. 274, zahrada, o výměře 656 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, žadatelům v tomto pořadí:

1. Ivaně Látalové za kupní cenu ve výši 2.537.000,- Kč z toho za budovu 1.511.000,- Kč, pozemek parc. č. 275, zastavěná plocha a nádvoří, 402.800,- Kč, a pozemek parc. č. 274, zahrada, 623.200,- Kč,

2. Ing. Františku Kořínkovi za kupní cenu ve výši 2.290.000,- Kč z toho za budovu 1.264.000,- Kč, pozemek parc. č. 275, zastavěná plocha a nádvoří, 402.800,- Kč, a pozemek parc. č. 274, zahrada, 623.200,- Kč,

dle důvodové zprávy bod 1.3.

 
7nevyhovuje žádosti  paní Gabriely Čubové ve věci odprodeje budovy č. p. 113 (Lidická 57) na pozemku parc. č. 275, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. 275, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 424 m2, a pozemku parc. č. 274, zahrada, o výměře 656 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3.
 
8schvaluje  prodej bytové jednotky č. 79/4 v domě č. p. 79 (Gorazdovo náměstí 4) na pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 775/4691 na společných částech domu č. p. 79 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 775/4691 na pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, paní Aleně Kalvachové, za kupní cenu ve výši 1.361.501,- Kč, z toho za jednotku 1.317.794,- Kč, za pozemek 43.707,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4.
 
9schvaluje  prodej bytové jednotky č. 672/4 v domě č. p. 672, 673 (Rožňavská 16, 18) na pozemku parc. č. st. 936, 937, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 664/27358 na společných částech domu č. p. 672, 673 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 664/27358 na pozemku parc. č. st. 936, 937, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu Martinu Černému, za kupní cenu ve výši 1.133.000,- Kč, z toho za jednotku 1.119.748,- Kč, za pozemek 13.252,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5.
 
10schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 111/3 v budově č. p. 111 (Litovelská 1) na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 173/18360 na společných částech budovy č. p. 111 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 173/18360 na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu Ondřeji Pelikánovi, Dis. za kupní cenu celkem ve výši 105. 000,- Kč, z toho za jednotku 94.059,- Kč, za pozemek 10.941,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.6.
 
11nevyhovuje žádosti  pana Petera Brody ve věci odprodeje nebytové jednotky č. 111/3 v budově č. p. 111 (Litovelská 1) na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 173/18360 na společných částech budovy č. p. 111 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 173/18360 na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.6.
 
12schvaluje  prodej bytové jednotky č. 95/2 v domě č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na společných částech domu č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu Danielu Krušoftovi, za kupní cenu ve výši 2.559.000,- Kč, z toho za jednotku 2.190.026,- Kč, za pozemek 368.974,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7.
 
13schvaluje  ponechání bytové jednotky č. 542/1 v domě č. p. 542 (Smetanova 32) na pozemku parc. č. st. 722, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 724/2413 na společných částech domu č. p. 542 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 724/2413 na pozemku parc. č. st. 722, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.8.
 
14nevyhovuje žádosti  manželů Věry a Svatopluka Ortových ve věci odkoupení bytové jednotky č. 99/3 v domě č. p. 99 (Blažejské náměstí 5) na pozemku parc. č. st. 523, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 380/3256 na společných částech domu č. p. 99 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 380/3256 na pozemku parc. č. st. 523, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc., dle důvodové zprávy bod 1.9.
 
15nevyhovuje žádosti  žádosti paní Anastazie Třískové ve věci odkoupení bytové jednotky č. 58/12 v domě č. p. 58 (Dolní náměstí 30) na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 504/15513 na společných částech domu č. p. 58 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 504/15513 na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.10.
 
16schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 1202/5 v domě č. p. 1202 (Horní Lán 25) na pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 879/6573 na společných částech domu č. p. 1202 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 879/6573 na pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu Ing. Ivo Zbořilovi, a to do 30. 11. 2011, dle důvodové zprávy bod 1.11.
 
17schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 65/5 v domě č. p. 65 (Gorazdovo náměstí 3, 3A) na pozemku parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 784/15720 na společných částech domu č. p. 65 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 784/15720 na pozemku parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, paní Zuzaně Povalačové, a to do 30. 11. 2011, dle důvodové zprávy bod 1.12.
 
18nevyhovuje žádosti  Ing. Lubomíra Pinkavy ve věci směny pozemku parc. č. 567, ostatní plocha, o výměře 139 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.13.
 
19revokuje  část usnesení ZMO ze dne 23. 02. 2011, bod 9, část 10 ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 5/8, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 775-1164/2009 pod novým označením pozemek parc. č. st. 1178, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 174 m2, a parc. č. st. 1179, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 133 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a to ideální podíl 431/26473 shora uvedených nemovitostí paní Miroslavě Žemličkové za kupní cenu ve výši 600,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.15.
 
20schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 5/8, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 775-1164/2009 pod novým označením pozemek parc. č. st. 1178, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 174 m2, a parc. č. st. 1179, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 133 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a to ideální podíl 431/26473 shora uvedených nemovitostí paní Jaroslavě Látalové za kupní cenu ve výši 600,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.15.
 
21schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 151, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 287 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, společnosti BENSIS, s.r.o. za kupní cenu celkem 86.230,- Kč, z toho pozemek 83.230,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.16.
 
22nevyhovuje žádosti  paní JUDr. Blanky Tomančákové, Ph.D., LL.M., ve věci odprodeje části pozemku parc. č. 237/1, zahrada, v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.17.
 
23nevyhovuje žádosti  Společenství vlastníků jednotek domu Kmochova 964/1, Olomouc ve věci prodeje části pozemku parc. č. 580/1, ostatní plocha, o výměře 23 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.18.
 
24nevyhovuje žádosti  Společenství vlastníků jednotek domu Lužická 419/14, Olomouc ve věci prodeje části pozemku parc. č. 451/31, ostatní plocha, o výměře 86,5 m2, v k. ú. Povel, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.19.
 
25souhlasí  se zrušením závazku budoucí kupní smlouvy č. OPD-S/10/2009/Kl ze dne 31.03.2009 dohodou, dle důvodové zprávy bod 1.20.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu